Про відмову у реєстрації кандидата на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області на позачергових виборах Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2020 року

Позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району
Харківської області 31 жовтня 2021 року

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА


Від 2021-10-02 р. № 161

місто Харків

«02» жовтня 2021 року                                                                                                                09 год. 35 хв. 

Про відмову у реєстрації кандидата на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області  на позачергових виборах Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року 

До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області 30 вересня 2021 року надійшла заява Абдуллаєв Іджран Ягуб огли про самовисування (надалі – заява)

Розглянувши вищезазначену заяву, Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області встановила наявність підстав для відмови в реєстрації кандидата на посаду міського голови з огляду на наступне. 

Відповідно до п.11 ч.2 ст. 230 Виборчого кодексу України (надалі – Кодекс) територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на посаду міського голови у разі порушення порядку висування кандидата на посаду міського голови, встановленого статтями 216-218, 221 цього Кодексу. 

Згідно ч.6 ст. 221 Кодексу громадянин України, який відповідно до статті 193 цього Кодексу має право бути кандидатом на місцевих виборах, може самовисунутися кандидатом на посаду міського голови шляхом подачі заяви про самовисування до відповідної територіальної виборчої комісії.

До заяви про самовисування додаються документи, передбачені частиною другою статті 224 цього Кодексу. 

Частиною другою статті 224 Кодексу передбачено, що відповідна міська виборча комісія реєструє кандидата на міського голови, висунутого шляхом самовисування, за умови подання ним документів, передбачених пунктами  4-7 частини першої цієї статті, а також подання особисто підписаної ним заяви про самовисування кандидатом на посаду відповідно міського голови із згодою на оприлюднення біографічних відомостей та обробку персональних даних у зв’язку з участю у місцевих виборах. 

Харківською міською територіальною виборчою комісією Харківського району Харківської області було встановлено, що всупереч вимогам, передбаченим ч.6 ст. 221, ч.2 ст. 224 Кодексу, до поданої заяви про самовисування не додано документ про внесення грошової застави відповідно до статті 225 Кодексу, що передбачено п.4 ч.1 ст. 224 Кодексу. 

Разом з тим, до заяви про самовисування було додано автобіографію кандидата на посаду міського голови на паперовому носії та в електронному вигляді, яка не відповідає вимогам, передбаченим п.5 ч.1 ст. 224 Кодексу, а саме, в автобіографії кандидата на посаду міського голови відсутня дата складання автобіографії та підпис кандидата на посаду міського голови. 

На підставі вищевикладеного, керуючись п.11 ч.2 ст. 230 Кодексу, Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Відмовити в реєстрації кандидата на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області Абдуллаєв Іджран Ягуб огли на позачергових виборах Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року. 

2. Копію цієї постанови не пізніше наступного дня видати (направити) Абдуллаєв Іджран Ягуб огли. 

3. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії та оприлюднити на офіційному веб-сайті Харківської міської ради. Голова комісії                              Олена МАТВІЄНКО

Секретар комісії                         Катерина ШАЛУПНЯ

Друкувати