Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за І півріччя 2019 року

На 01.07.2019 в комунальній власності міста знаходилося 318 підприємств, установ і організацій та майно балансовою вартістю 936,6 млрд грн. У звітному періоді до власності міста прийнято 187 інвентарних об'єктів загальною вартістю 125,8 млн грн.

Надано в оренду 170,6 тис. кв. м нежитлових приміщень комунальної власності, що на 6,3 тис. кв. м більше, ніж у I півріччі 2018 року.

До бюджету м. Харкова перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 32,9 млн грн.

Проведено 23 аукціони з продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

За рахунок приватизації 8 об'єктів комунальної власності до бюджету м. Харкова залучено коштів на суму 5,4 млн грн.

До власності громадян передано 461 квартиру комунального житлового фонду загальною площею 20,9 тис. кв. м. З початку приватизації приватизовано 395,4 тис. квартир загальною площею 19,6 млн кв. м.

За результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2019 року (інформація надходить із запізненням) звітувало 61 комунальне унітарне підприємство.

Чистий прибуток, отриманий 32 підприємствами, становив 38,4 млн грн.

Чистий дохід від реалізації продукції порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшився на 19,5 % і становив 4 770,1 млн грн (за I квартал 2018 року – 3992,0 млн грн). Сплачено до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та обов'язкових платежів 397,8 млн грн.

Зі збитками відпрацювали 26 підприємств.

Середня чисельність працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості становила 26,1 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата штатного працівника – 8 792,0 грн (на 33,6 % більше, ніж у I кварталі 2018 року).

Реалізується Програма подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки.

Зареєстровано 165 договорів оренди землі та додаткових угод про поновлення договорів оренди землі, укладено 36 додаткових угод щодо перерахунку розміру орендної плати (підписані добровільно та визнані за рішенням суду).

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста Харкова за I півріччя 2019 року надійшло 80,4 млн грн (за I півріччя 2018 року – 52,3 млн грн).

Надходження від орендної плати за землю до загального фонду бюджету міста Харкова становили 394,9 млн грн. 

Протягом І півріччя 2019 року реалізовувалися заходи Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки. На виконання заходів Програми в бюджеті міста Харкова на 2019 рік передбачено 896,4 тис. грн.

Здійснювалася підтримка роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова.

У І півріччі 2019 року до Центру та його територіальних підрозділів надійшло 39,6 тис. звернень суб'єктів підприємницької діяльності. Видано 9,3 тис. дозвільних документів, зареєстровано 1,1 тис. декларацій. Крім того, до Центру надійшло 49,9 тис. звернень юридичних та фізичних осіб з питань реєстрації бізнесу, 2,3 тис. звернень щодо отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та 154 звернення стосовно реєстраційних дій громадських формувань.

Для надання найбільш затребуваних адміністративних послуг маломобільним групам населення вдома німецькою федеральною компанією «GIZ» Харківській міській раді передано 2 мобільних кейси. У комплект входять ноутбук, принтер, сканер, зарядний пристрій, модем, пристрої для аудіо- та відеофіксації.

Продовжувалася робота щодо подальшого удосконалення веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова». На сайті впроваджено новий програмний компонент «Відкрий свій бізнес». На впровадженому інтернет-сервісі «Ярмарок вакансій» створено інформаційну платформу працевлаштування, підприємства та організації міста безплатно розміщують вакансії.

Продовжено надання підприємцям дистанційних консультацій і допомоги в розробці бізнес-планів, організаційних схем і технологій ведення бізнесу, інвестиційних проектів із урахуванням міжнародних стандартів, проведення тренінгів з розробки методик підвищення ефективності підприємницької діяльності. За I півріччя 2019 року на зазначеному ресурсі зафіксовано близько 600 звернень.

Фінансовий ринок м. Харкова представлено 6 банківськими установами (2 юридичні особи, 4 філії іногородніх банків) та 460 відділеннями банків. На території міста зареєстровано 41 біржу, 43 страхові організації (компанії), 49 кредитних спілок та 8 лізингових компаній.

На 01.07.2019 (за останніми статистичними даними) загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку м. Харкова з початку інвестування (акціонерний капітал нерезидентів), становить 396,6 млн дол. США, що дорівнює 277,7 дол. США на одну особу населення міста. Із країн ЄС з початку інвестування залучено 296,0 млн дол. США інвестицій, із інших країн – 100,6 млн дол. США.

Розпочато розробку проекту Стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030 роки «Харків ідеї для міста – місто для людей».

Проводилася робота з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» щодо присвоєння та оновлення кредитних рейтингів м. Харкову.

Станом на 01.07.2019 кредитні рейтинги м. Харкова знаходилися на рівні:

«Moody's Investors Service Inc» – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгострокові рейтинги емітента в іноземній та національній валюті на рівні «Саа1», прогноз «стабільний»;

«Fitch Ratings Ltd» – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «В, прогноз «стабільний», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «В», довгостроковий рейтинг міста за національною шкалою на рівні «AA-(ukr)», прогноз «стабільний»;

«Національне Рейтингове Агентство «ІВІ-Рейтинг» – довгостроковий кредитний рейтинг м. Харкова за Національною рейтинговою шкалою на рівні – «uaА, прогноз «стабільний», рейтинг інвестиційної привабливості міста Харкова – «invAA» (відмінна інвестиційна привабливість).

Міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», знаходяться на одному рівні з кредитними рейтингами України.

Підприємствами м. Харкова за січень-травень 2019 року (за останніми статистичними даними) реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) на суму 35,7 млрд грн (на 2,6 % більше, ніж за аналогічний період торік).

Проблемою залишається заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах міста.

За даними Головного управління статистики у Харківській області станом на 01.07.2019 заборгованість по заробітній платі по м. Харкову, враховуючи економічно активні підприємства та підприємства-банкрути, склала 306,3 млн грн, або 90,2 % від загального показника по Харківській області.

Заборгованість економічно активних підприємств склала 70,2 млн грн.

Роздрібний товарообіг підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за I півріччя 2019 року за оперативними даними складе майже 23,0 млрд грн. Темп росту в порівняних цінах до відповідного періоду 2018 року – 106,0 %. Реалізація товарів на одного мешканця – 15 914 грн. Пред'явлений попит населення за звітний період повністю забезпечено пропозиціями основних видів споживчих товарів та послуг.

Населення міста обслуговують 3,2 тис. підприємств торгівлі; 2,9 тис. підприємств ресторанного господарства на 127,7 тис. посадкових місць; 2,7 тис. підприємств побутового обслуговування населення; 53 ринки та торговельні майданчики, у тому числі 44 змішаних, 2 продовольчих, 7 непродовольчих.

У місті функціонують 23 гіпермаркети та 207 супермаркетів. Крім того, реалізацію непродовольчих товарів зосереджено у 63 торговельних центрах.

На території міста здійснюють роздрібну торгівлю 5 українських торговельних мереж, загальна кількість магазинів яких складає 93 одиниці.

Активно розвиваються харківські торговельні мережі загальною кількістю підприємств 223 одиниці.

Продовжується впровадження у підприємствах ресторанного господарства традицій та особливостей національних кухонь. На цей час у м. Харкові працюють 130 таких підприємств, в яких представлено грузинську, вірменську, азербайджанську, узбецьку, арабську, турецьку, єврейську, японську, китайську, в'єтнамську, італійську, індійську, мексиканську кухні.

