Звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік

У 2018 році виконання бюджету міста Харкова здійснювалось в умовах подальшого проведення фінансової децентралізації, яка передбачає реформування системи оподаткування та міжбюджетних відносин.
Реалізація заходів, спрямованих на зміцнення фінансової бази міста Харкова, економне та ефективне використання бюджетних коштів, дозволили забезпечити:

 • збільшення заробітної плати та дотримання державних гарантій в сфері оплати праці;
 • своєчасне забезпечення соціальних виплат та гарантій, підвищення рівня життя населення територіальної громади та надання муніципальних послуг;
 • зміцнення матеріально-технічної бази в сферах освіти та охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту;
 • збереження і розвиток міської інфраструктури, реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів;
 • прозорість і відкритість бюджету. 

Доходи бюджету 

Дохідна частина бюджету міста Харкова за 2018 рік склала 15 361,6 млн гривень, з них власні доходи – 9420,2 млн гривень (61,3%), трансферти з державного бюджету – 5941,4 млн гривень (38,7%).
У порівнянні з 2017 роком обсяг фінансових ресурсів міста збільшився на 1826,5 млн гривень або на 13,5%.
Зростання доходів пов'язано зі змінами бюджетного та податкового законодавства в частині підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року до 3723 гривень, збільшенням ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а також єдиного податку для першої та другої групи платників.
Найбільш вагомими джерелами, що формують майже 90% власних доходів бюджету, є:

 • податок на доходи фізичних осіб – 5086,5 млн гривень, до рівня 2017 року його обсяги зросли в 1,3 рази;
 • єдиний податок – 1699,0 млн гривень (зростання в 1,3 рази);
 • плата за землю – 1091,1 млн гривень (на рівні надходжень попереднього року);
 • акцизний податок, який підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, – 538,0 млн гривень (зростання в 1,1 рази).
Також збільшились надходження:
 • податку на нерухоме майно (216,2 млн гривень) та збору за місця для паркування транспортних засобів (10,4 млн гривень) – в 1,3 рази;
 • плати за надання інших адміністративних послуг (88,0 млн гривень) – в 1,2 рази;
 • коштів від приватизації комунального майна (49,3 млн гривень) – в 1,4 рази;
 • доходів від продажу землі (112,0 млн гривень) – в 2 рази;
 • коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста (31,6 млн гривень) – в 1,8 рази.
Крім того, до бюджету надійшли: орендна плата за користування комунальним майном – 62,9 млн гривень, податок на прибуток комунальних підприємств – 37,0 млн гривень, транспортний податок – 22,5 млн гривень та власні надходження бюджетних установ – 317,4 млн гривень.
Обсяг трансфертів до загального та спеціального фондів за 2018 рік склав 5941,4 млн гривень та зріс у порівнянні з 2017 роком на 8,0%, в тому числі отримані субвенції:
 • на надання пільг та субсидій населенню – 2047,9 млн гривень;
 • на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 1236,8 млн гривень;
 • освітня – 1096,5 млн гривень;
 • медична – 1291,0 млн гривень;
 • на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 145,6 млн гривень;
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 30,5 млн гривень;
 • на придбання житла сім'ям загиблих в зоні антитерористичної операції і на території інших держав – 28,2 млн гривень;
 • на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 20,5 млн гривень;
 • на здійснення природоохоронних заходів – 7,4 млн гривень.
Також до бюджету надійшла дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку в сумі 35,1 млн гривень. 

 

Видатки бюджету 

Видатки бюджету міста Харкова за 2018 рік склали 15 246,7 млн гривень та збільшились до рівня 2017 року на 1068,7 млн гривень або в 1,1 рази.
Із загального обсягу видатків на реалізацію заходів 39 міських цільових програм витрачено 10 674,1 млн гривень.
Пріоритетними напрямками витрачання бюджетних ресурсів протягом всього бюджетного періоду було своєчасне фінансування захищених статей видатків: заробітної плати, харчування, медикаментів, енергоносіїв, соціальних виплат та допомог, інших напрямків, визначених рішенням про бюджет міста Харкова на 2018 рік.
Слід відмітити, що за рахунок коштів бюджету міста в повному обсязі профінансовані державні повноваження в сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, які передані на місцевий рівень в процесі секторальної децентралізації.
Крім того, за рахунок власних коштів місто забезпечило реалізацію заходів державних програм, що передбачають:

 • пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян;
 • безкоштовне забезпечення хворих препаратами інсуліну та десмопресину;
 • безкоштовний та пільговий відпуск лікарських засобів для лікування окремих захворювань;
 • санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, а також чорнобильців;
 • надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян.
В цілому з бюджету міста Харкова на виконання повноважень, переданих на місцевий рівень без відповідних фінансових ресурсів, спрямовано 2,8 млрд гривень або 18,3% від загального обсягу видатків.
Видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста за рахунок загального та спеціального фондів склали 4322,3 млн гривень та збільшились проти попереднього року в 1,2 рази.
На організацію харчування в установах освіти та охорони здоров'я витрачено 257,7 млн гривень, що в 1,1 рази більше, ніж у 2017 році, при цьому збережено безкоштовне харчування учнів шкіл 1-4 класів та учнів пільгового контингенту, а також забезпечення молоком першокласників.
На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 96,7 млн гривень.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 544,2 млн гривень.
На соціальні виплати та допомоги населенню витрачено 3700,3 млн гривень (на 226,3 млн гривень більше, ніж у 2017 році).
У запланованому обсязі з бюджету міста перерахована реверсна дотація державному бюджету (213,5 млн гривень), а також субвенції:
 • міському бюджету міста Дергачі (0,8 млн гривень);
 • Дергачівському та Харківському районам для компенсації пільгового проїзду на приміських маршрутах до садово-дачних ділянок (2,5 млн гривень);
 • обласному бюджету на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі Харківського театру для дітей та юнацтва (0,3 млн гривень);
 • державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (3,4 млн гривень).
Бюджет міста Харкова зберіг соціальну спрямованість. Так, на фінансування соціально-культурної сфери (з урахуванням субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів) витрачено 9474,9 млн гривень або 62,1% від загального обсягу видатків бюджету міста, в тому числі:
 • на освіту спрямовано 3300,3 млн гривень (21,6%);
 • охорону здоров'я – 1783,6 млн гривень (11,7%);
 • соціальний захист і соціальне забезпечення – 3730,9 млн гривень (24,5%);
 • культуру – 359,8 млн гривень (2,3%);
 • фізкультуру та спорт – 300,3 млн гривень (2,0%).

Видатки бюджету міста Харкова на освіту склали 3300,3 млн гривень, або в 1,2 рази більше, ніж за 2017 рік.
На виплату заробітної плати працівникам установ освіти спрямовано 2297,9 млн гривень, що в 1,3 рази перевищує аналогічний показник попереднього року.
На організацію харчування дошкільнят у дитячих дошкільних установах та учнів в загальноосвітніх школах витрачено 242,1 млн гривень (в 1,1 рази більше, ніж у 2017 році).
Видатки на виплату стипендій учням професійно-технічних закладів освіти склали 32,7 млн гривень, на матеріальне забезпечення пільгової категорії учнів загальноосвітніх шкіл та профтехучилищ (дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених) – 3,0 млн гривень.
На виплату стипендій обдарованим учням та студентам міста, матеріальне стимулювання кращих педагогічних працівників спрямовано 2,9 млн гривень.
Обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ освіти склав 271,5 млн гривень, що в 1,2 рази більше, ніж в 2017 році, з яких:
 • на придбання та оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів, харчоблоків, пралень спрямовано 70,3 млн гривень;
 • капітальний ремонт установ – 201,2 млн гривень.

Видатки бюджету міста Харкова на охорону здоров'я склали 1783,6 млн гривень та збільшились в 1,1 рази у порівнянні з 2017 роком.
На виплату заробітної плати працівникам галузі спрямовано 1223,1 млн гривень, що в 1,3 рази більше, ніж в 2017 році.
У 2018 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я витрачено 181,4 млн гривень, з них: на виконання капітального ремонту спрямовано 90,1 млн гривень, придбання медичного обладнання – 91,3 млн гривень.
За рахунок цих коштів у поліклінічних відділеннях первинної допомоги населенню:
 • впроваджена електронна реєстратура (7,4 млн гривень);
 • встановлена система відеоспостереження (1,4 млн гривень);
 • придбано комп'ютери (15,4 млн гривень);
 • виконано капітальний ремонт (8,3 млн гривень).
На поточний ремонт та утримання установ, оплату енергоносіїв спрямовано 167,6 млн гривень.
На забезпечення хворих препаратами інсуліну та десмопресину витрачено 39,6 млн гривень, безкоштовний і пільговий відпуск лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 51,8 млн гривень. 

 

На соціальний захист та соціальне забезпечення витрачено 3730,9 млн гривень, що в 1,1 рази більше в порівнянні з 2017 роком.
На соціальні виплати спрямовано 3384,5 млн гривень, з них:

 • на надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, електроенергії, природного газу, квартирної плати, вивезення побутового сміття – 2069,8 млн гривень;
 • виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю 1 і 2 групи внаслідок психічного захворювання – 1234,2 млн гривень;
 • виплату адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім'ям дітей з інвалідністю, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та іншим пільговим категоріям – 44, 2 млн гривень;
 • придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, а також на території інших держав – 28,1 млн гривень;
 • надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 2,9 млн гривень;
 • виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків – 2,7 млн гривень;
 • поховання одиноких осіб, а також осіб, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування – 2,6 млн гривень.
На забезпечення функціонування установ соціального захисту населення витрачено 147,7 млн гривень, у тому числі:
 • територіальних центрів надання соціальних послуг – 57,6 млн гривень;
 • центрів з надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам (Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» та центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія») – 5,4 млн гривень;
 • міського Центру реінтеграції бездомних осіб, комунального закладу «Соціальний готель», міського Центру надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї – 16,4 млн гривень;
 • Центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 5,6 млн гривень;
 • Центру клубів за місцем проживання та Центру дозвілля молоді – 53,3 млн гривень;
 • Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – 9,4 млн гривень.
На виплату заробітної плати працівникам установ соціальної спрямованості міста витрачено 84,6 млн гривень, що в 1,3 рази більше у порівнянні з 2017 роком.
Видатки на зміцнення матеріально-технічної бази установ соціального захисту та соціального забезпечення склали 49,9 млн гривень (у 1,2 рази перевищує аналогічний показник попереднього року). 

 

У 2018 році на функціонування та розвиток установ культури і мистецтва спрямовано 359,8 млн гривень.
При цьому на виплату заробітної плати працівникам установ витрачено 53,8 млн гривень, що в 1,2 рази перевищує аналогічний показник 2017 року.
На проведення капітального ремонту та реконструкції будівель та приміщень установ культури спрямовано 32,8 млн гривень, на придбання музичних інструментів, комп'ютерної техніки, проекторів, звукового і світлового обладнання, меблів, поповнення бібліотечного фонду – 11,0 млн гривень.
Видатки на реконструкцію, відновлення та підтримання оновлених парків культури і відпочинку в належному естетичному та санітарному стані склали 165,1 млн гривень, на реконструкцію Харківського зоопарку витрачено 73,5 млн гривень. 

Видатки бюджету міста Харкова на фізичну культуру і спорт склали 300,3 млн гривень або в 1,1 рази більше, ніж в 2017 році.
На заробітну плату працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл спрямовано 83,8 млн гривень, що в 1,2 рази перевищує рівень попереднього року.
На проведення спортивно-масових змагань та навчально-тренувальних зборів витрачено 7,7 млн гривень, на забезпечення безперебійного функціонування КП «Харківський Палац спорту» та «Центру «Спорт для всіх» – 12,9 млн гривень.
На реконструкцію пришкільних стадіонів, капітальний ремонт спортивних майданчиків «Стрітворкаут» та ігрових майданчиків на території дошкільних установ, капітальний ремонт дитячо-юнацьких спортивних шкіл, придбання спортивного інвентарю спрямовано 175,9 млн гривень.
Поряд з виконанням першочергових завдань соціального характеру значна увага приділялася питанням функціонування і подальшого розвитку міської інфраструктури. 

Видатки бюджету міста Харкова на житлово-комунальне господарство склали 1859,7 млн гривень, що в 1,2 рази більше, ніж в 2017 році, з них:

 • на технічне обслуговування житлового фонду та забезпечення функціонування житлової системи спрямовано 637,7 млн гривень, у тому числі на поточний ремонт житлового фонду – 274,8 млн гривень, капітальний ремонт житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих та енергоефективних технологій  – 174,8 млн гривень;
 • забезпечення безперебійної роботи теплових комунікацій та водопровідно-каналізаційного господарства міста – 309,6 млн гривень;
 • реалізацію заходів з поліпшення санітарного стану міста, збір і вивіз сміття – 77,1 млн гривень;
 • установку індивідуальних приладів обліку споживання гарячої та холодної води, технічне переоснащення системи опалення житлових будинків – 26,8 млн гривень.

Видатки на благоустрій міста склали 796,3 млн гривень та зросли у 1,7 рази в порівнянні з 2017 роком.
Вказані кошти спрямовані:

 • на обслуговування, ремонт та облаштування скверів, парків, зон відпочинку, газонів і клумб;
 • забезпечення зовнішнього освітлення міста;
 • утримання прибудинкової території;
 • утримання та ремонт гідроспоруд, об'єктів водозниження;
 • придбання, установку, ремонт дитячих ігрових і спортивних майданчиків;
 • утримання та ремонт кладовищ (включаючи меморіальні комплекси, військові поховання);
 • утримання та ремонт фонтанів. 

 

Видатки на транспортну інфраструктуру та дорожнє господарство склали 1638,2 млн гривень, з них:

 • на утримання та розвиток наземного електротранспорту спрямовано 381,3 млн гривень;
 • метрополітену – 101,0 млн гривень;
 • технічних засобів регулювання дорожнього руху – 106,4 млн гривень;
 • утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури – 1049,5 млн гривень. 

На будівництво і реконструкцію об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення витрачено 629,8 млн гривень. 

На придбання спеціальної техніки, машин, механізмів та обладнання вітчизняного та іноземного виробництва спрямовано 451,8 млн гривень. 

У 2018 році на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян надано довгостроковий пільговий кредит у сумі 66,0 млн гривень, в тому числі:

 • молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам – 23,2 млн гривень;
 • учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, – 22,0 млн гривень;
 • працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічним працівникам – 10,8 млн гривень;
 • внутрішньо переміщеним особам – 10,0 млн гривень.

Обсяг бюджетних коштів, виділених на будівництво (придбання) доступного житла, склав 4,9 млн гривень.

Звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік затверджено рішенням сесії Харківської міської ради 27.02.2019 року.
Ознайомитися з інфографікою за підсумками виконання бюджету міста Харкова за 2018 рік можна на сайті Харківської міської ради, вкладка «Бюджет м.Харкова. Інфографіка ».

 
 
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                       Т.Д.ТАУКЕШЕВА

Друкувати