Звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2020 рік

На виконання бюджету міста Харкова у 2020 році суттєво вплинули зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі, що пов’язані з поширенням  коронавірусної хвороби COVID – 19 та прийняттям урядом України заходів підтримки малих і середніх підприємств.

У зв’язку з запровадженням карантинних обмежень і тимчасового призупинення нарахувань по окремих видах податків бюджет міста у 2020 році недоотримав 422,6 млн гривень доходів, з них податку на доходи фізичних осіб – 325,4 млн гривень.

В цих умовах пріоритетним завданням бюджетного процесу було наповнення доходної частини бюджету міста Харкова фінансовим ресурсом шляхом залучення додаткових фінансово-кредитних інструментів та виявлення внутрішніх резервів.

Виконанню зазначеного завдання сприяло підвищення ефективності управління видатками бюджету, подальше реформування системи міжбюджетних відносин, застосування середньострокового та програмно-цільового методу планування видатків бюджету, оптимізація структури витрат, результативне та цільове використання бюджетних коштів. 

Доходи бюджету 

За 2020 рік до бюджету міста Харкова надійшло 14 210,2 млн гривень, з яких до загального фонду – 11 513,1 млн гривень (81,0% в обсязі доходів бюджету), до спеціального – 427,7 млн гривень (3,0%), отримано трансфертів з державного бюджету України  – 2 269,4 млн гривень (16,0%).

Річні планові показники за доходами виконані на 99,7%, у тому числі по власних доходах – на 100,1%, по трансфертах – на 98,1%.

Порівняно з надходженнями за 2019 рік фінансові ресурси міста Харкова зменшилися на 1 715,9 млн гривень (на 10,8%), при цьому доходи загального фонду зросли на 832,5 млн гривень (на 7,8%), доходи спеціального фонду зменшилися на 91,7 млн гривень (на 17,7%), трансферти зменшилися на 2 456,7 млн гривень (у 2,1 раза).

Суттєве зниження обсягу трансфертів з державного бюджету та, як наслідок,  зменшення доходів бюджету міста Харкова в цілому пов’язане з передачею фінансування державних соціальних програм (надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, виплати допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям) Міністерству соціальної політики України, а також оплатою медичних послуг населенню Національною службою здоров’я України.

Прямий вплив на рівень наповнення бюджету міста мали три основних доходних джерела, які сформували 91,5% загального фонду, – податок на доходи фізичних осіб, податок на майно та єдиний податок.

Основним доходним джерелом бюджету є податок на доходи фізичних осіб, обсяги якого збільшились до рівня минулорічного показника на 5,3% (на 320,3 млн гривень) та склали 6 348,5 млн гривень (55,1% в загальному фонді бюджету міста).

Також, незважаючи на введення карантину і не передбачені при затвердженні бюджету зміни податкового законодавства, зросли надходження:

- єдиного податку (2 340,1 млн гривень) – на 11,2% (на 236,4 млн гривень);

- акцизного податку (642,0 млн гривень) – на 16,8% (на 92,5 млн гривень);

- плати за землю (1 560,8 млн гривень) – на 9,5% (на 134,8 млн гривень);

- податку на нерухоме майно (279,2 млн гривень) – на 7,0% (на 18,3 млн гривень);

- коштів від відчуження майна (43,7 млн гривень) – у 1,9 раза (на 20,3 млн гривень).

Одночасно зменшились обсяги  податку на прибуток від комунальних підприємств (з 40,6 млн гривень до 20,8 млн гривень), платежів за надання адміністративних послуг (з 78,1 млн гривень до 62,9 млн гривень), плати за оренду комунального майна (з 63,7 млн гривень до 62,3 млн гривень), коштів від продажу землі (зі 148,6 млн гривень до 110,3 млн гривень), власних надходжень бюджетних установ (з 306,5 млн гривень до 234,2 млн гривень).

За 2020 рік до бюджету міста Харкова з державного та обласного бюджетів отримані субвенції:

- на реалізацію освітніх програм – 1 663,7 млн гривень;

- виконання державних гарантій у сфері охорони здоров’я – 436,6 млн гривень;

- проведення виборів – 26,8 млн гривень;

- придбання житла окремим категоріям громадян – 19,9 млн гривень;

-  здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3,3 млн гривень.

Крім того, надійшли дотації:

- на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування – 53,1 млн гривень;

-  здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 66,0 млн гривень. 

Видатки бюджету 

Видатки бюджету міста Харкова склали 14 859,0 млн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року видатки зменшилися на 1558,6 млн гривень (на 9,5%), що пов’язано з відсутністю в звітному періоді субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, виплати допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, а також з 2 кварталу 2020 року – медичної субвенції.

На реалізацію міських галузевих програм, затверджених Харківською міською радою, спрямовано 12 718,2 млн гривень.

Першочерговими напрямами витрачання бюджетних коштів були фінансування заробітної плати, соціальних виплат та допомог, енергоресурсів та інших найважливіших сфер життєдіяльності міста.

На виплату заробітної плати спрямовано 5600,8 млн гривень (37,7% від загального обсягу проведених видатків), з них на оплату праці працівникам бюджетної сфери – 4734,7 млн гривень, працівникам комунальних підприємств – 866,1 млн гривень.

На надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян, соціальних послуг та соціальної підтримки населенню витрачено 495,0 млн гривень.

У 2020 році забезпечено фінансування:

- безоплатного проїзду особам пільгової категорії в міському пасажирському транспорті (482,8 млн гривень);

- безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту (69,1 млн гривень);

- безкоштовного забезпечення хворих препаратами інсуліну та десмопресину (39,2 млн гривень);

- безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань (36,5 млн гривень);

- безкоштовного харчування молоком дітей 1-х класів (9,6 млн гривень);

- санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, учасників війни, учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, чорнобильців (6,7 млн гривень);

- пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян (4,7 млн гривень);

- встановлення квартирних засобів обліку холодної та гарячої води особам, що віднесені до пільгових категорій, а також їх перевірку (7,0 млн гривень);

- проведення безкоштовного капітального ремонту квартир ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни, а також особам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною (0,5 млн гривень);

- безкоштовного харчування осіб без певного місця проживання (0,2 млн гривень).

Видатки на проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами, що фінансуються з бюджету міста Харкова, енергоносії склали 537,7 млн гривень.

На забезпечення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби спрямовано 106,1 млн гривень, які використані на закупівлю та придбання:

- 10 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту – 3,7 млн гривень;

- 22 апаратів штучної вентиляції легенів – 24,5 млн гривень;

- рентгенівського апарату – 6,0 млн гривень;

- медикаментів та дезінфікуючих засобів – 55,7 млн гривень;

- кисневих концентраторів – 7,5 млн гривень;

- індивідуальних засобів захисту – 8,7 млн гривень.

Крім того, на придбання лікарських засобів для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19, обласному бюджету Харківської області спрямовано 2,0 млн гривень.

Також перераховані реверсна дотація державному бюджету (352,0 млн гривень), субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на соціально-економічний розвиток (28,6 млн гривень), а також субвенція міському бюджету міста Дергачі на заходи з утримання об’єктів спільного користування та ліквідації наслідків діяльності Дергачівського полігону твердих побутових відходів (0,8 млн гривень).

Питома вага захищених статей, визначених рішенням Харківської міської ради про бюджет міста Харкова на 2020 рік, в сумі видатків загального фонду бюджету складає 68,1%.

У звітному періоді збережено соціальну спрямованість бюджету міста Харкова. На фінансування соціально-культурної сфери витрачено 6382,0 млн гривень або 42,8% від обсягу видатків. 

У 2020 році на освіту спрямовано 4316,6 млн гривень, що на 318,4 млн гривень або на 8,0% перевищує показник 2019 року.

Фінансування освітньої галузі здійснювалося коштом:

- бюджету міста Харкова (2469,1 млн гривень) – 57,2% від загальної суми видатків;

- субвенцій та дотації з державного і обласного бюджетів (1638,6 млн гривень) – 38,0% від загальної суми видатків;

- власних коштів (208,9 млн гривень) – 4,8% від загальної суми видатків.

На виплату заробітної плати працівникам освіти спрямовано 3162,1 млн гривень, що на 490,3 млн гривень (в 1,2 раза) більше, ніж у 2019 році.

Видатки на харчування дітей, учнів і вихованців закладів освіти (з урахуванням видатків на забезпечення молоком учнів 1 класів) склали 215,6 млн гривень, з них кошти бюджету міста Харкова – 149,7 млн гривень (69,4 % від загальної суми видатків).

Кошти батьківської плати (65,9 млн гривень) використані на харчування дітей у дитячих дошкільних закладах.

У порівнянні з 2019 роком видатки на харчування зменшилися на 51,6 млн гривень, що обумовлено введенням з 12 березня 2020 року карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг склали 380,1 млн гривень.

На виплату стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів використано 36,8 млн гривень, що на 1,1 млн гривень більше відповідного показника минулого року.

На зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти спрямовано 312,6 млн гривень, у тому числі:

- на капітальний ремонт закладів освіти – 238,9 млн гривень;

- придбання обладнання та побутової техніки – 73,7 млн гривень. 

Інновацією в системі фінансування охорони здоров’я є впровадження нової моделі прямого фінансування комунальних некомерційних підприємств, що передбачає оплату наданих ними послуг Національною службою здоров’я України.

Національною службою здоров’я України фінансувалися видатки на виплату заробітної плати медичним працівникам, придбання медикаментів, обстеження пацієнтів, проведення діагностичних та лікувальних процедур (згідно пакету пріоритетних послуг).

Кошти бюджету міста Харкова спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази комунальних некомерційних підприємств, оплату комунальних послуг та енергоресурсів,  придбання лікарських засобів та витратних матеріалів, які не включені до державних пакетів надання послуг.

У цілому на охорону здоров’я витрачено 2741,5 млн гривень, з них:

- кошти Національної служби здоров’я України становлять 1780,2 млн гривень;

- кошти бюджету міста Харкова – 490,2 млн гривень;

- кошти субвенції та дотації з державного і обласного бюджетів – 471,1 млн гривень.

Обсяг видатків на оплату праці працівників медичної галузі  склав 1792,0 млн гривень. Цей показник враховує кошти, які отримують некомерційні комунальні підприємства від Національної служби здоров’я України.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 113,7 млн гривень.

На забезпечення установ медикаментами на лікування хворих в умовах стаціонару, а також лабораторні дослідження використано 253,3 млн гривень, на придбання продуктів харчування – 18,6 млн гривень, з них на забезпечення дітей до 2-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним харчуванням  – 7,0 млн гривень.

Видатки на забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну склали 39,2 млн гривень.

На безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань спрямовано 36,5 млн гривень.

На зміцнення матеріально-технічної бази в сфері охорони здоров’я використано 363,1 млн гривень, у тому числі на капітальний ремонт медичних закладів – 126,5 млн гривень, придбання медичного обладнання та оргтехніки – 236,6 млн гривень.

Цим коштом придбано:

- медичне обладнання – 180,2 млн гривень, в тому числі 13 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування коронавірусної інфекції – 24,5 млн гривень;

- персональні комп’ютери та багатофункціональні пристрої для організації другого етапу медичної реформи – 52,7 млн гривень;

- 10 санітарних автомобілів (для оперативного реагування на випадки захворювання населення міста на COVID-19) – 3,7 млн гривень. 

На реалізацію політики в сфері соціального захисту та соціального забезпечення міста спрямовано 575,6 млн гривень, з яких кошти субвенцій з державного бюджету склали 19,9 млн гривень, кошти бюджету міста Харкова – 555,7 млн гривень.

Порівняно з 2019 роком видатки зменшилися на 1730,6 млн гривень. Це пов’язано зі зміною механізму фінансування пільг і субсидій населенню, та виплати допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, які з 1 січня 2020 року виплачуються Міністерством соціальної політики України у грошовій формі.

Для надання соціальних та реабілітаційних послуг через мережу бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення з бюджету міста Харкова спрямовано 160,2 млн гривень, що в 1,2 рази перевищує показник 2019 року.

У зв’язку з надзвичайної ситуацією, що пов’язана з розповсюдженням коронавірусу, кількість заходів, що планувалися у сферах державної молодіжної політики, політики з питань сім’ї, а також забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, було обмежено (проведено 40 централізованих заходів, в яких прийняло участь 98,4 тис. учасників). На зазначені цілі використано 4,8 млн гривень.

На зміцнення матеріально-технічної бази установ соціальної спрямованості використано 54,9 млн гривень, в тому числі:

- на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію – 49,7 млн гривень;

- придбання обладнання та комп’ютерної техніки – 5,2 млн гривень. 

Видатки на фінансування культури та мистецтва склали 740,6 млн гривень.

Слід відмітити, що у 2020 році в зв’язку з обмеженістю перебування мешканців міста в громадських місцях та самоізоляцією осіб окремих категорій зменшилася:

- кількість читачів, що обслуговувались бібліотечною мережею – майже на 40%;

- кількість відвідувачів музейних закладів – в 3,9 раза;

- кількість відвідувачів установ клубного типу – в 2,0 раза.

У той же час, кількість централізованих культурно-масових заходів зросла в 1,3 рази у зв’язку з їх проведенням в режимі «он-лайн».

На виплату заробітної плати працівникам галузі витрачено 67,4 млн гривень (в 1,1 раза більше, ніж у 2019 році).

Для належної організації дозвілля харків’ян та гостей міста в парках культури та відпочинку профінансовані заходи (241,1 млн гривень), які проведені комунальними підприємствами «Центральний парк культури та відпочинку ім.М.Горького», «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Харкова», «Меморіальний парк «Дробицький Яр», комунальною організацією «Харківський зоологічний парк».

На проведення 166 культурно-мистецьких заходів з урахуванням їх проведення в режимі «он-лайн», що присвячені новорічним святам, а також на організацію фестивалів народної творчості, конкурсів, концертів спрямовано 5,0 млн гривень.

Видатки на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури склали 414,3 млн гривень, з них:

- на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт – 389,5 млн гривень;

- придбання меблів, музичних інструментів, мультимедійної та комп’ютерної техніки, сценічного, звукового та освітлювального устаткування, поповнення бібліотечного фонду – 24,8 млн гривень. 

Видатки на фізичну культуру та спорт склали 320,6 млн гривень, у тому числі на оплату праці працівників 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл витрачено 116,0 млн гривень, або 1,2 раза більше, ніж за 2019 рік.

На підтримку навчально-спортивної роботи, ефективної підготовки резерву до збірних команд області та України, забезпечення розвитку здібностей в обраному виді спорту вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл спрямовано 143,2 млн гривень, що в 1,2 раза перевищує показник минулого року.

Фінансування комунальних підприємств «Харківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та «Харківський Палац спорту» склало 9,8 млн гривень. На виготовлення проєктної документації та експертизу проєкту будівництва по КП «Харківський Палац спорту» витрачено 1,0 млн гривень.

На реконструкцію спортивних майданчиків спрямовано 142,9 млн гривень.

На поліпшення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури та спорту використано 21,1 млн гривень, з них на капітальний ремонт комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 14,1 млн гривень, придбання обладнання – 7,0 млн гривень. 

Значна частина фінансових ресурсів міста спрямована на забезпечення стабільного функціонування та розвиток міської інфраструктури.

На житлово-комунальне господарство витрачено 5006,8 млн гривень, що на 166,7 млн гривень більше, ніж за 2019 рік.

Видатки на збереження та розвиток інфраструктури міста, реалізацію інвестиційних проектів склали 4849,1 млн гривень, з них:

- на будівництво метрополітену – 31,8 млн гривень;

- будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт доріг – 665,8 млн гривень;

- оснащення комунальних підприємств міста сучасною технікою та обладнанням (у тому числі придбання нових тролейбусів) – 491,5 млн гривень;

- реконструкцію та технічне переоснащення інженерних комунікацій та мереж зовнішнього освітлення – 564,6 млн гривень;

- капітальний ремонт та реконструкцію житлового фонду з впровадженням енергозберігаючих технологій – 377,6 млн гривень;

- будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури – 251,5 млн гривень;

- створення Центрів надання адміністративних та соціальних послуг – 96,4 млн гривень. 

На вирішення житлової проблеми молодих сімей та одиноких молодих громадян, учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, працівників бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічних працівників, внутрішньо переміщених осіб спрямовано 100,3 млн гривень. 

В 2020 році на виконання 26 проєктів-переможців, що реалізуються в рамках міської програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова», витрачено 25,2 млн гривень. 

Видатки по підтвердженню кредитного рейтингу міста Харкова склали 1,3 млн гривень. 

Звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2020 рік затверджено рішенням сесії Харківської міської ради 24 лютого 2021 року. 

 

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                  Т.Д. ТАУКЕШЕВА

 

Друкувати