Мережа підприємств торгівлі порівняно з аналогічним періодом 2018 року збільшилася на 0,5 %, мережа підприємств ресторанного господарства – на 0,5 %. Мережа підприємств побутового обслуговування зменшилася на 18,8 %.

Спільно з фірмами, які організовують виставкову діяльність, у місті проведено 22 виставково-ярмаркових заходів, а саме: 8 спеціалізованих виставок, 13 універсальних виставок, 1 ярмарок.

На виконання заходів Перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази ринків на І півріччя 2019 року освоєно 23,9 млн грн.

Із метою недопущення несанкціонованої торгівлі на території ринків організовано 1 149 торговельних об'єктів для соціально незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах.

У сфері захисту прав споживачів, здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм та вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування.

Чисельність наявного населення м. Харкова за січень-травень 2019 року (за останніми статистичними даними) зменшилася на 1 609 осіб і станом на 1 червня дорівнювала 1 444,5 тис. осіб. Природне скорочення наявного населення міста склало 4 252 особи (на 1,7 % більше, ніж за аналогічний період 2018 року). За рахунок міграційного руху збільшилося на 2 643 особи.

У рамках Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки здійснювалися заходи щодо реалізації державної політики зайнятості населення.

Чисельність безробітних, що перебували на обліку в Харківському міському центрі зайнятості протягом І півріччя 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року збільшилася на 2,0 % та склала 9 652 особи.

Станом на 01.07.2019 рівень безробіття порівняно з аналогічною датою попереднього року не змінився і склав 0,53 %, кількість безробітних – 4 833 особи.

Чисельність безробітних осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості, становить 11 290 осіб. що на 23,1 % більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Проходили професійне навчання 1 879 осіб.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру брала участь 2 071 особа, або 21,5 % від загальної чисельності безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості.

Фінансування організації громадських робіт здійснювалося за рахунок коштів бюджету міста Харкова і коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства України та склало 982,5 тис. грн.

Проводилася постійна інформаційно-роз'яснювальна робота з метою підвищення зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць. До участі в заходах залучено 3 664 роботодавця. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (розраховується лише для штатних працівників великих і середніх підприємств, не враховуючи заробітки працюючих у малому бізнесі) у м. Харкові (за останніми статистичними даними) за І квартал 2019 року склала 8 543 грн (на 20,8 % більше, ніж за І квартал 2018 року).

Середній розмір пенсії по м. Харкову на 01.07.2019 склав 3 161,6 грн (на 01.01.2019 – 2 740,7 грн), що у 2 рази більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Індекс споживчих цін на товари та послуги (розраховується на рівні областей) за січень-червень 2019 року по Харківській області склав 104,0 % (по Україні – 103,6 %).

Однією із суттєвих складових соціальної політики в місті є Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 , на реалізацію заходів якої перераховано 75,8 млн грн.

Виділено одноразову адресну грошову допомогу 7 249 громадянам окремих пільгових категорій на загальну суму майже 28,5 млн грн за індивідуальними зверненнями громадян, за списками громадських організацій, за списками виконавчих органів Харківської міської ради.

У І півріччі 2019 року понад 328,0 тис. громадян за рахунок коштів бюджету міста Харкова встановлено додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та метрополітені, на оплату послуг з обслуговування домофонів, які знаходяться в будинках комунальної власності.

У рамках транспортної соціальної послуги з перевезення інвалідів І та ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, диспетчерською службою «Інватаксі» за звітний період прийнято та виконано 2 038 заявок.

Для забезпечення можливості отримання інклюзивної освіти 7 учнями з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках, у рамках транспортної соціальної послуги працює проект «Шкільний автобус».

Фінансування видатків на оплату транспортних соціальних послуг склало 669,9 тис. грн.

Окрім того, у межах соціального замовлення на організацію супроводу соціальної транспортної послуги у 2019 році виділено фінансову підтримку у розмірі 80,0 тис грн.

Продовжено надання транспортної послуги з перевезення осіб з інвалідністю, які відвідують комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь». Виконано 107 поїздок. Видатки на оплату транспортних послуг профінансовано у сумі 80,0 тис. грн.

Проводилася робота щодо подальшого розвитку ринку соціальних послуг міста. На конкурси міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» надійшло 56 пропозицій і проектів від 46 громадських організацій (торік – 77 соціальних пропозицій та проектів від 53 громадських організацій), із яких вперше брали участь в конкурсі 5 організацій.

Укладено 33 угоди про співпрацю на 2019 рік (у тому числі 15 угод – на безфінансовій основі).

Мережею 33 електронних соціальних інформаційних офісів у звітному періоді прийнято і надано роз'яснення майже на 20,6 тис. звернень громадян.

Одним із важливих напрямків роботи є участь в організації та координації роботи закладів соціальної спрямованості із надання різноманітних соціальних послуг мешканцям територіальної громади.

Відділеннями 9 районних територіальних центрів надання соціальних послуг надано майже 531,6 тис. послуг 19,4 тис. непрацездатним малозабезпеченим громадянам.

Територіальні центри співпрацюють із 89 громадськими, релігійними організаціями та благодійними фондами, а також із 125 фізичними особами, які надають безоплатні соціальні послуги на умовах укладених договорів.

Роботу 9 районних територіальних центрів із бюджету міста Харкова у звітному періоді профінансовано на суму 30,7 млн грн.

У місті функціонують два міських центри, які фінансуються із бюджету міста Харкова, – КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», що працює у напрямках соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених із місць позбавлення волі, та КЗ «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», що реалізує заходи з реабілітації, соціальної адаптації і реабілітації осіб/дітей з інвалідністю з фізичними або/та розумовими вадами розвитку без відриву від сім'ї.

Проводилися організаційні заходи для забезпечення функціонування КЗ «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія». У КЗ «Соціальний готель» на 50 ліжко-місць у січні-червні 2019 року соціальні послуги отримали 234 особи.

Харківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» і районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено 5,5 тис. заходів (охоплено понад 82,3 тис. осіб), направлених на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганду здорового способу життя, соціальний захист і соціальну реабілітацію, розвиток волонтерського руху, формування та зміцнення сімейних цінностей, профілактику соціального сирітства, протидію насильства в сім'ї, формування відповідального батьківства, організацію змістовного дозвілля. Протягом звітного періоду соціальною підтримкою охоплено понад 12,5 тис. громадян, яким надано майже 157,9 тис. соціальних послуг; 922 сім'ї та 181 особа перебували під соціальним супроводом.

На реалізацію заходів Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр., направленої на організацію діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, затверджено видатки з бюджету м. Харкова в сумі 5,7 млн грн.

Станом на 01.07.2019 на обліку перебуває 1 871 дітина, із яких 1 397 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 474 дитини мешкає у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.

За участю структур, причетних до роботи з дітьми, проведено 155 рейдів, виявлено та вилучено 165 дітей. За результатами рейдів 27 дітей влаштовано до спеціальних закладів для дітей, з 90 дітьми проведено профілактичні бесіди та повернуто батькам або особам, які їх замінюють, 48 дітей влаштовано до закладів охорони здоров'я.

Проведено 736 обстежень сімей, в яких батьки не виконують належним чином обов'язки щодо виховання своїх дітей.

З метою захисту прав дітей підготовлено та направлено до судів 46 позовних заяв про позбавлення батьків батьківських прав, по яких судом прийнято 40 рішень стосовно 53 батьків відносно 58 дітей.

Направлено майже 6,2 тис. клопотань в установи, підприємства, організації щодо соціально-правового захисту дітей та дотримання їх прав.

З метою реалізації на території м. Харкова державної політики стосовно соціального захисту внутрішньо переміщених дітей, які прибули до міста без супроводу дорослих, проводиться робота щодо взяття на облік даної категорії дітей з відповідним оформленням державної допомоги.

Забезпечено функціонування Комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова», метою якого є соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили в складні життєві обставини.

На 01.07.2019 комплекс реабілітаційних заходів у Центрі отримують 36 дітей.

На утримання Центру у 2019 році бюджетом міста Харкова передбачено кошти в сумі 5,4 млн грн, із яких у звітному періоді профінансовано 2,7 млн грн.

Продовжується розв'язання житлових проблем громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та створення умов для задоволення потреб у житлі молоді, учасників бойових дій в антитерористичній операції, працівників бюджетних установ міста тощо.

Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки та Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Харкова з залученням власних коштів громадян.

Реалізація Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки здійснюється за напрямками:

будівництво доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова (у розмірі 50 % розрахункової вартості житла);

забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для працівників бюджетних установ м. Харкова;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб.

На виконання заходів програм рішеннями Харківської міської ради затверджено кошториси витрат за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік, відповідно до яких передбачено обсяги фінансування на доступне житло – 50,0 млн грн та на молодіжне житлове кредитування – 21,2 млн грн.

На виконання вищевказаних житлових програм у І півріччі 2019 року профінансовано 35,1 млн грн.

За Міською цільовою програмою молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки профінансовано 11 кредитних договорів на будівництво 15 квартир загальною площею 866,9 кв. м у сумі 9,7 млн грн та витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів (6%), – в сумі 0,6 млн грн.

За Міською цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки профінансовано 47 договорів на суму кредиту й бюджетної підтримки на будівництво 49 квартир загальною площею 2 690,35 кв. м у сумі 24,8 млн грн, у тому числі за напрямками:

надання державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова (у розмірі 50% розрахункової вартості будівництва доступного житла) на фінансування 14 договорів на будівництво 14 квартир загальною площею 672,04 кв м – 3,5 млн грн;

забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова на фінансування 2 договорів на будівництво 2 квартир загальною площею 101,42 кв м – 0,5 млн грн;

надання пільгових кредитів на будівництво житла для працівників бюджетних установ міста на фінансування 7 кредитних договорів на будівництво 7 квартир загальною площею 467,33 кв м – 5,0млн грн;

надання пільгових кредитів на будівництво житла для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, на фінансування 17 кредитних договорів на будівництво 18 квартир загальною площею 1030,4 кв м – 11,3 млн грн;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб на фінансування 7 кредитних договорів на будівництво 8 квартир загальною площею 419,16 кв м – 4,5 млн грн.

Будівництво та реконструкція об’єктів житла на території міста здійснювалися за замовленням юридичних та фізичних осіб за рахунок коштів громадян, власних та залучених коштів підприємств і організацій та бюджетних коштів.

Усього в І півріччі 2019 року введено до експлуатації житлових об'єктів загальною площею 81 151 кв. м, у тому числі:

63 434 кв. м – багатоповерхове будівництво (78,2 %);

17 717 кв. м – індивідуальне будівництво (21,8 %).

Усіма видами міського транспорту у звітному періоді перевезено 230,1 млн пасажирів. у тому числі: метрополітеном – 107,2 млн пасажирів (із них 88,5 млн платних пасажирів), наземним електротранспортом – 99,9 млн пасажирів; автобусним транспортом – 23,0 млн пасажирів (із них 13,5 млн платних пасажирів).

Щодня на маршрутах курсують 144 тролейбуси.

Інвентарний парк рухомого складу становив 194 од. тролейбусів (у тому числі 13 од., які знаходяться в оренді), із них відробили амортизаційний строк 58,0 % тролейбусів.

Доходи від перевезення пасажирів за попередніми даними отримано в сумі 111,8 млн грн.

У рамках інвестиційного проекту «Оновлення тролейбусного парку м. Харкова» за рахунок залучених кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку між КП «Тролейбусне депо № 2» та ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» підписано договір на поставку тролейбусів, запасних частин, інструментів, обладнання тощо.

Щодня на маршрутах курсують 177 трамваїв.

Інвентарний парк рухомого складу становив 273 од. трамваїв (у тому числі 29 од., які знаходяться в оренді), із них відробили амортизаційний строк 61,1 % трамваїв.

Доходи від перевезення пасажирів, за попередніми даними, отримано в сумі 96,0 млн грн.

КП «Міськелектротранссервіс» виконано ремонт стиків трамвайних колій, проведено заміну контактного проводу, відремонтовано обладнання тягових підстанцій, інші роботи з поточного ремонту окремих ділянок колій.

Доходи КП «Харківський метрополітен» від перевезення пасажирів за попередніми даними становили 585,4 млн грн (на 187,9 млн грн більше, ніж у відповідному періоді 2018 року).

Згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки на компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян направлено з бюджету міста Харкова 20,0 млн грн, із бюджету області – 3,3 млн грн.

Підприємством здійснювалися заходи, спрямовані на зменшення витрат від виробничої діяльності. За рахунок вивільнених коштів проведено капітальний та поточний ремонти вагонів, капітальний ремонт тунельного водогону Олексіївської лінії, електрообладнання підстанцій, кабельних ліній, вентиляційних систем, заміну рейок та іншого обладнання на суму 133,7 млн грн.

Перевезення пасажирів автобусним транспортом здійснювалися на міських маршрутах засобами підприємств різних форм власності та приватних підприємців. За попередніми даними від перевезення пасажирів отримано доходи у сумі 110,0 млн грн.

КП «Харківпасс» обслуговує та надає послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування з автостанцій «Холодна гора», «Героїв праці», «Центральний ринок». У звітному періоді послугами автостанцій скористувалося 5,4 млн пасажирів.

Підприємством отримано дохід від продажу проїзних квитків (система «Електронний квиток») в сумі 705,4 тис. грн.

КП «Харківпасс» на безоплатній основі продовжено видачу електронних квитків особам, що мають право пільгового проїзду в міському електричному транспорті.

КП «Харківпарксервіс» отримано збір за паркування автотранспорту в сумі 5,3 млн грн.

У місті реалізовано інноваційний проект «мобільне паркування», який дозволяє водіям здійснювати розрахунки за послуги паркування автомобілів за допомогою мобільного телефону.

Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» виконано поточний ремонт 99,6 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 74,9 млн грн. На утримання доріг витрачено 108,3 млн грн. Проведено капітальний ремонт 94,8 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 110,5 млн грн, капітальний ремонт 110,8 тис. кв. м внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на суму 103,3 млн грн. Виконано поточний ремонт 7,6 тис. кв. м внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на суму 5,7 млн грн. Виконано поточний ремонт магістральних водопровідних мереж на суму 1,4 млн грн.

За рахунок внесків у статутні фонди підприємства сплачено кошти за придбану спеціалізовану дорожню техніку, отриману підприємством у 2018 році, в сумі 58,3 млн грн.

КП «Харків-Сигнал» на магістралях міста проведено роботи з утримання й експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху. Підприємством замінено 542 та встановлено 200 дорожніх знаків, відремонтовано пішохідні огородження тощо на загальну суму 17,8 млн грн.

Триває робота щодо обладнання світлофорних об’єктів звуковою сигналізацією.

Усього витрати на будівництво, реконструкцію, утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі та інженерних об’єктів на ній становили 468,4 млн грн, що на 22,2 % більше, ніж у відповідному періоді 2018 року.

З метою забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення – телевізійними тюнерами для цифрової наземної ефірної телемережі здійснювалася реалізація заходів згідно з Програмою забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення в м. Харкові на 2018-2019 роки.

У І півріччі 2019 року проводилася робота та запроваджувалися заходи щодо забезпечення належного рівня житлово-комунального обслуговування харків'ян. Постійно підтримувався належний санітарний порядок і відповідний технічний стан будинків, забезпечувалася надійна робота інженерного обладнання.

На обслуговуванні житлових підприємств комунальної форми власності знаходиться 25,4 млн кв. м загальної площі житлового фонду.

Технічний знос житлового фонду м. Харкова складає більше 63 %.

У І півріччі 2019 року профінансовано роботи та заходи з капітального ремонту на суму 119,3 млн грн, поточного ремонту – на 95,7 млн грн.

Станом на 01.07.2019 КСП «Харківгорліфт» обслуговує 6 835 ліфтів, 6 339 систем диспетчеризації та додатково 256 ліфтів – у відомчих будинках, будинках ЖК, ЖБК і ОСББ та інших закладах.

Виконувалися роботи з капітального ремонту 7 ліфтів, поточного ремонту 337 ліфтів, капітального ремонту 112 систем диспетчеризації, заміни 158 купе-кабін.

Зупинено 43 ліфти, із яких 37 ліфтів – з технічних причин, 6 ліфтів – з причин розкрадання.

За рахунок коштів бюджету м. Харкова та населення з території приватного сектору вивезено та ліквідовано звалищ на суму 5,6 млн грн. Із прибудинкової території комунальної форми власності вивезено 905,6 тис. куб. м побутових відходів на суму 104,0 млн грн, 63,7 тис. куб. м великогабаритних відходів на 14,8 млн грн.

У рамках реалізації Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр. у бюджеті м. Харкова на 2019 рік передбачено 28,7 млн грн. За І півріччя 2019 року освоєно та профінансовано 9,0 млн грн. На 01.07.2019 на території м. Харкова виловлено 2,1 тис. безпритульних тварин.

Очікувані витрати на утримання житлового фонду комунальної форми власності за звітний період складатимуть близько 1779,6 млн грн. Власні доходи комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду за І півріччя 2019 року очікуються в сумі 622,3 млн грн.

На 01.07.2019 заборгованість із квартирної плати орієнтовно складатиме 270,5 млн грн, що на 50,1 млн грн більше, ніж на 01.07.2018

Кредиторська заборгованість комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду, станом на 01.07.2019 складатиме 1 374,9 млн грн, що на 198,4 млн грн більше, ніж на 01.07.2018.

На 01.07.2019 укладено 30,4 тис. договорів з реструктуризації заборгованості за надані житлово-комунальні послуги на суму 30,3 млн грн, із яких погашено 22,8 млн грн. За І півріччя 2019 року укладено 149 договорів на реструктуризацію боргу на суму 477,8 тис. грн, погашено – 968,6 тис. грн.

На 01.07.2019 в місті зареєстровано 565 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

На реалізацію Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів і об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Харкові на 2015-2019 рр. у бюджеті м. Харкова на 2019 рік передбачено 30,6 млн грн, профінансовано в І півріччі 15,2 млн грн.

У І півріччі 2019 року проведено роботи з поточного ремонту в будинках ЖК, ЖБК та ОСББ на суму 6,6 млн грн (ремонт систем холодного та гарячого водопостачання, вимощення, вхідних груп, покрівлі), виконано капітальний ремонт у будинках ЖК, ЖБК, ОСББ на суму майже 4,0 млн грн; проведено поточний ремонт внутрішньо квартальних доріг та тротуарів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖК, ЖБК та ОСББ на загальну суму 0,8 млн грн тощо.

Здійснено відшкодування позичальникам частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів на загальну суму 0,32 млн грн.

Рішенням Харківської міської ради затверджено нову редакцію Програми часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки та передбачено фінансування у сумі 2,0 млн грн.У I півріччі 2019 року у рамках Програми за рахунок коштів бюджету міста Харкова частково відшкодовано:

відсотки за кредитами на енергозбереження 237 позичальникам на суму 115,2 тис. грн;

частини основної суми за кредитами на енергозбереження 198 позичальникам на суму 797,7 тис. грн за погодженням з виконкомом Харківської міської ради.

Виконано перекладку та санацію технічно зношених мереж, у тому числі водопровідних – 7,4 км, каналізаційних – 0,7 км і теплових – 14,0 км.

КП «Харківські теплові мережі» виконано капітальний ремонт котлів, теплоізоляцію трубопроводів, проведено модернізацію теплових мереж.

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» проведено роботи з ліквідації підтоплення територій міста, експлуатації і поточний ремонт мереж зливової каналізації та об'єктів водозниження.

КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» здійснювалося оперативне усунення аварій та ушкоджень, послідовне впровадження нових енергоекономічних світильників, виконання робіт з поточного ремонту та реконструкції мереж.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова, передбачених на утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення освоєно та профінансовано 27,5 млн грн. Крім того, погашено кредиторську заборгованість за 2018 рік у сумі 4,7 млн грн.

У рамках реалізації «Комплексної програми енергозбереження в місті Харкові на 2010-2020 рр.» встановлено 736 енергоефективний світильник із натрієвими лампами, виконувалася заміна мереж зовнішнього освітлення на ізольовані, що дозволило зменшити споживання електроенергії.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова, передбачених на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста, змонтовано 59,1 км мереж, встановлено 2 тис. світильників та 1,2 тис. опор тощо на суму 42,7 млн грн.

Проведені роботи сприяли підвищенню рівня освітлення міста. Забезпечено горіння 99,3% світлоточок.

Забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану міста, проведення комплексу заходів по утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) здійснювалося КП «Муніципальна компанія поводження з відходами».

Захоронення твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні (848,7 тис. куб. м) і на полігоні АТЗТ «Підприємство Харківського району «Переробний завод» (650,5 тис. куб. м).

Передбачену фінансову підтримку КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» профінансовано в сумі 1,8 млн грн.

У весняний період організовано роботи щодо упорядкування облаштованості місць масового відпочинку громадян, поліпшення архітектурно-художнього виду парків, садів, скверів, вулиць, об'єктів соціальної сфери, територій підприємств, а також для подальшого розвитку зеленої зони міста. Приведено до належного стану території парків, скверів, зелених зон площею 3,7 тис. га, дворів та вулиць (5,1 тис. одиниць), кладовищ площею 160,0 га, вивезено 117,9 тис. куб. м негабаритного сміття, ліквідовано 59 звалищ, відремонтовано 24,0 тис. кв. м дорожнього покриття тощо.

СКП «Харківзеленбуд» за рахунок коштів бюджету міста виконано роботи з поточного утримання об'єктів благоустрою і зеленого господарства міста на загальну суму 50,4 млн грн.

Виконано роботи з капітального ремонту парку по вул. Плеханівській на суму 11,2 млн грн, поточний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства на суму 1,3 млн грн.

Відновлено елементи благоустрою саду ім. Т.Г. Шевченка на загальну суму 118,9 млн грн. Проведено капітальний ремонт «Каскаду» на суму 19,4 млн грн.

При проведенні робіт з реконструкції мереж тепло-, водопостачання та водовідведення Саржиного Яру освоєно 5,7 млн грн.

Відновлено елементи благоустрою інших об’єктів міста на суму 67,7 млн грн.

Виконано реконструкцію скверу ім. Ф. Сафарова на суму 9,6 млн грн, капітальний ремонт скверу біля станції метро «Захисників України» на суму 2,2 млн грн.

Погашено кредиторську заборгованість за придбану у 2018 році спеціалізовану техніку в сумі 21,8 млн грн.

У ході реалізації Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки здійснювалося утримання парків культури та відпочинку, що входять до складу комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова». Фінансова підтримка підприємству склала 2,8 млн грн.

Погашено кредиторську заборгованість за придбану у 2018 році спеціалізовану техніку, обладнання тощо в сумі 1,8 млн грн.

На виконання заходів Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр. за рахунок коштів бюджету міста освоєно 23,6 млн грн (надано фінансову підтримку на утримання зоопарку та погашено кредиторську заборгованість за 2018 рік).

Обсяг капіталовкладень, спрямованих на об’єкти будівництва, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, за попередніми даними становив 507,3 млн грн.

У I півріччі 2019 року капітальні вкладення спрямовано на фінансування будівництва та реконструкції об'єктів комунального, соціально-культурного призначення та інженерні комунікації, а саме:

на будівництво та реконструкцію теплових та водопровідних мереж – 26,3 млн грн;

на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення та електрозабезпечення – 48,2 млн грн;

на будівництво та реконструкцію об’єктів транспортної інфраструктури – 98,4 млн грн, на розвиток мережі метрополітену – 116,3 млн грн;

на будівництво та реконструкцію інших об’єктів – 171,6 млн грн, у тому числі: реконструкцію будівель адміністрацій районів під центр надання соціальних послуг – 4,5 млн грн, будівництво паркінгу по вул. Римарській – 32,4 млн грн.

На будівництво павільйонів відпочинку, громадських туалетів тощо та реконструкцію мереж та системи автоматичного поливу саду ім. Т.Г. Шевченка направлено 40,5 млн грн,  будівництво та реконструкцію будівель ЦПК та В ім. М. Горького – 24,4 млн грн.

На виконання державної політики у сфері енергоефективності реалізовувалися заходи щодо впровадження енергосервісу та затвердження базових річних рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг для об’єктів енергосервісу.

Надано підтримку в роботі щодо передачі нежитлових приміщень об’єктів сфери освіти в оперативне управління Управлінню освіти Адміністрації Слобідського району м. Харкова.

Відпрацьовано проект «Муніципальної енергетичної програми м. Харкова до 2025 року». Визначено пріоритетні напрями роботи, структуру та зміст програми.

Проведено тестування Системи автоматизованого енергетичного моніторингу, за результатами якого покращено роботу програмного забезпечення.

Спільно з КП «Харківські теплові мережі» та Управлінням освіти Адміністрації Слобідського району сформовано актуальну базу помісячного споживання теплової енергії об’єктами бюджетної сфери м. Харкова за 2015-2018 роки.

Оновлено базу даних характеристик будівель сфери спорту та культури. Розпочато аналогічну роботу по об’єктах сфери освіти та охорони здоров’я.

Спільно з АТ «Харківобленерго» сформовано базу даних помісячного споживання електроенергії по об’єктах бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я, культура та спорт) за 2015-2018 роки. На основі отриманих даних виконано аналіз та проведено актуалізацію значень у проекті «Муніципальної енергетичної програми м. Харкова до 2025 року».

Реалізується Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки».

Обсяг видатків по галузі охорони здоров’я за І півріччя 2019 року склав 772,7 млн грн.

За І півріччя 2019 року від Національної служби здоров’я України на медичні послуги по первинній допомозі надійшли кошти у сумі 210,6 млн грн, що дозволило збільшити рівень середньомісячної заробітної плати на місяць працівників первинної ланки до 9 451 грн.

Забезпечувалося функціонування комунальних некомерційних підприємств, впровадження медикаментозних технологій лікування окремих категорій населення за життєвими показниками, медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання, централізовані заходи лікування хворих на діабет, відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах, створення єдиного інформаційного поля в системі охорони здоров'я міста тощо.

За рахунок коштів міського бюджету міста Харкова по спеціальному фонду (бюджет розвитку) протягом І півріччя 2019 року комунальними некомерційними підприємствами та закладами охорони здоров’я використано кошти на загальну суму 45,9 млн грн, у тому числі:

на погашення кредиторської заборгованості 2018 року – 15,9 млн грн (за придбане обладнання – 7,4 млн грн; за проведений капітальний ремонт – 7,6 млн грн тощо);

придбання медичного обладнання – 9,3 млн грн;

придбання автомобілів легкових – 2,0 млн грн;

придбання обладнання для запровадження програми «Електронна реєстратура медичних закладів м. Харкова»  – 3,1 млн грн;

проведення капітального ремонту – 14,3 млн грн;

придбання реєстраторів розрахункових операцій для вдосконалення матеріально-технічної бази КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» – 1 091,0 тис. грн. 

Додатково в галузь охорони здоров’я міста у І півріччі 2019 року залучено 55,1 млн грн (у І півріччі 2018 року – 50,0 млн грн), що складає близько 7,6 % від загальної суми бюджету галузі охорони здоров’я м. Харкова.

Лікувально-профілактичними закладами м. Харкова у I півріччі 2019 року проводилися планові комплексні та цільові медичні огляди, в першу чергу, дітей, вагітних, інвалідів та учасників війни, чорнобильців, підлітків, робітників підприємств тощо.

Здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста.

Упродовж звітного періоду виконавчими органами ХМР, закладами освіти міста здійснювалася цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти. Реалізуються заходи Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.

Функціонує 421 комунальний навчальний заклад (у попередньому навчальному році – 419), серед них 181 загальноосвітній навчальний заклад, 4 вечірні школи, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, дитячий будинок «Родина», 205 закладів дошкільної освіти та 28 закладів позашкільної освіти.

Діють 14 професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету міста, але не входять до комунальної власності.

У 220 навчальних закладах дошкільної освіти та 16 навчально-виховних комплексах усіх форм власності навчається і виховується 46 тис. дітей від року до шести. Охоплення дошкільною освітою становить 78,4 % від загальної кількості дітей відповідного віку.

У закладах дошкільної освіти діє електронна реєстрація, що забезпечує прозорість та відкритість процедури.

У місті проводиться виважена мовна політика. Мережу комунальних навчальних закладів сформовано відповідно до потреб населення щодо вибору мови навчання.

У 2019 році тестування у формі ЗНО пройшли 6 200 випускників із 186 закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності.

14 випускників із 10 закладів освіти м. Харкова досягли 16 найвищих результатів.

Медалями нагороджено 364 випускники, із них: 135 – срібними та 229 – золотими.

До бази даних міста внесено 21 722 дитини пільгових категорій, що виховуються/навчаються у закладах освіти.

Здійснювалася робота щодо соціальної підтримки учнів та вихованців пільгових категорій: забезпечення підручниками, канцелярським приладдям, залучення до позашкільної освіти, виховних заходів. Практичними психологами, соціальними педагогами підпорядкованих закладів освіти міста постійно надається соціально-психологічна допомога дітям та членам сімей з числа пільгового контингенту, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій в зоні АТО.

Відповідно до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки учням закладів загальної середньої освіти надано право пільгового проїзду в метро, трамваї, тролейбусі в м. Харкові. Єдиними електронними квитками «E-ticket» для пільгового проїзду забезпечено 85,8 тис. учнів (67,1 % від загальної кількості школярів).

Забезпечено виплату одноразової грошової допомоги 70 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

З 01.09.2018 у місті функціонує 6 інклюзивних груп для 9 дітей з особливими освітніми потребами, у 24 закладах загальної середньої освіти –57 інклюзивних класів, в яких навчається 108 дітей з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими освітніми потребами функціонує 9 ресурсних кімнат.

КЗ «Харківським інклюзивно-ресурсним центром Харківської міської ради» проводилися комплексні психолого-педагогічні оцінки розвитку дітей, корекційно-розвиткові заняття.

Створена та діє єдина система організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах дошкільної освіти. Харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста здійснюється в рамках Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.

На харчування школярів у бюджеті міста Харкова передбачені видатки на суму 109,4 млн грн, у тому числі 95,2 млн грн – на харчування школярів та 14,2 млн грн – на забезпечення першокласників молоком.

Харківською міською радою продовжено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової школи. Від плати за харчування у закладах освіти міста звільнено дітей учасників антитерористичної операції.

Безкоштовними сніданками щодня забезпечуються більше 52 тис. школярів 1-4-х класів, безкоштовно отримують молоко гарантованої якості близько 13 тис. першокласників, забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням (обідом) понад 4 тис. учнів пільгових категорій.

Для майже 4,7 тисяч учнів відповідно до заяв батьків організовано дієтичне харчування.

Створено умови для повноцінного організованого літнього відпочинку та дозвілля учнів та вихованців на базі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
227 закладів дошкільної освіти з 01.06.2019 працюють в оздоровчому режимі. Вартість харчування в дитячих садках у оздоровчий період збільшено на 10 %.

У 193 таборах відпочинком було охоплено 36 600 дітей.

2 632 дитини пільгового контингенту за рахунок бюджетних коштів забезпечувалися безкоштовним харчуванням.

Продовжує розвиватися ефективна система підтримки обдарованої молоді та творчих педагогів.

Забезпечувалася участь обдарованих дітей та молоді в учнівських турнірах, олімпіадах та конкурсах.

Щомісячно виплачувалися 120 стипендій міського голови «Обдарованість» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ у розмірі 600 грн та 240 стипендій міської ради «Кращий учень навчального закладу» у розмірі 400 грн.

Здійснювалося грошове стимулювання керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями міжнародних та ІV етапу всеукраїнських предметних олімпіад.

Здійснювалося щомісячне грошове стимулювання переможців міського конкурсу «Вчитель року» в розмірі 3 000 грн упродовж січня-лютого, а з березня – 5 000 грн.

У місті ведеться цілеспрямована робота щодо відновлення діяльності раніше закритих дошкільних закладів і груп у діючих дитячих садках.

Продовжує розвиватися єдиний освітній інформаційний простір міста.

Упродовж звітного періоду для організації освітнього середовища закладами загальної середньої освіти придбано 164 одиниці комп’ютерної техніки, 52 проектори, 4 мультимедійні дошки.

Здійснювалася реалізація завдань і заходів у рамках Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки та Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.

Усього на реалізацію програм на I півріччя 2019 року профінансовано 284,2 млн грн, у тому числі:

заходи щодо оновлення та розвитку культурної спадщини міста Харкова (2,8 млн грн);

розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ та підприємств культури (20,5 млн грн);

фінансова підтримка комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр», комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (90,2 млн грн).

Мережа підвідомчих закладів культури станом на 01.07.2019 включає 25 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; 10 бібліотечних закладів – юридичних осіб, які об'єднують 74 бібліотеки-філії; 11 клубних закладів; 4 музеї (у тому числі художню галерею); комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»; меморіальний парк «Дробицький Яр».

Проведено капітальні ремонти у 31 закладі культури, а саме: 11 школах естетичного виховання, 15 масових бібліотеках та 5 закладах культури клубного типу на загальну суму 23,0 млн грн.

Частково поновлено матеріально-технічну базу комунальних закладів культури шляхом придбання обладнання довгострокового користування на суму 6,4 млн грн.

Функціонує 25 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, де навчається 9 065 учнів, у тому числі 1 281 учень пільгового контингенту та 48 дітей із сімей переселенців із зони АТО. Крім того, в групах самоокупності навчаються 1 273 учня. Навчальний процес забезпечується 1 120 високопрофесійними педагогічними працівниками.

Школами естетичного виховання проведено понад 664 культурно-масових заходів та виставок.

Функціонує мережа масових бібліотек, підвідомчих Департаменту культури.

Триває робота з Корпоративним електронним каталогом публічних бібліотек міста Харкова, доступ до якого надається користувачам Інтернет. Усього у І півріччі 2019 року в бібліотеках проведено 2,1 тис. заходів, які відвідали 39 тис. осіб.

Клубними установами від надання платних послуг залучено понад 674 тис. грн.

Закладами музейного типу відкрито 50 виставок та проведено 688 екскурсій, які відвідало понад 49,0 тис. осіб та 523 заходи, які відвідали понад 33,9 тис. осіб.

На I півріччя 2019 року для КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» заплановано та використано кошти в сумі 89,3 млн грн. Проведено понад 90 культурно-масових заходів.

Комунальним підприємством «Меморіальний парк «Дробицький Яр» заплановано та використано – 888,1 тис. грн. Проведено 99 екскурсій та цикл екскурсій до Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту. Меморіал відвідали 20 іноземних делегацій.

Відповідно до Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки проведено 11 державних свят, урочистостей, святкових концертів; 5 вшанувань представників різних галузей з нагоди професійних свят; 29 театралізованих свят; 16 міжнародних, всеукраїнських та міських фестивалів-конкурсів народної та сучасної хореографії, хорового та сольного співу, диригентів, музикантів, художників, традиційної народної культури та творчих проектів.

З метою здійснення діяльності щодо підтримки сім'ї, дітей та молоді забезпечено реалізацію заходів Міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки та Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки. Працював комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді».

У рамках реалізації Міської програми «Молодь Харкова» розроблено та встановлено модуль «Агент Х» на інтернет-платформі «Портал харків’янина» за допомогою якого проводяться заходи щодо аналізу процесів отримання муніципальних послуг, формуються пропозиції щодо покращення якості надання адміністративних послуг та максимальна їх імплементація в місті.

На реалізацію заходів Міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на І півріччя 2019 року затверджено та профінансовано видатки в розмірі 3,1 млн грн.

Фахівцями виконавчих органів і Харківського міського центру дозвілля молоді (ХМЦДМ) спільно з громадськими організаціями, іншими структурами та закладами проведено 172 заходи, включаючи комерційні заходи центру дозвілля молоді у кіноконцертному залі «Україна», якими охоплено понад 77,0 тис. учасників та надано понад 36,6 тис. соціальних, інформаційних, адміністративних та інших послуг.

Здійснюється організаційне забезпечення діяльності постійно діючого консультативно-дорадчого органу «Молодіжна рада при Харківському міському голові».

Проведено конференцію «Міжнародні перспективи для молоді Харкова». Взято участь у організації міжнародної конференції «Шлях до Призу Європи: виклики та перспективи» та у ХІ Міжнародному туристичному форумі «Харків: партнерство в туризмі».

Одним із напрямків щодо підвищення обізнаності громадян є реалізація проекту «Артерії міста» – інтерактивного екскурсу на підприємства міста.

Опрацьовано 236 заявок щодо прийняття у члени Молодіжної ради. 57 осіб пройшли стажування до Молодіжної ради.

Спільно з Німецькою урядовою компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ), Асоціацією молодіжних центрів України та громадськими організаціями продовжується робота щодо створення мережі молодіжних центрів.

За усіма напрямками сімейної та гендерної політики проведено 117 заходів, якими охоплено 15,4 тис. осіб, розглянуто майже 16 тис. звернень громадян, надано 36,6 тис. соціальних та адміністративних послуг.

Усього в місті Харкові проживає 5,1 тис. багатодітних сімей, в яких виховується понад 16,6 тис. дітей.

У звітному періоді надано 6 тис. послуг багатодітним сім'ям щодо видачі або пролонгації строку дії посвідчень дітей та батьків із багатодітної сім'ї.

Почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 6 жінкам.

Організовано роботу в літній період 3 оздоровчих закладів на території Лісопарку: «Факел», «Сонячний», «Лісова казка». Протягом звітного періоду в них оздоровлено 686 дітей. Ведеться реєстр дітей пільгових категорій, які бажають оздоровитися в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. До реєстру протягом 6 місяців 2019 року включено 6 141 дитину (протягом 2018 року – 6 365 дітей), громадянам надано 12,0 тис. консультацій з питання оздоровлення дітей.

На 01.07.2019 оздоровлено 1 819 дітей пільгових категорій.

Проведено 24 заходи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі спільно з Центром ґендерної культури міста Харкова, в яких взяли участь 728 осіб.

Покращенню стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в місті сприяє реалізація заходів Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки та Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017-2020 роки.

У звітному періоді з бюджету міста Харкова на розвиток галузі профінансовано 172,6 млн грн (у І півріччі 2018 року – 88,5 млн грн).

Проведено 351 спортивне змагання та захід, які включено до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів м. Харкова на 2019 рік, із них 210 профінансовано з бюджету міста Харкова.

У рамках реалізації Комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки проходили змагання, що стали традиційними: Спартакіада «Юність», Спартакіада серед працівників департаментів, адміністрацій районів міста та депутатів Харківської міської ради, змагання шкільних ліг серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова.

У м. Харкові існує сучасна система підготовки спортивного резерву, яка включає дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), спеціалізовані дитячо-юнацькі школи Олімпійського резерву (СДЮШОР), школи вищої спортивної майстерності, училища фізичної культури. Ця система забезпечує підготовку спортсменів від початківців до членів збірної команди України.

Функціонують 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності міста.

Присвоєно спортивні розряди «Кандидат у майстри спорту України» 369 спортсменам, І спортивний розряд – 240 спортсменам.

Встановлено стипендії 37 харківським спортсменам-кандидатам на участь у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх, які пройдуть у м. Токіо (Японія) у липні-серпні 2020 року. На виплату стипендій із бюджету міста Харкова виділено та профінансовано 370,0 тис. грн.

Велика увага надається фізкультурно-оздоровчій, реабілітаційній та спортивній роботі серед інвалідів.

Проводиться робота щодо розвитку спорту ветеранів. Найбільш активно ветерани беруть участь у змаганнях з футболу, футзалу, легкої атлетики, лижного спорту, шахів, волейболу, баскетболу, велосипедного спорту, веслування на байдарках та каное, академічного веслування, спортивного більярду, стрільби з лука, скелелазіння, фехтування.

У календарний план на 2019 рік включено 7 спортивно-масових заходів за участю ветеранів. Проведено у звітному періоді 6 заходи.

Продовжив роботу КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання». Заклад включає 99 клубів за місцем проживання, які відвідують майже 6,4 тис. дітей та підлітків, у тому числі 321 дитина пільгового контингенту. У клубах працюють 424 гуртки і секцій, із них спортивного напрямку – 251.

У звітному періоді з дітьми та підлітками, вихованцями гуртків клубів за місцем проживання, проведено 50 спортивних заходів за участю майже 2,2 тис. вихованців.

Станом на 01.07.2019 спортивна база м. Харкова складається з 3 101 об'єкта: 18 стадіонів; 6 легкоатлетичних ядер; 4 легкоатлетичних манежів; 1 796 площинних споруд; 366 спортивних зал; 23 плавальних басейнів, 117 стрілецьких тирів, стрілецького стенду, велотреку, стрільбища для стрільби з лука; 3 споруд зі штучним льодом, що здатні працювати в цілорічному режимі; 2 веслувально-спортивних баз, лижної бази; 762 інших спортивних споруд.

Виконавчими органами Харківської міської ради здійснювалася діяльність, спрямована на зміцнення позитивного іміджу Харкова в Україні та в міжнародному співтоваристві з залученням спортивного потенціалу міста, створення для цього відповідних правових, соціальних, економічних та організаційних умов.

У звітному періоді проведено 7-й сезон соціального спортивного проекту «Я ЗМОЖУ!» (близько 500 учасників); ІІІ-й Харківський напівмарафон (825 осіб), в якому взяли участь представники майже усіх міст України та гості з Білорусі, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії, Індії та Марокко.

Для досконалого проведення іміджевих заходів (Міжнародного турніру з бадмінтону «KharkivInternational», Спортивного ярмарку «Харків – спортивна столиця», Фестивалю вуличного футболу та баскетболу, Фітнес конвенції)  організовано закупівлю спортивного інвентарю для полів і кортів та фітнесу.

За результатами конкурсу на спортивний талісман Харкова проведено роботу щодо розробки макета офіційного спортивного талісмана Харкова – тхора. Виготовлену в повний зріст ляльку тхора презентували на VI Харківському міжнародному марафоні.

Проводиться робота щодо наповнення офіційних інформаційних ресурсів (офіційний сайт Департаменту (http://sportevents.kharkiv.ua), Youtubе, Instagram, Facebook) інформацією про майбутні спортивні іміджеві заходи у місті Харкові та проведенні заходи, кількість відвідувань – більше 114 тис.

Велика увага приділялася сприянню розвитку молодіжних урбанкультур та вуличних видів спорту.

Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств Харківської області в січні-червні 2019 року (статистичні дані у розрізі регіонів) зменьшився проти аналогічного періоду 2018 року на 0,2 % і становив 1 430,3 млн дол. США.

Обсяги експорту порівняно з аналогічним періодом 2018 року
збільшилися на 0,3 %, імпорту зменьшилися на 0,5 % і становили відповідно 613,9 млн дол. США та 816,4 млн дол. США. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 202,5 млн дол. США.

Розвиток міжнародного співробітництва м. Харкова відбувався згідно з Програмою зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.

Харківська міська рада відповідно до підписаних угод про побратимство та співробітництво підтримує дружні зв'язки з 33 містами у 22 країнах світу.

Міська рада активно співпрацює з дипломатичними представництвами та консульськими закладами іноземних держав в Україні та України закордоном. Станом на 01.07.2019 в місті Харкові здійснюють свою діяльність 2 Генеральних консульства іноземних держав у місті Харкові, 13 інститутів Почесних консулів іноземних держав у місті Харкові, 4 представництва міжнародних організацій (Консультативна місія ЄС, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, Регіональне представництво ЄБРР у місті Харкові, Постійне представництво Асоціації міст-володарів Призу Європи). Відбулося урочисте відкриття Почесного консульства Словаччини.

Продовжено реалізацію проекту «Харків дипломатичний».

Харків бере активну участь у роботі міжнародних організацій, що об'єднують органи місцевого самоврядування, – Міжнародної асоціації «Поріднені міста», Міжнародної асамблеї столиць і великих міст, Міжнародної асоціації ЄВРОСІТІЗ, Міжнародної асоціації міст – володарів Призу Європи.

Здійснювалася координація роботи Асоціації міст-володарів Призу Європи та Постійного представництва Асоціації міст-володарів Призу Європи в Україні.

За підсумками проекту Європейського тижня місцевої демократії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Харків четвертий рік поспіль отримав відзнаку «Місто 12 зірок».

Новий проект Призу Європи, розроблений студентами факультетів дизайну харківських вузів, посів почесне 3 місце в конкурсі на засіданні Комітету з питань соціального захисту, охорони здоров’я та сталого розвитку ПАРЄ у м. Страсбурзі (Франція).

Продовжено співробітництво з благодійними організаціями: Фонд Егідіуса Брауна, австрійською екологічною організацією «Глобаль 2000», «Фондом робітничої благодійності» міста Берінгерсдорфа-Швайга (регіон м. Нюрнберга).

Підвищенню рівня економічного та соціального стану міста, презентації діяльності Харківської міської ради на міжнародній арені сприяла робота Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

Здійснювалося співробітництво з Німецькою федеральною компанією «GIZ» щодо реконструкції біохімічного відділення клініко-діагностичної лабораторії КП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги № 4 ім. проф. А.І. Мещанінова» та ремонту глядацького залу в КП «Муніципальний центр культурних ініціатив».

В рамках реалізації Європейської ініціативи «Угода Мерів» погоджено «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Харкова до 2030 р.». Взято участь у вебінарі на тему: «Угода мерів: план робіт на 2019», в рамках якого презентовано план робіт проекту на 2019 рік та концепцію Муніципальної координаційної платформи з розвитку «Енергетична та кліматична трансформація»; у тренінгу з фінансування проектів в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів» (м. Брюссель, Бельгія).

Здійснювалася робота щодо реалізації проекту «Відбудова й оновлення місцевої інфраструктури» за підтримки Німецького банку розвитку «KfW».

Проводилися заходи щодо створення «Ситуаційного центру» в місті Харкові.

Здійснювалась координація роботи з ЄБРР, ЄІБ, Світовим банком, Німецьким банком розвитку KfW з питань участі іноземних партнерів у реалізації крупних інфраструктурних проектів в місті Харкові.

Проведено робочі зустрічі з представниками ЄБРР, ЄІБ, Світового банку, Німецького банку розвитку KfW щодо участі іноземних партнерів у реалізації крупних інфраструктурних проектів в місті Харкові, «Hewlett Packard Enterprise» – щодо підписання меморандуму про співробітництво, представниками компаній «UBER Європа» та «Рено Україна» – з метою обговорення проекту по створенню муніципального таксі в місті Харкові; компанії «IBM-України», компанії «Huawei» та «Vodofone Україна» щодо питань впровадження в місті концепції «Розумного міста» та створення «Ситуаційного центру».

Продовжено діяльність щодо розвитку в м. Харкові сучасної туристичної інфраструктури.

Харків презентовано під час проведення заходів туристичної спрямованості: міжнародного туристичного ярмарку GO-REGIONTOUR у м. Брно (Чеська Республіка), в міжнародному туристичному ярмарку «Тур Салон – 2019» у м. Познані (Польща), Міжнародної туристичної виставки ІТВ Берлін, Міжнародної туристичної виставки UITT «Україна – Подорожі та Туризм 2019» у м. Києві (Україна), в Міжнародній туристичній виставці «AITF» в Азербайджанській республіці, в Міжнародній туристичній конференції «Туризм як інструмент міжкультурної взаємодії» у м. Одесі (Україна).

З метою підготовки професійних кадрів у сфері туризму для гідів організовано та проведено ряд інфотурів та воркшопів.

Міським туристичним інформаційним центром спільно з Департаментом міжнародного співробітництва організовано та проведено соціальні екскурсії для дітей пільгового контингенту, ветеранів, людей похилого віку.

Згідно з комплексною Програмою розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2018-2022 роки та розпорядженням міського голови «Про основні завдання цивільного захисту міста Харкова на 2019 рік» проводилися заходи щодо запобігання виникнення і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Організовано та проведено 7 навчань (тренувань) органів управління, сил цивільного захисту Київського, Московського, Немишлянського, Основ'янського Новобаварського, Слобідського та Холодногірського районів міста.

У рамках Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки виділено та профінансовано 1 241,4 тис. грн, у тому числі 256,7 тис. грн – на фінансову участь Харківської міської ради у проведенні громадськими організаціями загальноміських заходів та днів національних культур і національних свят.

Проведено загальноміські заходи з нагоди Дня Соборності України, 30-ї річниці виводу радянських військ із Афганістану, 205-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, 74-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, 23-ї річниці Конституції України.

Станом на 01.07.2019 у м. Харкові діє 251 релігійна громада 54 конфесій, різних напрямків та толків (на 01.07.2018 – 249 релігійних громад). Взято участь у 16 найбільш значних заходах, що проводилися релігійними організаціями.

Організовано взаємодію з правоохоронними органами щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення заходів на території міста за участю міського голови, сесій Харківської міської ради, зустрічей з представниками закордонних делегацій, а також при проведенні політичними партіями, громадськими організаціями та фізичними особами масових заходів.

З метою зниження злочинності здійснювався цілодобовий моніторинг ситуації в регіоні, виявлялися негативні зміни криміногенної обстановки. 
 
 
 

Заступник директора Департаменту
економіки та комунального майна –
начальник Управління соціально-
економічного розвитку, планування 
та обліку                                                                                Д.В.ГАРМАШ

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes