Сообщить о коррупционном правонарушении

Харківська міська рада та її виконавчі органи в межах повноважень співпрацюють з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 

Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

Ви можете залишити відповідне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Харківської міської ради та її виконавчих органів щодо:

  1. неподання або несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  2. невжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  3. порушення обмежень на одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
  4. порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
  5. порушення заборони на одержання пільг, послуг і майна органами місцевого самоврядування;
  6. невиконання вимоги про проведення спеціальної перевірки або порушення порядку проведення такої перевірки;
  7. недотримання вимоги щодо прозорості та доступу до інформації;
  8. невиконання вимоги проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
  9. рішень, прийнятих з порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції»

В повідомленні зазначається інформація, що стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені та підкріплені доказами.

Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Повідомлення про корупційне правопорушення можна направити поштою, подати через спеціальні телефонні лінії, на спеціальні адреси електронної пошти, до скриньки «Повідом про корупцію».

Порядок розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Харківської міської ради, затверджений розпорядженням міського голови від 13.01.2020 №3.

Форма повідомлення про корупцію

 

Спеціальні телефонні лінії, та адреси

 

 електронної пошти

 

Назва виконавчого органу Харківської міської ради

 

Уповноважена особаз питань запобігання та виявлення корупції

Поштова адреса

Спеціальна телефонна лінія
та електронна адреса

 

Служба з питань запобігання корупції Харківської міської ради

 

 Павлова Олена Володимирівна – начальник Служби

 

Бречка Сергій Миколайович – заступник начальника Служби – начальник відділу

 

 

61003, м.Харків,

 м-н Конституці, 7

 

 

 

 

+38 (057) 725-33-63

+38 (057) 760-76-48

E-mail:anticor@city.kharkov.ua

 

Департаменти та управління міської ради

 

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

Ліхоніна Ірина Володимирівна - начальник відділу організаційної роботи та контролю

61002,м.Харків,

вул. Чернишевська, 26

+38 (057) 706-34-61

anticorpidpr@city.kharkov.ua

 

Департамент будівництва та шляхового господарства

Сидоренко Роман Олександрович – заступник директора департаменту

м.Харків,

пров. Подольський, 19

+38 (057) 760-76-41

anticorbud@city.kharkov.ua

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції

Благонравов Володимир Леонідович – заступник начальника управління

61003, м. Харків,

пров. Подільський, 19

+38 (057) 725-23-55

anticoruprbud@city.kharkov.ua

 

Департамент бюджету і фінансів

Кухарева Ганна Петрівна –
заступник директора департаменту з правової та організаційної роботи

61003, м.Харків,

 м-н Конституці, 7

+38 (057) 760-76-03

anticorfin@city.kharkov.ua

 

 

 

 

Департамент земельних відносин

Грінченко Аліна Віталіївна – заступник начальника відділу організаційної та кадрової роботи

61003, м.Харків, вул.Квітки–Основ’яненка, 7

+38 (057) 725-27-55

anticorzem@city.kharkov.ua

 

Департамент житлового  господарства

Якименко Людмила Іванівна – начальник відділу кадрів

61003, м.Харків,

м-н Конституці, 16

+38 (057) 725-26-68

anticorgkh@city.kharkov.ua

 

Департамент економіки та комунального майна

Костя Тамара Василівна – начальник відділу роботи з персоналом

61003, м.Харків,

 м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-73-29

anticoreconom@city.kharkov.ua

Управління комунального майна та приватизації

Казека Едуард Валентинович – головний спеціаліст-юрисконсульт відділу контролю за використанням комунального майна

61003, м.Харків,

  м-н Конституції, 16

+38 (057) 725-25-43

anticoruprkom@city.kharkov.ua

 

Департамент інфраструктури

Бондаренко Світлана Сергіївна – начальник відділу забезпечення діяльності департаменту

61003, м.Харків,

м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-75-19

anticorinfr@city.kharkov.ua

 

Департамент  комунального господарства

Кудрявцева Оксана Миколаївна – заступник начальника відділу забезпечення діяльності департаменту

61000, м.Харків,

м-н Конституції, 12

+38 (057) 760-75-84

anticorkomhoz@city.kharkov.ua

 

Департамент культури

Фефелова Кристина Володимирівна – начальник відділу кадрів

61002, м.Харків,

вул.Сумська, 64

+38 (057) 725-22-69

anticorkult@city.kharkov.ua

 

Департамент міжнародного співробітництва

Чепеленко Аліна Андріївна – головний спеціаліст відділу розвитку туристичної інфраструктури та іміджевих проектів

61003, м.Харків, м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-74-41

anticorintern@city.kharkov.ua

 

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану

Угрімова Марина Анатоліївна – головний спеціаліст відділу аналітики та підготовки кадастрової документації Служби містобудівного кадастру міста Харкова

61000 м.Харків,

вул. Квітки–Основяненка, 7

760-74-90

anticorarh@city.kharkov.ua

 

Департамент освіти

Закіпний Микола Миколайович – начальник загального відділу

61002, м.Харків,

вул. Сумська, 64

+38 (057) 725-35-92

anticorosvita@city.kharkov.ua

 

Департамент охорони здоров’я

Точилова Ольга Валеріївна – начальник відділу кадрів

61002, м.Харків, 

вул. Сумська, 64

+38 (057) 725-28-97

anticorzdrav@city.kharkov.ua

 

Департамент по взаємодії  з правоохоронними органами та цивільної оборони

Алагьоз Валерія Вадимівна – заступник начальника відділу організаційної та кадрової роботи

61003, м.Харків,

м-н Конституції, 7

+38 (057) 731-52-60

anticoroborona@city.kharkov.ua

 

Департамент соціальної політики

Кривохижа Олена Олександрівна – начальник відділу кадрів

61002, м.Харків,

вул.Сумська, 64

+38 (057) 760-79-76

anticortrud@city.kharkov.ua

Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики

Бєлоусова Оксана Анатоліївна – начальник загального відділу

61002, м.Харків,

вул. Сумська, 64

+38 (057) 715-73-99

anticoruprtrud@city.kharkov.ua

 

Департамент реєстрації

Зінов’єва Інна Олексіївна –
головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

61003, м.Харків,

м-н Конституції, 7

+38 (057) 725-21-06

anticorderjreestr@city.kharkov.ua

 

Департамент цифрової трансформації

Де Сото Ірада Шаміліївна -
головний спеціаліст відділу роботи з персоналом та організаційного забезпечення

61003, м. Харків,

м-н Павлівський, 1/3

+38 (057) 725-39-99

anticorsvyaz@city.kharkov.ua

 

Департамент служб у справах дітей

Зінченко Ірина Ігорівна –
головний спеціаліст відділу організаційно – методичної роботи з питань соціального захисту дітей

61002м.Харків,

вул.Чернишевська, 55

+38 (057) 700-56-62

anticordeti@city.kharkov.ua

 

Департамент у справах  сім’ї, молоді та спорту

Курочка Тетяна Анатоліївна – начальник відділу кадрової, організаційної роботи та контролю

61002, м.Харків,

вулиця Сумська, 64

+38 (057) 725-31-09

anticormolod@city.kharkov.ua


Управління з питань фізичної культури та спорту

Стрюк Вікторія Борисівна –
головний спеціаліст відділу матеріально –технічного забезпечення та розвитку спортивної інфраструктури

61002, м.Харків, 

вул. Сумська, 64

+38 (057) 725-20-70

anticorryfks@city.kharkov.ua

Управління інноваційного розвитку та іміджевих  проектів

Бутинець Дар'я Олександрівна - завідувач сектору інформаційної підтримки відділу проведення іміджевих заходів

61003, м.Харків, 

м-н Конституції, 7

+38 (057) 725-30-84

antikor_invest@city.kharkov.ua

 

Адміністрації та управління

 

Адміністрація Індустріального району

Ладика Наталія Іванівна –
завідувач сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

61007, м.Харків, просп. Архітектора Альошина, 11

+38 (057) 725-27-42

anticorindustr@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району

Пономарьова Вікторія Євгеніївна – головний спеціаліст з кадрової роботи загального відділу

61007, м.Харків, вул.Біблика, 6

+38 (057) 93-50-94

anticortrudindustr@city.kharkov.ua

Управління освіти Індустріального району

Грицун Наталя Олексіївна -  заступник начальника управління

61007, м.Харків,

вул. Біблика, 26

+38 (057) 725-53-01

anticorosvitaindustr@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Київського  району

Вівденко Марина Анатоліївна – начальник загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань

61002, м.Харків, вул.Чернишевська, 55

+38 (057) 725-32-92

anticorkyiv@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району

Міхальова Галина Володимирівна - начальник загального відділу

61002, м. Харків, вул. Сумська, 78

+38 (057) 725-35-40

anticortrudkyiv@city.kharkov.ua

Управління освіти Київського  району

Ліпейко Володимир Іванович -  заступник начальника управління

61002, м.Харків, вул.Чернишевська, 26

+38 (057) 725-24-84

anticorosvitakyiv@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Московського району

Новіков Сергій Сергійович – заступник голови адміністрації району з соціальних та гуманітарних питань

61001, м.Харків,        вул. Юр’ївська, 13

+38 (057) 725-29-49

anticormosk@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Московського району

Лузанова Ольга Миколаївна – заступник начальника управління-начальник відділу соціально-трудових відносин

61121, м.Харків, пр.Тракторобудівників, 144

+38 (057) 725-37-24

anticortrudmosk@city.kharkov.ua

Управління освіти Московського району

Максименкова Вікторія Михайлівна -  головний спеціаліст

61146, м.Харків,        вул. Валентинівська,27-Г

+38 (057) 725-15-76

anticorosvitamosk@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Немишлянського району

Борисенко Юлія Олексіївна – головний спеціаліст сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

61091, м.Харків, пр.Петра

Григоренка, 17

+38 (057) 725-32-56

anticornemysh@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району

Безкорса Тетяна Олександрівна – заступник начальника управління

61060, м.Харків, пр.Льва Ландау

+38 (057) 725-31-62

anticortrudnemysh@city.kharkov.ua

Управління освіти Немишлянського району

Федунов Максим Михайлович – головний спеціаліст

61091, м.Харків, вул.Танкопія, 15/2

+38 (057) 725-15-86

anticorosvitanemysh@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Новобаварського району

Дейкіна Світлана В’ячеславівна – завідувач сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

61052, м.Харків,

вул. Полтавський Шлях, 11

+38 (057) 712-23-16

anticornovob@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району

Савченко ІванАндрійович –
головний спеціаліст - юрисконсульт загального відділу

61000, м.Харків, вул.Різдвяна, 1

+38 (057) 712-25-95

anticortrudnovob@city.kharkov.ua

Управління освіти Новобаварського району

Михайленко Лілія Віталіївна – головний спеціаліст

61052, м.Харків, вул.Ярославська, 21

+38 (057) 734-94-30

anticorosvitanovob@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Основ’янського району

Мальгіна Олена Миколаївна – головний спеціаліст сектору економічного розвитку

61001, м.Харків, вул.Богдана Хмельницького, 11

+38 (057) 725-00-37

anticorosnov@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Основ’янського району

Бабаєвська Катерина Михайлівна – заступник начальника управління з питань соціально-трудових відносин

61001, м.Харків, просп.Гагаріна, 7

+38 (057) 725-31-86

anticortrudosnov@city.kharkov.ua

Управління освіти Основ’янського району

Стецко Олександр Михайлович – головний спеціаліст

61001, м.Харків, пр.Московський, 38

 

+38 (057) 725-27-92

anticorosvitaosnov@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Слобідського району

Маркова Вікторія Миколаївна - головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців

61001, м.Харків, вул.Плеханівська, 42

 

+38 (057) 725-38-19

anticorslobid@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Слобідського району

Крилова Світлана Миколаївна – головний спеціаліст з кадрової роботи загального відділу

61124, м.Харків, вул.Вишнева, 3

+38 (057) 52-81-69

anticortrudslobid@city.kharkov.ua

Управління освіти Слобідського району

Чернігівська Ніла Вячеславівна -  заступник начальника управління

61001, м.Харків, вул.Плеханівська, 94

+38 (057) 725-84-00

anticorosvitaslobid@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Холодногірського району

Лункаш Євгенія Петрівна –
начальник відділу організаційної та кадрової роботи

61052, м.Харків,

вул. Благовіщенська, 34

+38 (057) 725-34-62

anticorholodn@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району

Могилевський Сергій Георгійович - начальник загального відділу

61052, м.Харків, вул.Благовіщенська, 34

+38 (057) 725-37-40

anticortrudholodn@city.kharkov.ua

Управління освіти Холодногірського району

Сінюгіна Вікторія Ігор-Євстахіївна - головний спеціаліст

61052, м.Харків,        вул. Ярославська, 10

+38 (057) 712-34-27

anticorosvitaholodn@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Шевченківського району

Борисенко Лілія Олексіївна – начальник відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

61166, м.Харків, пр.Науки, 17-А

+38 (057) 725-21-36

anticorshev@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району

Клещова Лариса Анатоліївна – головний спеціаліст з кадрової роботи загального відділу 

61166, м.Харків, пр.Науки, 17-А

+38 (057) 725-36-50

anticortrudshev@city.kharkov.ua

Управління освіти Шевченківського району

Шемчук Катерина Олександрівна - головний спеціаліст 

61045, м.Харків, вул.Шекспіра, 8-А

+38 (057) 340-95-60

anticorosvitashev@city.kharkov.ua


Спеціальні телефонні лінії працюють з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45, щоденна перерва з 13.00 до 13.45.
Скринька «Повідом про корупцію» розташована в адміністративній будівлі Харківської міської ради, за адресою: 61003,  м.Харків, майдан Конституції, 7, 1-й поверх.
Повідомити про корупційне правопорушення можна безпосередньо на веб-сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету:

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

 

 

Спеціальні телефонні лінії, та адреси

 

 електронної пошти

 

Назва виконавчого органу Харківської міської ради

 

Уповноважена особаз питань запобігання та виявлення корупції

Поштова адреса

Спеціальна телефонна лінія
та електронна адреса

 

Служба з питань запобігання корупції Харківської міської ради

 

 Павлова Олена Володимирівна – начальник Служби

 

Бречка Сергій Миколайович – заступник начальника Служби – начальник відділу

 

 

61003, м.Харків,

 м-н Конституці, 7

 

 

 

 

+38 (057) 725-33-63

+38 (057) 760-76-48

E-mail:anticor@city.kharkov.ua

 

Департаменти та управління міської ради

 

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

Ліхоніна Ірина Володимирівна

61002,м.Харків,

вул. Чернишевська, 26

+38 (057) 706-34-61

anticorpidpr@city.kharkov.ua

 

Департамент будівництва та шляхового господарства

Сидоренко Роман Олександрович

м.Харків,

пров. Подольський, 19

+38 (057) 760-76-41

anticorbud@city.kharkov.ua

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції

Благонравов Володимир Леонідович

61003, м.Харків,

м-н Конституції, 7

+38 (057) 725-23-55

anticoruprbud@city.kharkov.ua

 

Департамент бюджету і фінансів

Кухарева Ганна Петрівна

61003, м.Харків,

 м-н Конституці, 7

+38 (057) 760-76-03

anticorfin@city.kharkov.ua

 

 

 

 

Департамент земельних відносин

Грінченко Аліна Віталіївна

61003, м.Харків, вул.Квітки–Основ’яненка, 7

+38 (057) 725-27-55

anticorzem@city.kharkov.ua

 

Департамент житлового  господарства

Якименко Людмила Іванівна

61003, м.Харків,

м-н Конституці, 16

+38 (057) 725-26-68

anticorgkh@city.kharkov.ua

 

Департамент економіки та комунального майна

Костя Тамара Василівна

61003, м.Харків,

 м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-73-29

anticoreconom@city.kharkov.ua

Управління комунального майна та приватизації

Козека Едуард Валентинович

61003, м.Харків,

  м-н Конституції, 16

+38 (057) 725-25-43

anticoruprkom@city.kharkov.ua

 

Департамент інфраструктури

Бондаренко Світлана Сергіївна

61003, м.Харків,

м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-75-19

anticorinfr@city.kharkov.ua

 

Департамент  комунального господарства

Кудрявцева Оксана Миколаївна

61000, м.Харків,

м-н Конституції, 12

+38 (057) 760-75-84

anticorkomhoz@city.kharkov.ua

 

Департамент культури

Стєрін Нікіта Олександрович

61002, м.Харків, вул.Сумська, 64

+38 (057) 725-23-14

anticorkult@city.kharkov.ua

 

Департамент міжнародного співробітництва

Листова Аліна Андріївна

61003, м.Харків,             м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-74-41

anticorintern@city.kharkov.ua

 

Департамент містобудування, архітектури та генерального плану

Сілаєва Тетяна Федорівна

61000 м.Харків, вул. Квітки–Основяненка, 7

760-74-86

anticorarh@city.kharkov.ua

 

Департамент освіти

Закіпний Микола Миколайович

61002, м.Харків,         вул. Сумська, 64

+38 (057) 725-25-01

anticorosvita@city.kharkov.ua

 

Департамент охорони здоров’я

Бакалова Тетяна Іванівна

61003, м.Харків,           м-н Конституції, 7

+38 (057) 725-28-85

anticorzdrav@city.kharkov.ua

 

Департамент по взаємодії  з правоохоронними органами та цивільної оборони

Шкуропатська Валерія Вадимівна

61003, м.Харків, м-н Конституції, 7

+38 (057) 731-52-60

anticoroborona@city.kharkov.ua

 

Департамент праці та соціальної політики

Кобзар Яна Олександрівна

61002, м.Харків, вул.Сумська, 64

+38 (057) 760-78-54

anticortrud@city.kharkov.ua

Управління праці та соціальних питань

Бєлоусова Оксана Анатоліївна

61002, м.Харків, вул. Сумська, 64

+38 (057) 715-73-99

anticoruprtrud@city.kharkov.ua

 

Департамент реєстрації

Ткаченко Наталія Іванівна

61003, м.Харків,          м-н Конституції, 7

+38 (057) 725-31-45

anticorderjreestr@city.kharkov.ua

 

Департамент розвитку телекомунікаційних технологій та зв'язку

Зеленський Володимир Вікторович

61202, м.Харків, пр.Перемоги, 50-Б

+38 (057) 760-75-21

anticorsvyaz@city.kharkov.ua

 

Департамент служб у справах дітей

Зінченко Ірина Ігорівна

61002м.Харків, вул.Чернишевська, 55

+38 (057) 715-37-17

anticordeti@city.kharkov.ua

 

Департамент у справах  сім’ї, молоді та спорту

Курочка ТетянаАнатоліївна

61002, м.Харків, вулиця Сумська, 64

+38 (057) 725-31-09

anticormolod@city.kharkov.ua

 

Адміністрації та управління

 

Адміністрація Індустріального району

Максименко Наталя Володимирівна

61007, м.Харків,    просп. Архітектора Альошина, 11

+38 (057) 393-15-18

anticorindustr@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Індустріального району

Пономарьова Вікторія Євгеніївна

61007, м.Харків, вул.Біблика, 6

+38 (057) 93-50-94

anticortrudindustr@city.kharkov.ua

Управління освіти Індустріального району

Грицун Наталя Олексіївна

61007, м.Харків,

вул. Біблика, 26

+38 (057) 93-11-51

anticorosvitaindustr@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Київського  району

Вівденко Марина Анатоліївна

61002, м.Харків, вул.Чернишевська, 55

+38 (057) 725-32-91

anticorkyiv@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Київського  району

Міхальова Галина Володимирівна

 

+38 (057) 725-35-40

anticortrudkyiv@city.kharkov.ua

Управління освіти Київського  району

Ліпейко Володимир Іванович

61002, м.Харків, вул.Чернишевська, 26

+38 (057) 725-24-84

anticorosvitakyiv@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Московського району

Новіков Сергій Сергійович

61001, м.Харків,        вул. Юр’ївська, 13

+38 (057) 725-29-49

anticormosk@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Московського району

Куриленко Тетяна Михайлівна

61121, м.Харків, пр.Тракторобудівників, 144

+38 (057) 725-37-30

anticortrudmosk@city.kharkov.ua

Управління освіти Московського району

Максименкова Вікторія Михайлівна

61146, м.Харків,        вул. Валентинівська,27-Г

+38 (057) 725-15-76

anticorosvitamosk@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Немишлянського району

Рогова Маргарита Сергіївна

61091, м.Харків, пр.Петра

Григоренка, 17

+38 (057) 725-32-56

anticornemysh@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Немишлянського району

Безкорса Тетяна Олександрівна

61060, м.Харків, пр.Льва Ландау

+38 (057) 725-31-62

anticortrudnemysh@city.kharkov.ua

Управління освіти Немишлянського району

Гончаренко Тетяна Вікторівна

61091, м.Харків, вул.Танкопія, 15/2

+38 (057) 779-87-46

anticorosvitanemysh@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Новобаварського району

Дейкіна Світлана В’ячеславівна

61052, м.Харків,

вул. Полтавський Шлях, 11

+38 (057) 712-08-31

anticornovob@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Новобаварського району

Савченко ІванАндрійович

61000, м.Харків, вул.Різдвяна, 1

+38 (057) 712-25-95

anticortrudnovob@city.kharkov.ua

Управління освіти Новобаварського району

Михайленко Лілія Віталіївна

61052, м.Харків, вул.Ярославська, 21

+38 (057) 734-94-30

anticorosvitanovob@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Основ’янського району

Мальгіна Олена Миколаївна

61001, м.Харків, вул.Богдана Хмельницького, 11

+38 (057) 725-00-37

anticorosnov@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Основ’янського району

Бабаєвська Катерина Михайлівна

61001, м.Харків, просп.Гагаріна, 7

+38 (057) 725-31-86

anticortrudosnov@city.kharkov.ua

Управління освіти Основ’янського району

Прохоренко Ольга Володимирівна

61001, м.Харків, пр.Московський, 38

 

+38 (057) 725-27-91

anticorosvitaosnov@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Слобідського району

Ключник Тетяна Степанівна

61001, м.Харків, вул.Плеханівська, 42

 

+38 (057) 725-26-39

anticorslobid@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Слобідського району

Крилова Світлана Миколаївна

61124, м.Харків, вул.Вишнева, 3

+38 (057) 52-81-69

anticortrudslobid@city.kharkov.ua

Управління освіти Слобідського району

Чернігівська Ніла Вячеславівна

61001, м.Харків, вул.Плеханівська, 94

+38 (057) 737-23-14

anticorosvitaslobid@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Холодногірського району

Лункаш Євгенія Петрівна

61052, м.Харків,

вул. Благовіщенська, 34

+38 (057) 725-34-62

anticorholodn@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Холодногірського району

Могилевський Сергій Георгійович

61052, м.Харків, вул.Благовіщенська, 34

+38 (057) 725-37-40

anticortrudholodn@city.kharkov.ua

Управління освіти Холодногірського району

Матвєєва Оксана Вячеславівна

61052, м.Харків,        вул. Ярославська, 10

+38 (057) 712-30-83

anticorosvitaholodn@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Шевченківського району

Борисенко Лілія Олексіївна

61166, м.Харків, пр.Науки, 17-А

+38 (057) 725-21-36

anticorshev@city.kharkov.ua

Управління праці та соціального захисту населення Шевченківського району

Ревва Аліна Вікторівна

61166, м.Харків, пр.Науки, 17-А

+38 (057) 725-36-48

anticortrudshev@city.kharkov.ua

Управління освіти Шевченківського району

Макоєдова Наталія Анатоліївна

61045, м.Харків, вул.Шекспіра, 8-А

+38 (057) 340-95-60

anticorosvitashev@city.kharkov.ua

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes