Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за 9 місяців 2021 року

З метою забезпечення поповнення доходної частини бюджету Харківської міської територіальної громади виконувалися заходи щодо ефективного використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

На 01.10.2021 в місті працювало 322 комунальних підприємства, установи й організації.

У звітному періоді до комунальної власності міста прийнято 419 об’єктів загальною вартістю 207,8 млн грн. 

Надано в оренду 156,9 тис. кв. м нежитлових приміщень комунальної власності. До бюджету Харківської міської територіальної громади (далі – бюджет громади) перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 49,9 млн грн.

За рахунок приватизації об’єктів комунальної власності до бюджету громади залучено коштів на суму 32,0 млн грн.

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до бюджету громади за 9 місяців 2021 року надійшло 80,1 млн грн (за 9 місяців 2020 року – 92,9 млн грн).

Надходження від орендної плати за землю до бюджету громади становили 808,0 млн грн, від земельного податку 562,5 млн грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за I півріччя 2021 року (інформація надходить із запізненням) звітувало 61 комунальне унітарне підприємство.

Дохід підприємств порівняно з I півріччям 2020 року збільшився майже на 2,1 млрд грн і становив 10,1 млрд грн (за I півріччя 2020 року – 8,0 млрд грн). Чистий прибуток в сумі 178,5 млн грн отримали 34 підприємства. Сплачено до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та обов’язкових платежів 1,2 млрд грн, що на 51,0 % більше ніж у відповідному періоді торік. Зі збитками відпрацювало 24 підприємства.

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств становила 27,1 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата штатного працівника – 11,8 тис. грн (на 18,0 % більше ніж у відповідному періоді 2020 року).

З метою створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу реалізовувалися заходи Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018–2022 роки.

На виконання Програми розроблено та затверджено Порядок часткової компенсації з бюджету Харківської міської територіальної громади відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проєктів суб’єктів малого та середнього підприємництва міста Харкова.

Продовжувалася робота щодо подальшого удосконалення вебсайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова», а також наповнення його новими інформаційними масивами, корисними для підприємців міста. Окремий інформаційний розділ для бізнесу під час карантину містить актуальну офіційну інформацію, яка зібрана в єдиному місці та систематично оновлюється. Кількість відвідувачів вебсайту постійно збільшується.

Протягом 9 місяців 2021 року продовжували роботу електронні сервіси «Менторська допомога» та «Онлайн-консультант», які дозволяють підприємцям отримати безоплатну допомогу з вирішення бізнес-проблем та надають їм професійну підтримку щодо відкриття та ведення бізнесу. За звітний період за консультаціями звернулися 470 підприємців.

За попередніми даними станом на 01.01.2021 (останні статистичні дані, статистична звітність річна) в місті здійснювали діяльність 19,7 тис. великих, середніх та малих підприємств.

Кількість зайнятих працівників на підприємствах міста Харкова становила ‒ 277,6 тис. осіб.

За останніми даними Головного управління ДПС у Харківській області станом на 01.07.2021 на обліку в територіальних органах ДПС м. Харкова значилось 119,3 тис. фізичних осіб-підприємців.

На території міста станом на 01.07.2021 зареєстровано 42 біржі, 44 страхові організації (компанії), 49 кредитних спілок та 8 лізингових компаній. За даними НБУ в Харківській області функціонують 529 діючих структурних підрозділів банків.

За оперативними даними роздрібний товарообіг підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 9 місяців 2021 року складе 40,0 млрд грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (в порівняних цінах) до аналогічного періоду 2020 року – 101,0 %. Реалізація товарів на одного мешканця – 28 054 грн. Пред’явлений попит населення у звітному періоді повністю забезпечений пропозиціями основних видів споживчих товарів та послуг.

Спільно з фірмами, які організовують виставкову діяльність, у місті за 9 місяців 2021 року проведено 32 виставково-ярмаркових заходи, а саме: 14 спеціалізованих виставок, 16 універсальних виставок, 2 ярмарки.

Населення міста обслуговує 3,3 тис. підприємств торгівлі; 2,9 тис. підприємств ресторанного господарства на 128,8 тис. посадкових місць; 1,9 тис. підприємств побутового обслуговування населення; 53 ринки та торговельні майданчики, у тому числі 45 змішаних, 1 продовольчий, 7 непродовольчих.

У місті функціонують 23 гіпермаркети та 217 супермаркетів. Крім того, реалізацію непродовольчих товарів зосереджено у 64 торговельних центрах.

На території міста здійснюють роздрібну торгівлю 4 українські торговельні мережі, які налічують 102 магазини.

Працює 242 підприємства харківської торговельної мережі.

Одним з важливих напрямів діяльності є спільна робота з керівниками ринків по вдосконаленню роботи ринків і торгових майданчиків, створенню сучасних торгових комплексів європейського класу з розвиненою інфраструктурою, організації процесів обслуговування населення на високому рівні, розширенню асортименту запропонованої продукції, впровадженню прогресивної технології товарообігу за рахунок поліпшення матеріально-технічної бази.

З метою недопущення несанкціонованої торгівлі на території ринків організовано понад 1,1 тис. торговельних об’єктів для соціально незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах.

У сфері захисту прав споживачів, здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм та вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування.

Суттєвий вплив на результати роботи промисловості міста мають підприємства машинобудівної, електроенергетичної, паливної, хімічної та харчової галузей.

Підприємствами м. Харкова реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу за січень-вересень 2021 року на суму 73,9 млрд грн (на 20,7 % більше ніж за аналогічний період торік), що складає 45,6 % в загальному обсязі реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по Харківській області.

Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств міста Харкова в січні-вересні 2021 року збільшився проти аналогічного періоду 2020 року на 35,3 % і склав 1 954,3 млн дол. США.

Обсяги експорту порівняно з аналогічним періодом 2020 року збільшилися на 16,0 %, імпорту зросли у понад 1,5 раза і склали відповідно 733,4 млн дол. США та 1 220,9 млн дол. США. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 487,5 млн дол. США.

З метою підвищення інвестиційної привабливості міста проводилася робота в рамках завдань Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проєктів на 2017–2025 роки за напрямками «Сприяння розвитку інноваційної діяльності та залученню інвестицій», «Проведення іміджевих заходів» та «Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова».

Проводилася робота з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody’s Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» щодо присвоєння та оновлення кредитних рейтингів м. Харкову.

Станом на 01.10.2021 кредитні рейтинги м. Харкова знаходилися на рівні:

«Moody's

Investors

Service Inc»

 

міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгостроковий рейтинг емітентa за міжнародною шкалою в іноземній та національній валюті на рівні «B3», прогноз «стабільний», базова оцінка кредитоcпроможності на рівні «b3».

«Fitch Ratings Ltd»

 

міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «В», прогноз «позитивний», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «В», довгостроковий рейтинг міста за національною шкалою
на рівні «AA-(ukr)», прогноз «позитивний», рейтинг випуску облігацій Харківської міської ради на загальну суму 2,0 млрд грн на рівні «В».

«Національне

рейтингове агентство

«IBI-Рейтинг»

довгостроковий кредитний рейтинг м. Харкова за Національною рейтинговою шкалою на рівні – «uaА+»             з прогнозом «у розвитку» та рейтинг інвестиційної привабливості міста Харкова – «invAA» (відмінна інвестиційна привабливість).

 

Міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody’s Investors Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», знаходяться на одному рівні з кредитними рейтингами України.

Протягом 9 місяців 2021 року продовжувалося запровадження нових електронних сервісів та послуг для громадян.

У центрах надання адміністративних послуг м. Харкова та у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) надається комплексна послуга «єМалятко», яка передбачає надання до 8 послуг, пов’язаних із народженням дитини, за однією заявою. У звітному періоді послугою скористалися 6,0 тис. мешканців міста.

Діє електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина» (мій Харків), який надає можливість мешканцям міста здійснити перевірку на дійсність довідок в сфері реєстрації місця проживання та документів, виданих комунальним підприємством «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради; сформувати довідки в сфері реєстрації місця проживання; замовити технічний паспорт на нерухоме майно; передати показники лічильників до всіх підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг; сплатити за спожиті комунальні послуги; авторизуватися на Порталі електронних сервісів міста Харкова для отримання електронних послуг та на Порталі харків’янина для прийняття участі у подачі проєктів чи голосуванні за них в рамках громадського бюджету; записатися на прийом до Центру надання адміністративних послуг міста Харкова та його територіальних підрозділів (ЦНАП), Центрів надання соціальних послуг «Прозорий офіс», Будинку нерухомості; перевірити стан виконання послуги в будь-якому ЦНАП міста Харкова, скористатися електронним сервісом «Дитяче харчування онлайн» та «Е-Паркування».

На протязі 9 місяців 2021 року вебверсію «мій Харків» відвідало понад 1,0 млн жителів міста.

Функціонує Портал електронних сервісів міста Харкова, що забезпечує надання жителям міста 16 електронних послуг з використанням офіційних засобів електронної ідентифікації особи.

Функціонують Єдиний електронний реєстр багатодітних сімей міста Харкова, Реєстр територіальної громади міста Харкова. Забезпечувалася технічна підтримка комп’ютерної програми «Центр соціальних послуг».

Здійснювалося забезпечення функціонування, технічної підтримки та супроводу інтернет-платформи «Портал харків’янина» – сайту міських ініціатив.

Для харків’ян повноцінно функціонує міський курс з цифрової грамотності. Створено офіційний міський Telegram-канал з цифрової грамотності для вчителів міста (Digital.info вчителів Харкова).

У березні 2021 року Міністерство цифрової трансформації України обрало місто Харків для участі в експериментальних проєктах щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання осіб віком від 14 років в електронній формі та актуальної реєстрації місця проживання особи на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг «Портал Дія».

Проводиться робота по участі у експериментальному проєкті щодо застосування електронних паспортів. Підключено понад 1,0 тис. точок з можливістю використання електронного паспорту.

Продовжується використання медичної інформаційної системи «Helsi». За допомогою «Helsi» укладено майже 1,2 млн декларацій, зареєстровано близько 543,1 тис. користувачів та проведено майже 11,5 млн прийомів в системі.

Проведено роботу по облаштуванню комунальних установ Харківської міської ради планшетами з програмним забезпеченням «Connect Pro» з функцією сурдоперекладу, що забезпечує зручне отримання міських послуг особами з повною або частковою втратою слуху.

З метою організації ефективної системи надання адміністративних послуг в місті забезпечено роботу Центру надання адміністративних послуг та його 11 територіальних підрозділів (ЦНАП). Роботу ЦНАП направлено на створення єдиного місця прийому громадян та суб’єктів господарювання з усіх або більшості необхідних адміністративних послуг. Станом на 01.10.2021 надавались 217 видів послуг.

Протягом 9 місяців 2021 року до ЦНАП надійшло 803,1 тис. звернень. Надано 133,2 тис. консультацій з питань надання різноманітних послуг через Call-центр за допомогою голосових каналів зв’язку.

Триває реалізація Проєкту «Агент Х», спрямованого на поліпшення сервісу надання послуг Центром надання адміністративних послуг та його територіальними підрозділами.

В ЦНАП запроваджено технологію цифрового шерингу та валідації документів з порталу державних послуг «Дія». Це надає можливість обмінюватися електронною копією документів через застосунок «Дія» для отримання послуг.

Наразі в ЦНАП задіяно 75 суб’єктів надання адміністративних послуг, середня кількість звернень в місяць складає понад 120,0 тиc., за день – близько 6,0 тис., а середній час обслуговування – 15 хвилин. За 10 років обслуговано близько 8,0 млн громадян.

У звітному періоді в ЦНАП проводилися на постійній основі, навіть в умовах карантину, навчальні заходи, семінари, он-лайн тренінги для адміністраторів, з метою оптимізації робочого процесу, ефективного використання ресурсів, підвищення рівня професіоналізму, поліпшення якості надання послуг.

Чисельність наявного населення м. Харкова за січень-серпень 2021 року (за останніми статистичними даними) зменшилася на 10,0 тис. осіб і станом на 1 вересня дорівнювала 1 423,9 тис. осіб. Природне скорочення наявного населення міста становило 10,7 тис. осіб. За рахунок міграційного руху населення міста збільшилось на 722 особи.

У рамках Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки виконавчими органами здійснювалися заходи щодо реалізації державної політики у сфері зайнятості населення. 

Епідемія коронавірусу і пов’язані з нею обмеження негативно позначилися на ринку праці міста. Але завдяки роботі, спрямованій на збереження трудового потенціалу міста, підтримку сталої ситуації на ринку праці міста, реалізацію заходів державної та регіональної політики зайнятості, кількість офіційно зареєстрованих безробітних у місті порівняно з аналогічним періодом 2020 року зменшилася на 2,0 % та склала 22,2 тис. осіб.

У зв’язку з пом’якшенням карантину рівень безробіття станом на 01.10.2021 порівняно з аналогічною датою попереднього року зменшився з 1,39 % до 0,62 %.

Станом на 01.10.2021 чисельність безробітних, що перебували на обліку в Харківському міському центрі зайнятості, склала 5,5 тис. осіб, отримують допомогу по безробіттю – 4,4 тис. осіб (станом на 01.10.2020 – відповідно 12,6 тис. осіб та 10,2 тис. осіб).

Фінансування організації громадських робіт здійснювалося за рахунок коштів бюджету громади і коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства України. В громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь понад 1,2 тис. безробітних, зареєстрованих в службі зайнятості.

Проводилася постійна інформаційно-роз’яснювальна робота з метою підвищення зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць. До участі в заходах залучено майже 2,0 тис. роботодавців.

Протягом звітного періоду у банку даних служби зайнятості налічувалося 14,4 тис. актуальних вакансій, які заявлено 3,0 тис. роботодавців. З цих вакансій 3,7 тис. укомплектовано за направленням служби зайнятості.

За останніми даними протягом січня-червня 2021 року в м. Харкові створено 13,1 тис. нових робочих місць, у тому числі: у юридичних осіб – 3,7 тис., у фізичних осіб-підприємців – 9,4 тис.

Продовжувалася робота по сприянню роботодавцям щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в організаціях та установах міста.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника за I квартал 2021 року по Харківській області склала – 10 826 грн, по Харківському району – 10 986 грн; за ІІ квартал 2021 року відповідно 11 912 грн та 12 007 грн.

Середній розмір пенсії по м. Харкову на 01.10.2021 становив 4 063,2 грн, що у 2,2 разу більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Індекс споживчих цін на товари та послуги (розраховується на рівні областей) за січень-вересень 2021 року по Харківській області становив 107,2 % (по Україні – 107,5 %).

На реалізацію заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки перераховано 263,1 млн грн.

Виділено одноразову адресну грошову допомогу понад 16,7 тис. громадянам окремих пільгових категорій на суму майже 77,6 млн грн.

Близько 462,7 тис. громадян за рахунок коштів бюджету громади встановлено додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку, пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та метрополітені, інші на суму 331,8 млн грн, профінансовано – 181,6 млн грн.

У лютому 2021 року підведені підсумки конкурсу соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа», розроблених громадськими організаціями соціального спрямування, для реалізації яких надається фінансова підтримка з бюджету громади. За результатами конкурсу укладено договори про співробітництво з 23 організаціями-переможцями по 25 проєктним пропозиціям, у тому числі з 4 організаціями на безфінансовій основі.

У рамках реалізації Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 2021–2025 роки продовжувалася просвітницько-виховна робота щодо профілактики та попередження негативних явищ в молодіжному середовищі, залучення молоді до волонтерської діяльності, надання соціально-психологічної допомоги, популяризації здорового способу життя; робота комунальних служб з очищення міського середовища від протиправної саморобної реклами та пропаганди наркотичних засобів. Працює чат-бот для блокування інтернет-наркокрамниць «Стоп наркотик»; гаряча лінія «Протидія наркозлочинності». Проведено засідання Координаційної ради з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії.

Фахівцями Центру денного перебування «Компас» Харківського благодійного фонду «Благо» (партнера міського соціального проєкту «Єдина соціальна мережа») проводилися заходи онлайн-профілактики ризикованої поведінки серед підлітків.

У рамках транспортної соціальної послуги з перевезенням осіб з інвалідністю І та ІІ груп з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на кріслах колісних, диспетчерською службою «Інватаксі» виконано 3,7 тис. заявок. Створено єдиний реєстр отримувачів транспортної соціальної послуги.

Для забезпечення можливості отримання інклюзивної освіти учнями з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках, у рамках транспортної соціальної послуги реалізується проєкт «Шкільний автобус».

На оплату транспортних соціальних послуг у звітному періоді профінансовано 975,5 тис. грн.

У 9 районних територіальних центрах надання соціальних послуг надано 863,1 тис. послуг 20,6 тис. особам.

Територіальні центри співпрацюють з 101 громадськими, релігійними організаціями та благодійними фондами, а також із 160 фізичними особами, які надають безоплатні соціальні послуги на умовах укладених договорів.

Проводилися організаційні заходи для забезпечення функціонування КЗ «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія».

Охоплено соціальними послугами мешканців міста Харківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра».

Під постійним контролем центрів соціальних служб знаходяться питання щодо надання допомоги тимчасово переміщеним особам. Станом на 01.10.2021 на обліку перебувало понад 91,1 тис. внутрішньо переміщених осіб. З метою надання повного комплексу соціальних послуг забезпечувалася взаємодія різних структурних підрозділів Харківської міської ради при роботі з демобілізованими учасниками АТО, їх сім’ями.

У місті організована робота комісій із забезпечення житлом деяких категорій осіб і станом на 01.10.2021 прийняті рішення про призначення грошової компенсації:

26 особам з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь в АТО та 21 сім’ї загиблих. Виплачена грошова компенсація 27 особам та сім'ям на суму 25,4 млн грн та придбано 24 квартири;

64 особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи з числа осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав. Виплачена грошова компенсація 27 особам на суму 39,8 млн грн та придбано 27 квартир;

94 учасникам бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб. Виплачена грошова компенсація 9 особам на суму 15,2 млн грн та придбано 5 квартир.

Станом на 01.10.2021 майже 70,1 тис. домогосподарствам харків’ян визначено такими, що мають право на отримання житлової субсидії.

У місті реалізується пілотний проєкт зі створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс». Діють Центри у Київському, Шевченківському та Московському районах та здійснюється організаційна робота по створенню центрів в інших районах міста.

З метою поліпшення якості надання послуг у сфері соціального захисту населення впроваджуються та розвиваються онлайн-сервіси; працює Портал електронних сервісів м. Харкова.

На реалізацію заходів Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2021–2025 рр. за рахунок коштів бюджету громади на 2021 рік затверджено видатки в сумі 8,6 млн грн, у тому числі 8,3 млн грн на утримання та функціонування комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова». На утримання та функціонування Центру профінансовано майже 6,2 млн грн.

Для забезпечення системи контролю щодо захисту прав дітей, ведення повного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, постійно забезпечується наповнення та оновлення даних в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти». Станом на 01.10.2021 на обліку перебуває 1 895 дітей, з яких 1 453 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, 442 дитини мешкають у сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.

За участю структур, пов’язаних з роботою з дітьми, проведено 190 рейдів, виявлено та вилучено 240 дітей. За результатами рейдів 22 дитини влаштовано до спеціальних закладів для дітей, 131 дитину повернуто батькам або особам, які їх замінюють, 87 дітей влаштовано до закладів охорони здоров’я.

Проведено 990 обстежень сімей, в яких батьки не виконують належним чином обов’язки щодо виховання своїх дітей.

З метою захисту прав дітей підготовлено та направлено до судів 73 позовні заяви про позбавлення батьків батьківських прав, по яких судами прийнято 59 рішень стосовно 69 батьків відносно 69 дітей.

Розглянуто майже 13,9 тис. звернень громадян та юридичних осіб, направлено понад 10,1 тис. клопотань в установи, підприємства, організації щодо соціально-правового захисту дітей та дотримання їх прав.

З метою реалізації на території м. Харкова державної політики щодо соціального захисту внутрішньо переміщених дітей, які прибули до міста без супроводу дорослих, проводиться робота щодо взяття на облік даної категорії дітей з відповідним оформленням державної допомоги.

Забезпечувалося функціонування Комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова», метою якого є соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили в складні життєві обставини, надання їм психологічної, правової, медичної та інших видів допомоги. Центром проведено 2 батьківські конференції, 100 бесід з батьками та 123 бесіди із дітьми-вихованцями Центру.

У звітному періоді житлова політика була направлена на розв’язання житлових проблем громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та створення умов для задоволення потреб у житлі молоді, учасників бойових дій в антитерористичній операції, працівників бюджетної сфери та підприємств міста, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 роки (далі – Програма) фінансується за рахунок коштів бюджету громади з залученням власних коштів громадян. Реалізація Програми здійснюється за напрямками:

будівництво доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету громади;

забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для працівників бюджетних установ м. Харкова;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб;

надання пільгових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) доступного житла;

часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла.

За 9 місяців 2021 року за Міською цільовою програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2021–2030 роки на фінансування 85 договорів спрямовано 64,5 млн грн на будівництво 100 квартир загальною площею 5,6 тис. кв. м.

Здійснювалася робота щодо формування реєстрів кандидатів, які мають право на участь у житлових програмах. Включено до реєстрів 301 сім’ю (з урахуванням одиноких громадян).

У липні 2021 року затверджено Міську цільову програму здешевлення вартості іпотечних кредитів для багатодітних сімей, яка передбачає надання за рахунок коштів бюджету громади державної підтримки шляхом часткової компенсації відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла.

На території міста здійснювалось будівництво житлових комплексів та багатоповерхових житлових будинків забудовниками: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», ТДВ «ЖИТЛОБУД-2», ІБК «АВАНТАЖ», ІБК «МЕГАІНВЕСТБУД» та іншими забудовниками. Більшість обсягу введених в експлуатацію багатоповерхових житлових будинків побудовано АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».

У місті Харкові за 9 місяців 2021 року введено в експлуатацію житлових об’єктів загальною площею 495,8 тис. кв. м, у тому числі:

462,0 тис. кв. м – багатоповерхове будівництво (93,0 %);

33,8 тис. кв. м – індивідуальне будівництво (7,0 %).

У звітному періоді всіма видами міського транспорту перевезено 197,9 млн пасажирів, у тому числі: метрополітеном – 116,5 млн пасажирів, наземним електротранспортом – 62,2 млн пасажирів, автобусним транспортом – 19,2 млн пасажирів.

Щодня на маршрутах курсують 128 тролейбусів.

Інвентарний парк рухомого складу становив 251 тролейбус, із них 45,8 % відпрацювали амортизаційний термін.

У рамках інвестиційного проєкту «Міський громадський транспорт України» підпроєкту «Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів) за рахунок залучених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку отримано 27 односекційних тролейбусів з низьким рівнем підлоги «Богдан».

Щодня на маршрутах курсує 172 трамваїв.

Інвентарний парк рухомого складу становив 273 трамваї (у тому числі 29 трамваїв знаходяться в оренді), із них 55,7 % відробили амортизаційний строк.

КП «Салтівське трамвайне депо» в рамках укладеного договору фінансового лізингу з ПАТ АБ «Укргазбанк» за січень-вересень 2021 року отримано 50 тролейбусів з автономним ходом.

Згідно з рішенням сесії Харківської міської ради «Про надання згоди КП «Салтівське трамвайне депо» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу» комунальним підприємством укладено договір фінансового лізингу з ПАТ АБ «Укргазбанк» на придбання 150 автобусів, отримано 39 автобусів турецького виробництва.

Станом на 01.10.2021 КП «Салтівське трамвайне депо» експлуатується 50 тролейбусів та 39 автобусів.  

Згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2021–2025 роки на компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян тролейбусним та трамвайним депо отримано з бюджету громади відповідно 44,1 млн грн та 36,0 млн грн; згідно з Програмою розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини на 2019–2023 роки» на компенсацію збитків за пільговий проїзд студентів та учнів (вихованців) закладів освіти з бюджету Харківської області отримано відповідно 431,2 тис. грн та 429,7 тис. грн.

КП «Міськелектротранссервіс» виконано регламентні роботи з технічного обслуговування та поточного ремонту трамвайних колій, переїздів, контактної та кабельної мережі, тягових підстанцій та їх поточний ремонт. На утримання, обслуговування та поточний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури з бюджету громади профінансовано 331,2 млн грн.

Комунальним підприємством «Харківський метрополітен» у звітному періоді перевезено 116,5 млн пасажирів, у тому числі 92,6 млн платних пасажирів. Підприємством здійснювалися заходи в рамках Програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2021–2025 роки, проведено поточний ремонт вагонів, ремонт кабельних ліній, технологічного обладнання, вентиляційних систем та іншого обладнання на суму 11,3 млн грн. На компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян направлено з бюджету громади 44,1 млн грн.

З метою оновлення рухомого складу та розширення мережі метрополітену продовжується робота з міжнародними фінансовими організаціями по інвестиційним проєктам «Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену» та «Розширення метрополітену у м. Харкові («Продовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»).

Перевезення пасажирів автобусним транспортом здійснювалися на міських маршрутах засобами підприємств різних форм власності та приватних підприємців.

На 153 маршрутах курсує 722 автобуси.

Автобусним транспортом перевезено 19,2 млн пасажирів, у тому числі платних – 13,1 млн пасажирів.

КП «Харківпасс» обслуговує та надає послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування з автостанцій «Холодна гора», «Героїв праці», «Центральний ринок», «Індустріальна». Станом на 01.10.2021 послугами автостанцій скористувалися 3,6 млн пасажирів. КП «Харківпасс» видано на безоплатній основі майже 10,5 тис. персоніфікованих пільгових електронних квитків особам, що мають право пільгового проїзду в міському електричному транспорті.

КП «Харківпасс» проводить закупівлю та видачу інформаційних комплектів та запрограмованих Карток харків’янина з функціями для здійснення оплати послуг проїзду в міському пасажирському транспорті, видано 10,9 тис. карток.

КП «Харківпарксервіс» отримано збір за паркування автотранспорту у сумі 11,7 млн грн.

Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» проведено капітальний ремонт 62,1 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 68,4 млн грн, 180,4 тис. кв. м внутрішньоквартальних доріг та тротуарів – на 291,7 млн грн. Виконано поточний ремонт 200,8 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 127,1 млн грн, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на суму 4,0 млн грн. 

На утримання доріг витрачено 201,9 млн грн.

Профінансовано роботи з будівництва та реконструкції доріг і інженерних об’єктів на них на суму 100,2 млн грн.

КП «Харків-Сигнал» на магістралях міста проведено роботи з утримання й експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху. Здійснено заміну 1,0 тис. та встановлено 1,1 тис. дорожніх знаків, пішохідних огороджень тощо на суму 34,3 млн грн.

Усього витрати на будівництво, реконструкцію, утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі та інженерних об’єктів на ній становили 827,6 млн грн, що на 33,4 млн грн більше ніж за 9 місяців 2020 року.

У звітному періоді проводилася робота та запроваджувалися заходи щодо забезпечення належного рівня житлово-комунального обслуговування харків’ян.

На обслуговуванні житлових підприємств комунальної форми власності знаходиться 28,3 млн кв. м загальної площі житлового фонду.

Технічний знос житлового фонду м. Харкова складає понад 65 %.

Профінансовано роботи та заходи з капітального ремонту багатоповерхових житлових будинків комунальної форми власності міста на суму 226,2 млн грн. Роботи з поточного ремонту виконані на 106,7 млн грн.

Станом на 01.10.2021 КСП «Харківгорліфт» обслуговує близько 6,8 тис. ліфтів, майже 6,4 тис. систем диспетчеризації та додатково 263 ліфти – у відомчих будинках, будинках ЖК, ЖБК і ОСББ та інших закладах.

Виконувалися роботи з поточного ремонту 537 ліфтів, капітального ремонту 13 систем диспетчеризації.

За рахунок коштів бюджету громади та населення з території приватного сектору вивезено 237,0 тис. куб. м твердих побутових відходів та 61,1 тис. куб. м великогабаритних відходів. З прибудинкової території багатоквартирних будинків вивезено близько 1,4 млн куб. м побутових відходів та 96,5 тис. куб. м великогабаритних відходів.

Захоронення твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні захоронення ТПВ (1,7 млн куб. м) і на Роганському полігоні по утилізації ТПВ ТОВ «Перероблюючий завод» (понад 1,5 млн куб. м).

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» здійснювало проведення комплексу санітарно-екологічних заходів на Дергачівському полігоні захоронення твердих побутових відходів. Підприємством регулярно здійснюється поточний ремонт під’їзної дороги до полігону, регулярно проводиться ізоляція ґрунтом відходів.

Ведеться будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів.

Витрати на утримання житлового фонду комунальної форми власності за звітний період склали близько 2,5 млрд грн. Власні доходи комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду за 9 місяців 2021 року склали 985,1 млн грн.

Станом на 01.10.2021 заборгованість з квартирної плати склала 304,3 млн грн.

За звітний період укладено 30,7 тис. договорів з реструктуризації заборгованості за надані житлово-комунальні послуги на суму 32,0 млн грн, з яких погашено – 25,9 млн грн.

У рамках запровадження сучасних форм обслуговування житлового фонду на 01.10.2021 у місті зареєстровано 629 об’єднань співвласників багатокварних будинків.

Виконано перекладку та санацію технічно зношених інженерних мереж, у тому числі водопровідних – 15,3 км, каналізаційних – 1,3 км і теплових – 101,5 км.

КП «Харківські теплові мережі» виконано капітальний, поточний ремонт та заміну котлів, насосів; проведено ремонт будівель та споруд; ремонт, заміну та установку електрообладнання, засобів теплової автоматики тощо.

КП «Харківводоканал» виконано капітальний та поточний ремонт насосів та електродвигунів; ремонт та установку запірної арматури тощо.

КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації» проведено роботи з ліквідації підтоплення територій міста, експлуатацію і поточний ремонт мереж зливової каналізації та об’єктів водозниження.

КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» здійснювалося оперативне усунення аварій та ушкоджень, послідовне впровадження нових енергоекономічних світильників, виконання робіт з поточного ремонту та реконструкції мереж.

Виконано монтаж 59,8 км мереж зовнішнього освітлення, замінено  6,8 тис. електроламп та 48 опор.

Встановлено 849 енергоефективних світильників із натрієвими лампами, виконувалася заміна мереж зовнішнього освітлення на ізольовані, що дозволило зменшити споживання електроенергії та підвищити рівень освітлення міста. Забезпечено горіння 99,5 % світлоточок.

Організовано роботи щодо облаштування місць масового відпочинку громадян, поліпшення архітектурно-художнього виду парків, садів, скверів, вулиць, об’єктів соціальної сфери, територій підприємств, а також здійснюється подальший розвиток зеленої зони міста.

СКП «Харківзеленбуд» виконано роботи з капітального ремонту об’єктів зеленого господарства та відновлення елементів благоустрою на суму 555,8 млн грн, з поточного ремонту об’єктів зеленого господарства – на суму 4,2 млн грн.

В рамках виконання заходів Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020–2025 рр. знесено майже 1,2 тис. дерев, висаджено понад 200 дерев та 7,0 тис. кущів тощо на суму 4,5 млн грн.

У ході реалізації Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017–2021 роки здійснювалося утримання парків культури та відпочинку, що входять до складу комунального підприємства «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова».

На виконання заходів Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018–2022 рр. за рахунок коштів бюджету громади профінансовано 597,5 млн грн.

Обсяг капіталовкладень, спрямованих на реалізацію інвестиційних проєктів будівництва об’єктів, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів за попередніми даними, становив 1 382,4 млн грн.

За 9 місяців 2021 року капітальні вкладення спрямовані на фінансування будівництва та реконструкції об’єктів комунального, соціально-культурного призначення та інженерні комунікації, а саме:

будівництво та реконструкцію водопровідних мереж та госпфекальної каналізації – 34,4 млн грн;

будівництво та реконструкцію доріг і інженерних об’єктів на них – 100,2 млн грн;

реконструкцію теплових мереж – 383,3 млн грн;

реконструкція мереж зовнішнього освітлення – 28,1 млн грн;

будівництво та реконструкцію об’єктів транспортної інфраструктури – 151,4 млн грн;

будівництво та реконструкцію КО «Харківський зоопарк» – 529,8 млн грн;

будівництво та реконструкцію інших об’єктів – 155,2 млн грн, у тому числі: будівництво паркінгу по вул. Римарській, 23Б – 14,5 млн грн, благоустрій території та реконструкція пішохідного мосту по узвозу Клочківському – 23,8 млн грн, реконструкцію об’єктів Саржиного Яру – 2,6 млн грн, реставраційний ремонт ККЗ «Україна» – 22,5 млн грн тощо.

На виконання державної політики у сфері енергоефективності та залучення жителів міста до впровадження енергозберігаючих заходів за рахунок бюджету громади у звітному періоді реалізовувалися програми щодо підвищення енергоефективності міста.

На здійснення часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків / суми за кредитами на енергозбереження за рахунок коштів бюджету громади на 2021 рік передбачено 1,5 млн грн. За січень-вересень 2021 року частково відшкодовано відсотки та основну суму за кредитами на енергозбереження в сумі 1,1 млн грн.

Проведено обстеження об’єктів комунальної власності Харківської міської територіальної громади на предмет можливості встановлення датчиків на приладах обліку споживання паливно-енергетичних та інших ресурсів та впровадження системи внутрішнього енергетичного моніторингу. В якості пілотного проєкту встановлено прилади для автоматичного зняття та передачі даних по споживанню паливно-енергетичних ресурсів та моніторингу кліматичних умов у ХЗОШ №№ 91, 111, 59 та ДНЗ №№ 55, 286. Проводився онлайн моніторинг та тестування приладів.

На підставі даних, отриманих з автоматизованої інформаційної системи «Енергосервіс», проведено аналіз використання паливно-енергетичних та інших ресурсів об’єктами комунальної власності Управління освіти адміністрації Новобаварського району та виявлено найбільш енергозатратні об’єкти.

Продовжено роботу по розробці методичних матеріалів з метою впровадження проєкту «Енергограмотність».

З метою популяризації переваг підвищення ефективності використання енергоносіїв серед населення здійснюється співпраця з компаніями – забудовниками міста Харкова.

Розроблено ряд інформаційних матеріалів для мешканців новобудов про енергоефективне облаштування житла та раціональне споживання паливно-енергетичних та інших ресурсів.

Протягом звітного періоду комунальні некомерційні підприємства та заклади охорони здоров’я м. Харкова здійснювали комплекс заходів, спрямованих на забезпечення стабільності та підвищення рівня показників діяльності галузі охорони здоров’я міста, підтримку пріоритетних напрямків з надання медичної допомоги населенню та забезпечення її доступності.

Розвиток галузі в звітному періоді забезпечувався за рахунок фінансування з державного бюджету, з бюджету громади та коштів, отриманих від Національної служби здоров’я України згідно укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На реалізацію Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011–2025 роки» за 9 місяців 2021 року використано кошти бюджету громади та субвенції з державного бюджету на загальну суму 408,9 млн грн.

У звітному періоді в межах Комплексної програми за рахунок бюджетних коштів 28 комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я придбано сучасне медичне обладнання на суму 47,3 млн грн, у 16 закладах охорони здоров’я проведено капітальні ремонти на суму 11,4 млн грн.

Крім того, з бюджету громади видiлено 54,1 млн грн на реалiзацiю проєктiв з реконструкцiї, капiтального ремонту приймальних вiддiлень в опорних закладах охорони здоров’я м. Харкова.

На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам придбано ультразвукові діагностичні системи для клінічної багатопрофільної лікарні № 25 та дитячої поліклініки № 13 на суму 3,9 млн грн.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у сумі 1,0 млн грн пологовим будинком № 2 придбано апарат ШВЛ.

За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров’я України на галузь охорони здоров’я, комунальними некомерційними підприємствами Харківської міської ради на придбання медобладнання та проведення капітального ремонту витрачено понад 128,0 млн грн.

Особлива увага приділялася боротьбі з COVID-19. На подолання вірусної інфекції за рахунок коштів бюджету громади витрачено коштів на загальну суму 32,0 млн грн, у тому числі на закупівлю засобів індивідуального захисту, придбання 20 одиниць апаратів штучної вентиляції легенів, передоплату за придбання кисневої станції, придбання стерилізаторів парових та аквадистиляторів, оплату послуг з оренди кріогенного обладнання, проведення капітальних ремонтів (монтаж системи безперебійного електроживлення (дизель-генераторів), внутрішніх силових електричних систем, киснепроводів).

Продовжувалося сприяння здійсненню заходів, спрямованих на розвиток ринку медичних послуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової діяльності.

Виконуються заходи щодо профілактики захворювань грудної залози у жінок шляхом проведення обстежень на апаратах ультразвукової діагностики та мамографах.

На виконання заходів щодо зниження перинатальних втрат охоплено дворазовим ультразвуковим дослідженням 94,0 % та діагностикою на ВІЛ-інфекцію обстежено 95,1 %  від числа вагітних, що підлягають обстеженню.

Здійснювалися заходи щодо попередження випадків малюкової смертності.

Діяльність комунальних некомерційних підприємств, що надають первинну медичну допомогу, спрямовано на виконання завдань щодо профілактики артеріальної гіпертензії, виявлення цукрового діабету, боротьби із туберкульозом, виявлення онкологічних захворювань.

Здійснювалася цілеспрямована робота щодо реалізації державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, створення умов для їх повноцінного функціонування; забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного та управлінського процесів, розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти міста, створення безпечних і комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей.

У місті функціонує 426 комунальних навчальних закладів, серед них: 181 загальноосвітня школа, 4 вечірні школи, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, дитячий будинок «Родина», 210 дошкільних і 28 позашкільних закладів освіти. Функціонують 13 професійних (професійно-технічних) закладів.

Окрім того, діє 50 закладів освіти, які не належать до комунальної власності міста та фінансуються за рахунок коштів засновників (власників): 30 приватних загальноосвітніх шкіл, 19 приватних дитячих садків та дитячий садок відомчого підпорядкування.

У дошкільних навчальних закладах усіх форм власності навчається і виховується 41,8 тис. дітей від року до шести. Охоплення дошкільною освітою становить 86,2 % від загальної кількості дітей відповідного віку.

У закладах дошкільної освіти діє електронна реєстрація. На інтернет-ресурсах закладів доступна інформація про їх спеціалізацію, кількість та наповненість груп, кількість поданих заявок на зарахування до тієї чи іншої групи.

У 181 загальноосвітній школі комунальної власності функціонують понад 4,4 тис. класів, в яких навчаються 126,8 тис. учнів.

У місті проведена цілеспрямована робота щодо створення належних умов для об’єктивного та прозорого оцінювання знань випускників закладів освіти міста під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Здійснювалася робота щодо соціальної підтримки учнів та вихованців пільгових категорій. Постійно надається соціальна підтримка та допомога дітям та членам сімей з числа пільгового контингенту, внутрішньо переміщених осіб, учасників АТО/ООС.

Відповідно до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021–2025 роки учням закладів загальної середньої освіти надано право пільгового проїзду в метро, трамваї, тролейбусі у м. Харкові. Єдиними електронними квитками «E-ticket» для пільгового проїзду забезпечено 95,5 тис. учнів закладів загальної середньої освіти комунальної та приватної форми власності.

Забезпечено виплату одноразової грошової допомоги 75 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років.

Створено мережу інклюзивних класів та груп у закладах освіти м. Харкова.

Усього в освітній процес закладів освіти міста інтегровано 5,1 тис. дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Функціонує 224 інклюзивних класи у 66 закладах загальної середньої освіти різних форм власності, в яких навчається 355 дітей з особливими освітніми потребами. Із них у 60 комунальних закладах 200 класів і 316 учнів.

Інклюзивну освіту запроваджено у 35 закладах дошкільної освіти. У 52 інклюзивних групах дошкільну освіту та корекційно-реабілітаційні послуги отримують 80 дітей  з особливими освітніми потребами.

У закладах освіти усіх форм власності функціонує 18 ресурсних кімнат.

Функціонує КЗ «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради». Центром проводилися комплексні психолого-педагогічні оцінки розвитку дітей, надавалися корекційно-розвиткові послуги.

Харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста здійснюється в рамках Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018–2022 роки. Створена та діє єдина система організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах дошкільної освіти.

Безкоштовними сніданками забезпечувалися майже 52,0 тис. школярів 1-4 класів, безкоштовно отримували молоко гарантованої якості близько 12,3 тис. першокласників, отримували безкоштовне гаряче харчування (обіди) близько 5,5 тис. учнів пільгових категорій. Для близько 4,0 тис. учнів відповідно до заяв батьків організовано дієтичне харчування.

У школах відпочинком у 182 таборах було охоплено майже 27,7 тис. дітей. Зміна у пришкільних таборах тривала з 07.06.2021 по 25.06.2021. Організовано двохразове гаряче харчування.

У місті створено та продовжує розвиватися ефективна система підтримки обдарованої молоді та творчих педагогів.

Щомісячно виплачувались 120 стипендій міського голови «Обдарованість» для учнів закладів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ у розмірі 800 грн та 240 стипендій міської ради «Кращий учень навчального закладу» у розмірі 500 грн.

Здійснювалось грошове стимулювання керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями Міжнародних та ІV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

Здійснювалося щомісячне грошове стимулювання переможців міського конкурсу «Вчитель року» в розмірі 10,0 тис. грн, лауреатів конкурсу – 3,0 тис. грн.

Продовжує розвиватися єдиний освітній інформаційний простір міста.

Для організації освітнього середовища закладами загальної середньої освіти придбано 292 одиниці комп’ютерної техніки, 69 проєкторів, 48 мультимедійних дошок.

Усі навчальні заклади комунальної форми власності міста забезпечені безлімітним доступом до мережі Інтернет.

За рахунок коштів бюджету громади проводяться ремонтно-відновлювальні роботи закладів освіти, встановлення дитячих ігрових майданчиків в закладах дошкільної освіти, закуплені меблі та м’який інвентар для закладів, які відкриють нові групи та відновлять свою діяльність у новому навчальному році, закуплені пральні машини та технологічне обладнання для харчоблоків.

Мережа підвідомчих закладів культури станом на 01.10.2021 включає 25 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; 10 бібліотечних закладів – юридичних осіб, які об’єднують 73 бібліотеки-філії; 11 клубних закладів; 4 музеї; КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» та КП «Меморіальний парк «Дробицький Яр».

На реалізацію завдань і заходів галузі «Культура та мистецтво» в рамках міських програм профінансовано майже 523,2 млн грн, у тому числі на:

оновлення та розвиток культурної спадщини міста Харкова – понад 2,3 млн грн;

розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ та підприємств культури – 29,4 млн грн;

фінансову підтримку комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр», комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» – майже 204,2 млн грн.

У звітному періоді продовжено проведення капітальних ремонтів у 24 закладах культури (11 школах естетичного виховання, 10 масових бібліотеках та 3 закладах клубного типу); здійснено розробку проєктної документації на комплексну реконструкцію КЗК «Харківський літературний музей» тощо. Виконано роботи на загальну суму 29,4 млн грн.

У 25 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах навчається майже 9,2 тис. учнів, у тому числі близько 1,2 тис. дітей пільгового контингенту. Крім того, в групах самоокупності навчаються близько 1,3 тис. учнів.

Навчальний процес забезпечують понад 1,2 тис. високопрофесійних педагогічних працівників.

До Електронного каталогу корпоративної мережі масових бібліотек міста Харкова внесено 13,0 тис. описів та 11,7 тис. примірників.

Відповідно до Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017–2021 роки проведено: 23 заходи з нагоди державних свят, урочистостей та святкових концертів; 18 привітань представників різних галузей з нагоди професійних свят; 187 театралізованих свят; 11 міжнародних, всеукраїнських та міських фестивалів-конкурсів.

З метою здійснення діяльності щодо підтримки сім’ї, дітей та молоді забезпечено реалізацію заходів Міської програми «Молодь Харкова» на 2018–2021 роки та Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018–2021 роки.

За 9 місяців 2021 року фахівцями виконавчих органів і комунального закладу «Харківський міський центр дозвілля молоді» (КЗ «ХМЦДМ») спільно з громадськими організаціями, іншими структурами та закладами проведено 417 заходів, якими охоплено 284,0 тис. учасників.

У рамках реалізації завдань щодо підтримки громадської активності молоді проведено 83 заходи, якими охоплено близько 4,2 тис. осіб (у молодіжному просторі «ХАБ 6/9» – 64 заходи).

Здійснюється організаційне забезпечення діяльності постійно діючого консультативно-дорадчого органу Молодіжної ради при Харківському міському голові. За напрямом підтримки студентського самоврядування Молодіжною радою реалізовано проєкт «ReStud», основною метою якого є впровадження європейського формату студентського самоврядування.

З питань працевлаштування та розвитку підприємництва проведено 6 заходів, в яких прийняло участь майже 3,7 тис. осіб.

У рамках здобуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти у звітному періоді проведено 12 заходів, якими охоплено понад 3,0 тис. осіб.

За участю Молодіжної ради та КЗ «ХМЦДМ» організовано та проведено 10 заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді, в яких прийняло участь понад 8,7 тис. осіб.

У рамках традиційних культурно-масових заходів для дітей та молоді проведено 238 заходів, у яких прийняло участь майже 31,2 тис. осіб. У  тому   числі КЗ «ХМЦДМ» проведено 221 захід, яким охоплено близько 26,5 тис. осіб.

На реалізацію заходів Міської програми «Молодь Харкова» на 2018–2021 роки за рахунок коштів бюджету громади профінансовано майже 28,5 млн грн.

За всіма напрямками сімейної та гендерної політики проведено 54 заходи, якими охоплено 232,4 тис. осіб, розглянуто майже 16,9 тис. звернень громадян, надано 34,4 тис. соціальних та адміністративних послуг.

Усього в місті мешкає 5,5 тис. сімей, що отримали статус багатодітних, в яких виховується 17,6 тис. дітей.

У звітному періоді надано близько 7,7 тис. послуг багатодітним сім’ям щодо видачі або пролонгації строку дії посвідчень дітей та батьків із багатодітної сім’ї.

Почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 6 жінкам.

Ведеться реєстр дітей пільгових категорій, які бажають оздоровитися в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. До реєстру протягом звітного періоду включено 2,6 тис. дітей.

У вищих навчальних закладах міста Харкова працює 15 гендерних освітніх центрів, які здійснюють просвітницьку роботу в студентському середовищі з питання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

На реалізацію заходів з питань сімейної та гендерної політики у рамках Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018–2021 роки з бюджету громади профінансовано майже 653,0 тис. грн.

Покращенню стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в місті сприяє реалізація заходів Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017–2025 роки та Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017–2025 роки. У звітному періоді з бюджету громади галузь профінансовано на 162,8 млн грн (за 9 місяців 2020 року –124,7 млн грн).

У звітному періоді проведено 426 спортивних змагань та заходів, із них 406 профінансовано з бюджету Харківської міської територіальної громади на суму майже 3,7 млн грн. Наймасовіші та найвагоміші змагання: традиційний зимовий турнір з футзалу на Кубок Харківської міської ради; чемпіонат м. Харкова з дзюдо пам’яті Ю. Бавикіна; відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків пам’яті О. Саакяна; ХVІ фестиваль з художньої гімнастики «Краса врятує світ»; чемпіонат м. Харкова з художньої гімнастики; всеукраїнські змагання «Кубок Харківського міського голови» зі стрільби з лука; традиційний «Велодень – 2021»; 35-й легкоатлетичний марафон «Визволення», присвячений Дню міста, 78-й річниці визволення Харкова від нацистських загарбниківі 30-річниці незалежності України; VIII фестиваль спорта «Kharkiv Sport City»; міжнародний турнір з гандболу серед чоловічих та жіночих команд «Кубок міської ради».

У рамках реалізації Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017–2025 роки у звітному періоді проведено 9 спортивних заходів з футболу та футзалу.

У м. Харкові існує сучасна система підготовки спортивного резерву, яка включає дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), спеціалізовані дитячо-юнацькі школи Олімпійського резерву (СДЮШОР), школи вищої спортивної майстерності, училища фізичної культури.

Функціонують 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності міста.

Присвоєно спортивні розряди «Кандидат у майстри спорту України» – 479 спортсменам, «І спортивний розряд» – 451 спортсмену.

Встановлено стипендії 60 харківським спортсменам-кандидатам на участь у Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх. На виплату стипендій із бюджету громади у звітному періоді виділено та профінансовано майже 710,0 тис. грн.

У липні-серпні 2021 року проходили ХХХІІ літні Олімпійські ігри в місті Токіо, в яких взяло участь 16 харківських спортсменів, завойовано 3 бронзові медалі.

У ХVI літніх Паралімпійських іграх в Токіо 14 спортсменів Харківщини завоювали 20 медалей різного ґатунку. 

Велика увага приділяється фізкультурно-оздоровчій, реабілітаційній та спортивній роботі серед інвалідів.

Проводиться робота щодо розвитку спорту ветеранів.

Продовжував роботу КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання». Заклад включає 99 клубів за місцем проживання, які відвідують понад 6,0 тис. дітей та підлітків, у тому числі 306 – пільгового контингенту. У клубах працюють 403 гуртка, з них спортивного напрямку – 229.

Станом на 01.10.2021 спортивна база м. Харкова складається з понад 3,3 тис. об’єктів: 17 стадіонів; 6 легкоатлетичних ядер; 4 легкоатлетичних манежів; 2,1 тис. площинних споруд; 387 спортивних зал; 23 плавальних басейнів, 112 стрілецьких тирів, стрілецького стенду, велотреку, стрільбища для стрільби з лука; 3 споруд зі штучним льодом; 2 веслувально-спортивних баз, лижної бази; 680 інших спортивних споруд.

Діяльність виконавчих органів Харківської міської ради спрямовувалася на зміцнення позитивного іміджу Харкова в Україні та в міжнародному співтоваристві з залученням спортивного потенціалу міста, створення для цього відповідних правових, соціальних, економічних та організаційних умов.

На реалізацію Міської програми спортивних іміджевих проєктів на 2013–2025 роки з бюджету громади профінансовано майже 6,0 млн грн.

За звітний період проведено 19 іміджевих спортивно-масових заходи, з них традиційними та найбільш популярними є: легкоатлетичні пробіги (напівмарафони); фітнес конвенція; фестиваль воркаут культури.

Організовано виробництво та сприяння розповсюдженню сувенірної іміджевої продукції із зображенням офіційної спортивної символіки міста.

Розвиток міжнародного співробітництва м. Харкова відбувався згідно з Програмою зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2021–2025 роки.

Харківська міська рада відповідно до угод про побратимство та співробітництво підтримує дружні зв’язки з 34 містами у 23 країнах світу.

Міська рада ефективно співпрацює з дипломатичними представництвами і консульськими установами іноземних держав в Україні та України за кордоном, консульськими установами іноземних країн в місті Харкові, іноземними представництвами в Україні та місті Харкові.

Станом на 01.10.2021 в місті Харкові здійснюють діяльність 2 Генеральних консульства іноземних держав у місті Харкові, 16 інститутів Почесних консулів іноземних держав у місті Харкові, представництва міжнародних організацій (Консультативна місія ЄС, Постійне представництво Асоціації міст-володарів Призу Європи, Ізраїльський Культурний Центр «НАТІВ», Представництво «Джойнт», Французький Альянс в місті Харкові, Центр сприяння торгівлі В’єтнаму, КПЦ «Будинок Нюрнберга», Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, Регіональне представництво ЄБРР у місті Харкові).

Продовжено реалізацію проєкту «Харків дипломатичний»; розпочато реалізацію проєкту «Школа молодого дипломата».

Місто Харків є членом Міжнародної асоціації ЄВРОСІТІЗ; Міжнародної Асоціації міст – володарів Призу Європи; Світової Федерації туристичних
міст WTCF. В режимі онлайн взято участь у засіданні робочої групи ЄВРОСІТІЗ щодо обговорювання перспективних напрямків діяльності групи.

Продовжено співробітництво з:

Асоціацією міст-володарів Призу Європи та Постійним представництвом Асоціації в Україні;

благодійними організаціями: Фондом Егідіуса Брауна, австрійською екологічною організацією «Глобаль 2000», «Фондом робітничої благодійності» міста Берінгерсдорфа-Швайга (регіон м. Нюрнберга).

Усього залучено гуманітарної допомоги на суму 290,7 тис. євро. 

Харківська міська рада взяла участь у проєкті, якій ініційовано Європейською економічною комісією ООН, «Економічне та фінансове відновлення міст і підвищення стійкості під час і після COVID-19». Всього в проєкті приймали участь 16 міст з усього світу, Харків – єдине місто, що представляло Україну. За результатами проведеної діагностики експерти підтвердили позитивний рівень ефективності міста в забезпеченні його економічної та фінансової стабільності під час пандемії COVID-19.

Підвищенню рівня економічного та соціального розвитку міста, презентації діяльності Харківської міської ради на міжнародній арені сприяла робота міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

Здійснювалося співробітництво з:

Європейським інвестиційним банком щодо участі у проєктах «Розширення метрополітену у м. Харкові», «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України», «Міський громадський транспорт України»; «Громадський транспорт в Харкові», «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»;

Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі у проєктах «Розширення метрополітену у м. Харкові» та «Оновлення тролейбусного парку міста Харкова»;

Міжнародним банком реконструкції та розвитку у рамках проєктів «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова», «Підвищення енергоефективності централізованого теплопостачання України» та «Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів з системою збору та утилізації полігонного газу та виробництва електричної енергії»;

Німецькою федеральною компанією «GIZ» та Швейцарським державним секретаріатом економічних відносин «SECO» у рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні II»;

Німецьким банком розвитку «KfW» у рамках проєктів «Реконструкція тягових підстанцій з повною заміною підвідних кабелів живлення» та «Відновлення й оновлення місцевої інфраструктури».

Продовжено діяльність щодо розвитку в м. Харкові сучасної туристичної інфраструктури.

Проведено засідання Туристичної ради при Харківському міському голові, на якому вручено сертифікати переможцям конкурсу Національної туристичної організації України в рамках Глобальної ініціативи «World Travel and Tourism Council» щодо міжнародних протоколів безпеки та знаку відповідності «Save travels Stamp» в індустрії туризму та гостинності.

Проведено виїзне засідання на території Харківського зоопарку в рамках заходів до Всесвітнього дня Туризму і Дня туризму України.

Взято участь у Міжнародній туристичній конференції «Туризм. ReStart» (м. Одеса), міжнародній туристичній виставці UiTT–2021 «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ), Всеукраїнському фестивалі «Мандруємо Україною» тощо.

Організовано та проведено заходи:

виїзне засідання Міжнародного трейд-клубу «Партнерство в туризмі», під час якого підписано Меморандум про співробітництво у сфері ділового туризму між Харківською міською радою, Міжнародним трейд-клубом України та Державним підприємством «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв»;

ярмарок міжнародних можливостей «International Camp» спільно з Молодіжною радою при Харківському міському голові.

З метою підвищення туристичної привабливості міста продовжено роботу щодо створення нових та оновлення існуючих туристичних маршрутів, проведення соціальних екскурсій. Розроблено та апробовано новий екскурсійний маршрут «Польський слід у Харкові». Проводиться робота з розробки нового екскурсійного маршруту під робочою назвою «Харків Французький».

Проведення ефективної й цілеспрямованої діяльності у сфері охорони довкілля міста здійснюється згідно з Програмою охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021–2030 роки. Основними напрямками роботи з питань охорони навколишнього природного середовища були розробка та реалізація природоохоронних заходів для послідовного комплексного поліпшення екологічного стану території міста, зменшення негативного екологічного впливу на умови проживання населення.

Згідно з Комплексною програмою розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Харкові на 2018–2022 роки, рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 10.02.2021 проводилися заходи щодо запобігання виникнення і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, в тому числі невідкладних заходів з протидії розповсюдженню COVID-19 на території м. Харкова. На накопичення міського матеріального резерву з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій придбано матеріальних цінностей на суму близько 690 тис. грн.

З метою забезпечення політичних і громадських прав членів територіальної громади, налагодження та розвитку конструктивної взаємодії з об’єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних, міжнаціональних і міжконфесійних відносин, збереження та розвитку національних культур реалізовувалися заходи Програми взаємодії  міської ради з громадськими об’єднаннями м. Харкова на 2021–2025 роки.

Станом на 01.10.2021 на території міста зареєстровано і діє:

понад 4,1 тис. громадських об’єднань різної спрямованості (благодійні фонди, громадські організації різних напрямків діяльності, профспілкові організації);

65 національно-культурних об’єднань та 38 організацій іноземних громадян і студентів.

У місті також діють 246 релігійних громад різних напрямків та толків.

Департаментом по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту та Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області проводиться моніторинг криміногенної ситуації, вивчається динаміка та структура злочинності.

На території міста проводилися спеціальні цільові операції та оперативно-профілактичні заходи щодо покращення результативності розкриття злочинів та запобігання незаконному ввезенню наркотичних засобів.

Організовано взаємодію з правоохоронними органами щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення заходів на території міста за участю керівництва Харківської міської ради, під час проведення сесій Харківської міської ради, зустрічей з представниками закордонних делегацій, а також при проведенні політичними партіями, громадськими організаціями та фізичними особами масових заходів. 

 

 

В.о. начальника Управління соціально-
економічного розвитку, планування
та обліку                                                                                   Ю.Г. БОРТНЯК

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes