Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за 2018 рік

Протягом року реалізовувалися заходи Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки.

Здійснювалася підтримка роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова.

У 2018 році до Центру та його територіальних підрозділів надійшло 81,9 тис. звернень суб'єктів підприємницької діяльності. Видано 16,9 тис. дозвільних документів, зареєстровано 2,1 тис. декларацій.

Продовжувалася робота щодо подальшого удосконалення веб-сайту «Підприємництво і споживчий ринок міста Харкова», яка передбачає постійне його оновлення, доповнення певних функціональних можливостей, адаптацію до мобільної та планшетної версії. Особлива увага приділяється розробці структури та дизайну розділу «Ярмарок вакансій», де передбачено створення інформаційної платформи працевлаштування, що сприятиме забезпеченню зайнятості населення міста.

На сайті функціонують та постійно оновлюються електронні сервіси «Допомога підприємцю» та «Бізнес-навігатор».

Продовжувалася робота щодо надання підприємцям дистанційних консультацій і допомоги в розробці бізнес-планів, організаційних схем і технологій ведення бізнесу, інвестиційних проектів з урахуванням міжнародних стандартів, проведення тренінгів з розробки методик підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Фінансовий ринок м. Харкова представлено 6 банківськими установами (2 юридичних особи, 4 філії іногородніх банків) та 462 відділеннями банків. На території міста зареєстровано 41 біржу, 41 страхову організацію (компанію), 49 кредитних спілок та 8 лізингових компаній.

З метою врегулювання процедури надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень, спрямованих на покращення фізичного стану орендованого майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста та підвищення ефективності його використання, захисту законних інтересів мешканців міста та суб'єктів господарювання, реалізації орендарем норм Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна» рішенням 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 затверджено Порядок надання орендарю згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна.

На 01.01.2019 в комунальній власності міста знаходилося 319 підприємств, установ і організацій та майно балансовою вартістю 905,2 млрд грн. Протягом року до власності міста прийнято 417 інвентарних об'єктів загальною вартістю 245,7 млн грн. Для забезпечення належного балансоутримання та управління прийнято 16 житлових будинків загальною вартістю 27,0 млн грн.

Надано в оренду 159,5 тис. кв. м нежитлових приміщень комунальної власності, що на 13,5 тис. кв. м менше, ніж у попередньому році. До бюджету міста Харкова перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 62,9 млн грн.

Приватизовано 120 об'єктів загальною площею 21,1 тис. кв. м. До бюджету міста Харкова залучено коштів на суму 49,3 млн грн, що на 14,3 млн грн більше, ніж за 2017 рік.

У власность громадян передано 1 070 квартир комунального житлового фонду загальною площею 53,4 тис. кв. м. Із початку приватизації приватизовано майже 395,0 тис. квартир загальною площею 19,6 млн кв. м.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 9 міс. 2018 року (інформація надходить із запізненням) звітувало 61 комунальне унітарне підприємство.

Чистий прибуток, отриманий 31 підприємством, становив 40,3 млн грн.

Чистий дохід від реалізації продукції порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшився на 20,5 % і становив 7 575,7 млн грн (за 9 місяців 2017 року – 6 284,9 млн грн). Сплачено до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та обов'язкових платежів 961,7 млн грн.

Зі збитками відпрацювали 26 підприємств.

Середня чисельність працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості становила 26,1 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата штатного працівника – 7 202,0 грн (на 30,4 % більше, ніж за 9 місяців 2017 року).

Станом на 01.10.2018 заборгованість із виплати заробітної плати має комунальне підприємство «Міжлікарняна аптека № 271» (у сумі 28,2 тис. грн), яке припинило діяльність шляхом ліквідації.

Реалізується «Програма подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007–2019 роки».

З початку року зареєстровано 353 договори оренди землі та додаткові угоди про поновлення договорів оренди землі, укладено 84 додаткові угоди щодо перерахунку розміру орендної плати (підписані добровільно та визнані за рішенням суду). Виконано інвентаризацію 28 земельних ділянок комунальної власності.

Проведено державну реєстрацію майже 2,2 тис. земельних ділянок фізичним та юридичним особам.

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста Харкова за 2018 рік надійшло 112,0 млн грн (за 2017 року – 57,1 млн грн).

Надходження від орендної плати за землю до загального фонду бюджету міста Харкова становили 748,8 млн грн (за 2017 рік –787,8 млн грн).

На 01.10.2018 (за останніми статистичними даними) загальний обсяг прямих іноземних інвестицій внесених в економіку м. Харкова з початку інвестування (акціонерний капітал нерезидентів), які надійшли з 63 країн світу, становить 403,8 млн дол. США, що дорівнює 283,4 дол. США на одну особу населення міста. За січнень-вересень 2018 року в економіку міста іноземними інвесторами внесено 5,9 млн дол. США прямих інвестицій.

Продовжувалася робота з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» щодо присвоєння та визначення кредитних рейтингів м. Харкову.

Станом на 01.01.2019 кредитні рейтинги м. Харкова знаходилися на рівні:
«Moody's Investors Service Inc» – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова в іноземній та національній валюті на рівні «Саа1», прогноз «позитивний»;
«Fitch Ratings Ltd» – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «В-», прогноз «стабільний», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «В», національний довгостроковий рейтинг на рівні «AA-(ukr)», прогноз «стабільний»;
«Національне Рейтингове Агентство «ІВІ-Рейтинг» – довгостроковий кредитний рейтинг м. Харкова за Національною рейтинговою шкалою на рівні «uaА+», прогноз «стабільний», рейтинг інвестиційної привабливості м. Харкова на рівні «invAA» (відмінна інвестиційна привабливість).

Міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», знаходяться на максимально допустимому рівні та відповідають кредитному рейтингу України.

Підприємствами м. Харкова реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 83,1 млрд грн (на 13,7 % більше, ніж за 2017 рік), що складає 43,6 % до всієї реалізованої продукції по Харківській області.

Станом на 1 січня 2019 року за даними Головного управління статистики у Харківській області, заборгованість із заробітної плати по м. Харкову, враховуючи економічно активні підприємства та підприємства-банкрути, склала 255,1 млн грн, або 94,0 % від загального показника по Харківській області. Заборгованість економічно активних підприємств склала 32,6 млн грн.

За оперативними даними роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 2018 рік складе 41,5 млрд грн. Темп росту в порівняних цінах до 2017 року – 102,0 %. Реалізація товарів на одного мешканця – 28,7 тис. грн. Пред'явлений попит населення у звітному періоді повністю забезпечено пропозиціями основних видів споживчих товарів та послуг.

Населення міста обслуговує 3,2 тис. підприємств торгівлі, 2,9 тис. підприємств ресторанного господарства на 127,4 тис. посадкових місць, 3,2 тис. підприємств побутового обслуговування населення та 53 ринки та торговельні майданчики.

У місті функціонують 23 гіпермаркети та 207 супермаркетів. Крім того, реалізацію непродовольчих товарів зосереджено у 63 торговельних центрах.

На території міста здійснюють роздрібну торгівлю 5 українських торговельних мереж, загальна кількість магазинів яких складає 93 одиниці.

Активно розвиваються харківські торговельні мережі загальною кількістю підприємств 222 одиниці.

У місті функціонують 332 підприємства ресторанного господарства швидкого обслуговування з вузьким асортиментом страв і виробів та 130 підприємств, у яких представлені страви національних кухонь.

Мережа підприємств торгівлі порівняно з 2017 роком збільшилася на 0,3 %, ресторанного господарства – на 0,9 %. Мережа підприємств побутового обслуговування зменшилася на 12,4 %.

Спільно з фірмами, які організовують виставкову діяльність, у місті проведено 52 виставково-ярмаркових заходи, у тому числі 15 спеціалізованих виставок, 28 універсальних виставок, 9 ярмарків (3,8 тис. учасників).

У 2018 році на реалізацію міського Перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази ринків суб’єктами підприємницької діяльності фактично освоєно 77,6 млн грн.

Із метою недопущення несанкціонованої торгівлі на території ринків організовано 1 149 торговельних об'єктыв для соціально незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах.

У сфері захисту прав споживачів, здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм та вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування.

Чисельність наявного населення м. Харкова за січень-листопад 2018 року (за останніми статистичними даними) зменшилася на 2 883 особи і станом на 1 грудня дорівнювала 1 447,2 тис. осіб. Природне скорочення наявного населення міста склало 8 484 особи (на 20,9 % більше, ніж за аналогічний період торік).

У рамках Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки здійснювалися заходи, спрямовані на реалізацію державної політики зайнятості населення.

У звітному році відстежувалася тенденція зменшення чисельності громадян, які звертаються до центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, однак ситуація на ринку праці м. Харкова залишається напруженою. В першу чергу це стосується працевлаштування безробітних громадян, які потребують додаткових гарантій щодо сприяння працевлаштуванню, молоді віком до 35 років.

Чисельність безробітних, що перебували на обліку в Харківському міському центрі зайнятості протягом 2018 року, порівняно з 2017 роком зменшилася на 10,2 % і склала 15,5 тис. осіб.

Рівень безробіття на 01.01.2019 становив 0,54 %.

Серед зареєстрованих безробітних 60,5 % складають жінки, молодь до 35 років – 32,7 %, особи старше 45 років – 36,4 %.

Станом на 01.01.2019 отримують допомогу по безробіттю 4 134 особи.

Чисельність безробітних осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості становить 6 995 осіб.

Проходили професійне навчання протягом звітного періоду 3,9 тис. осіб.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 6,0 тис. осіб, або 38,7 % від загальної чисельності безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості.

Відповідно до чинного законодавства України фінансування організації громадських робіт здійснювалося за рахунок коштів бюджету міста Харкова (50 %) і коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (50 %).

Постійно проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота з роботодавцями з метою підвищення зацікавленості у створенні робочих місць. Протягом 10 місяців 2018 року (дані за 2018 рік буде сформовано у лютому 2019 року) у м. Харкові створено 30,7 тис. нових робочих місць.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (розраховується лише для штатних працівників великих і середніх підприємств, не враховуючи заробітки працюючих у малому бізнесі) у м. Харкові (за останніми статистичними даними) за І квартал 2018 року склала 7 070 грн (на 23,9 % більше, ніж за відповідний період 2017 року), за ІІ квартал 2018 року – 7 621 грн (на 21,9 % більше), за ІІІ квартал 2018 року – 8 077 грн (на 22,5 % більше).

Середній розмір пенсії по м. Харкову на 01.01.2019 – 2 740,7 грн (на 01.01.2018 – 2 687 грн), що в 1,8 разу більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за 2018 рік склав 111,2 % (по Україні – 109,8 %).

На реалізацію заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки перераховано 245,0 млн грн.

Одноразову адресну грошову допомогу за індивідуальними зверненнями громадян, за списками громадських організацій, виконавчих органів Харківської міської ради надано 19,2 тис. громадян окремих пільгових категорій на загальну суму майже 43,9 млн грн.

У 2018 році за рахунок коштів бюджету міста Харкова надано додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян, а саме: 45 категоріям найменш соціально захищених громадян – 254,3 тис. осіб (у 2017 році –181,1 тис. осіб) встановлено додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті і метрополітені, поховання окремих категорій громадян, на оплату послуг з обслуговування домофонів, які знаходяться в будинках житловог фонду міста комунальної форми власності.

У рамках транспортної соціальної послуги з перевезення інвалідів І та ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках диспетчерською службою «Інватаксі» за звітний період прийнято та виконано понад 4,5 тис. заявок.

Для забезпечення можливості отримання інклюзивної освіти 7 учнями з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках, у рамках транспортної соціальної послуги працює проект «Шкільний автобус».

Продовжено надання транспортної послуги з перевезення осіб з інвалідністю, які відвідують комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь».

Проводилася робота щодо подальшого розвитку ринку соціальних послуг міста. За підсумками щорічного конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів у межах міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» переможцями визнано 60 соціальних пропозицій і проектів від 46 громадських організацій соціальної спрямованості. З ними укладено 66 угод про співпрацю на 2018 рік, у тому числі 6 угод на безфінансовій основі.

На виконання соціального замовлення та соціальних проектів громадськими організаціями використано кошти бюджету в сумі 1,9 млн грн.

Продовжують функціонувати 34 електронні соціальні інформаційні офіси, якими у 2018 році прийнято і надано роз'яснення майже на 42,0 тис. звернень громадян.

Координувалася робота установ соціальної спрямованості щодо надання різних соціальних послуг жителям територіальної громади.

Відділеннями 9 районних територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова надано 1 032,0 тис. послуг майже 22,0 тис. непрацездатних малозабезпечених громадян. У звітному році нові послуги паліативного догляду, кризового та екстреного втручання отримав 671 малозабезпечений громадянин.

Територіальні центри співпрацюють з громадськими, релігійними організаціями, благодійними фондами та фізичними особами, які надають безоплатні соціальні послуги на умовах укладених договорів.

У місті функціонують два міських центри, які фінансуються із бюджету міста Харкова, – КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», що працює у напрямках соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених із місць позбавлення волі, та КЗ «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», що реалізує заходи з реабілітації, соціальної адаптації і реабілітації осіб/дітей з інвалідністю з фізичними або/та розумовими вадами розвитку без відриву від сім'ї,

Проводилися організаційні заходи для забезпечення функціонування комунального закладу «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія», створеного в грудні 2017 року з метою всебічного розвитку осіб з інвалідністю (у тому числі учасників антитерористичної операції).

Комунальним закладом «Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї» надається соціально-психологічна допомога особам, що зазнали гендерного насильства. Надано допомогу 34 жінкам і 14 дітям.

З метою сприяння вирішенню соціально-побутових питань, створення необхідних умов для забезпечення першочергових потреб окремих пільгових категорій населення, у тому числі внутрішньо переміщених осіб у місті функціонує комунальний заклад «Соціальний готель». Готель розраховано на 50 ліжко-місць. У звітному періоді соціальні послуги отримало 314 осіб.

Харківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» і районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено 12,7 тис. заходів, направлених на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, соціальний захист і соціальну реабілітацію, розвиток волонтерського руху, формування та зміцнення сімейних цінностей, профілактику соціального сирітства, протидію насильства в сім'ї, формування відповідального батьківства, організацію змістовного дозвілля. Усього працівниками центрів протягом звітного періоду соціальною підтримкою охоплено понад 19,0 тис. громадян, яким надано майже 369,6 тис. соціальних послуг; більше 1,8 тис. сімей перебували під соціальним супроводом.

Організовано роботу щодо соціального захисту громадян, які переїхали з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Кількість таких громадян, облікованих управліннями праці соціального захисту населення на території міста, складає 88,6 тис. осіб.

Постійно отримують соціальну допомогу майже 3,3 тис. сімей та осіб вищевказаної категорії, їм надано 35,2 тис. соціальних послуг.

Згідно з чинним законодавством органами місцевого самоврядування виконуються делеговані повноваження – нарахування і виплата всіх видів державної соціальної допомоги в місті.

Станом на 01.01.2019 отримують державну соціальну допомогу 44,5 тис. осіб на 47,0 тис. дітей.

Житлову субсидію отримують 110 тис. домогосподарств харків'ян.

Монетизовану частину зекономленої субсидії за 2018 рік отримали майже 6,6 тис. осіб (отримувачів субсидії), на суму понад 4,0 млн грн.

На реалізацію заходів Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр., направленої на організацію діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, профінансовано з бюджету м. Харкова кошти в сумі 5,2 млн грн.

Станом на 01.01.2019 на обліку перебуває 1 864 дитини, у тому числі 485 дітей із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах; 1 379 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За участю структур, причетних до роботи з дітьми, проведено 376 рейдів, виявлено 293 дитини та вилучено 176 дітей. За результатами рейдів 68 дітей влаштовано до спеціальних закладів для дітей, з 311 дітьми проведено профілактичні бесіди та повернуто батькам або особам, які їх замінюють, 90 дітей влаштовано до закладів охорони здоров'я.

Проведено 1 263 обстеження сімей, в яких батьки не виконують належним чином обов'язки щодо виховання своїх дітей.

Для захисту прав дітей підготовлено та направлено до судів 101 позовну заяву про позбавлення батьків батьківських прав, за якими судом прийнято 63 рішення стосовно 114 батьків.

Направлено майже 16,0 тис. клопотань до установ, підприємств, організацій у зв'язку з порушенням прав дітей.

Для найкращого забезпечення інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, особлива увага приділялася їх влаштуванню в сімейні форми виховання.

Під опіку фізичних осіб протягом звітного періоду влаштовано 111 дітей.

У прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 282 дитини, у тому числі на території м. Харкова функціонує 27 прийомних сімей, в яких виховуються 46 дітей.

Поступово зменшується кількість дітей, усиновлених іноземними громадянами. У 2018 році громадянами України усиновлено 93 % дітей (89 дітей) від загальної кількості усиновлених і лише 7 % (7 дітей) – іноземними громадянами.

Проведено 26 засідань міської Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Харківської міської ради, прийнято 224 відповідних рішення виконавчого комітету міської ради відносно 3 130 дітей.

Забезпечувалося функціонування Комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова», метою якого є соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили в складні життєві обставини.

У місті продовжувалася реалізація міських житлових програм, на виконання яких у 2018 році перераховано із бюджету міста Харкова 70,9 млн грн.

На виконання Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки профінансовано з бюджету міста Харкова 35 кредитних договорів на суму 21,9 млн грн на будівництво і придбання 38 квартир загальною площею 2 287,8 кв м та 1,3 млн грн – на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням цих кредитів.

У рамках реалізації Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки на будівництво доступного житла профінансовано 47,7 млн грн, у тому числі за напрямками:

надання державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова у розмірі 50 % розрахункової вартості доступного житла на фінансування 16 договорів на будівництво 17 квартир загальною площею 1 003,9 кв м – 4,8 млн грн;

надання пільгових кредитів на будівництво житла для учасників бойових дій антитерористичної операції на фінансування 37 кредитних договорів на будівництво 37 квартир загальною площею 2 233,3 кв. м – 22,0 млн грн;

надання пільгових кредитів на будівництво житла для працівників бюджетних установ міста, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації м. Харкова та працівників комунальних унітарних підприємств територіальної громади м. Харкова на фінансування 18 кредитних договорів на будівництво 19 квартир загальною площею 1 105,0 кв. м – 10,9 млн грн;

надання пільгових кредитів на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб на фінансування 18 кредитних договорів на будівництво 18 квартир загальною площею 1001,0 кв. м – 10,0 млн грн.

Усього за 2018 рік введено в експлуатацію понад 438,6 тис. кв. м загальної площі житла, що на 17,6 % більше, ніж у 2017 році, у тому числі: 404,6 тис. кв. м – нове будівництво (92,2 %); 34 тис. кв. м – індивідуальне будівництво (7,8 %).

На розробку системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста профінансовано 199,0 тис. грн, розробку енергетичної програми міста Харкова до 2025 року – 130, тис. грн.

Організовано та надано сприяння у проведенні 10 енергетичних аудитів об єктів Департаменту освіти компанією ТОВ «ДТЕК ЕСКО» (5 об'єктів Управління освіти адміністрації Московського району та 5 об єктів Управління освіти адміністрації Шевченківського району). Здійснено аналіз отриманих результатів та звітів енергетичних аудитів.

Згідно з розробленою Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України формою підготовлено інформацію стосовно 514 об'єктів бюджетної сфери міста для подальшого створення бази інвестиційно-привабливих об'єктів, щодо яких можливе запровадження енергосервісу.

Узгоджено та підготовлено проект рішення виконавчого комітету «Про запровадження енергосервісу та затвердження базових річних рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг для об'єктів енергосервісу».

Зібрано та проаналізовано дані щодо наявності лічильників теплової енергії у будівлях бюджетної сфери (об'єкти Департаменту освіти, Департаменту охорони здоров'я та Департаменту культури), інформацію щодо обладнання житлового фонду міста Харкова лічильниками теплової енергії (об'єктів, що під'єднані до мереж КП «ХТМ»).

Усіма видами міського транспорту перевезено 526,5 млн пасажирів, у тому числі: метрополітеном – 223,0 млн пасажирів, наземним електротранспортом – 240,1 млн пасажирів, автобусним транспортом – 63,4 млн пасажирів.

Надано фінансову підтримку з бюджету міста Харкова КП «Міськелектротранссервіс», КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № 3», КП «Жовтневе трамвайне депо» і КП «Салтівське трамвайне депо» в сумі 271,9 млн грн.

Окрім того, згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки трамвайним і тролейбусним депо на компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян профінансовано 36,1 млн грн.

КП «Харківський метрополітен» згідно з «Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки» та обласної програми «Новий освітній простір Харківщини на 2014-2018 роки» на компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян отримано із бюджету міста Харкова 135,0 млн грн, із бюджету області – 2,7 млн грн.

Підприємством здійснювалися заходи, спрямовані на зменшення витрат від виробничої діяльності. За рахунок вивільнених коштів проведено капітальний та поточний ремонти вагонів, електрообладнання підстанцій, кабельних ліній, вентиляційних систем, заміну рейок та іншого обладнання на суму 204,6 млн грн.

Здійснювалася реалізація інвестиційного проекту «Продовження третьої лінії метрополітену в м. Харкові».

Перевезення пасажирів автобусним транспортом на міських маршрутах здійснювалося підприємствами різних форм власності та приватними підприємцями.

КП «Харківпасс» обслуговує та надає послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування з автостанцій «Холодна гора», «Героїв праці», «Центральний ринок». У звітному році послугами автостанцій скористувалося 14,2 млн пасажирів.

Підприємством отримано дохід від продажу проїзних квитків (система «Електронний квиток») в сумі 1,4 млн грн.

З метою забезпечення електронними квитками осіб, що мають право пільгового проїзду в міському електричному транспорті, КП «Харківпасс» на безоплатній основі видано квитки учням загальноосвітніх шкіл міста, дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, медичним та соціальним працівникам, посадовим особам районних військкоматів.

КП «Харківпарксервіс» отримано збір за паркування автотранспорту в сумі 10,0 млн грн.

Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» виконано роботи з поточного ремонту 322,9 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 161,4 млн грн, утримання доріг – на суму 215,5 млн грн. Проведено капітальний ремонт 198,6 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 208,1 млн грн. Виконано капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на суму 191,2 млн грн та поточний ремонт на суму 11,0 млн грн. Відремонтовано 267,4 тис. кв. м дорожньої мережі.

Підприємству надано фінансову підтримку з бюджету міста в сумі 63,3 млн грн, поповнено статутний капітал підприємства на суму 60,3 млн грн.

КП «Харків-Сигнал» на магістралях міста проведено роботи з утримання та ремонту технічних засобів регулювання дорожнього руху. Підприємством здійснено заміну 3,0 тис. електроламп, замінено 2,6 тис. та встановлено 1,2 тис. дорожніх знаків, відремонтовано пішохідні огородження тощо на загальну суму 42,9 млн грн.

Профінансовано роботи з будівництва та реконструкції доріг на суму 106,7 млн грн.

Усього виконано роботи з будівництва, реконструкції, утримання та ремонту вулично-дорожньої мережі та інженерних об'єктів на ній (за інформацією головних розпорядників бюджетних коштів) на суму 939,9 млн грн.

Згідно з рішенням Харківської міської ради від 17.10.2018 затверджено Програму забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення в м. Харкові на 2018-2019 роки, що дозволить вирішити проблему забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення - телевізійними тюнерами для цифрової наземної ефірної телемережі.

Здійснювалася реалізація «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.».

На обслуговуванні житлових підприємств комунальної форми власності знаходиться 25,4 млн кв. м середньоексплуатаційної загальної площі.

Технічний знос житлового фонду м. Харкова складає більше 63 %.

Виконано роботи з капітального ремонту житлового фонду, який знаходиться на обслуговуванні комунальних підприємств міста, на суму 170,4 млн грн, із поточного ремонту – на 261,2 млн грн.

На 01.01.2019 на обслуговуванні КСП «Харківгорліфт» знаходиться 6 833 ліфти у всіх районах міста та додатково 265 ліфтів – у відомчих будинках та будинках ЖК, ЖБК, ОСББ.

Зупинено 57 ліфтів, у тому числі: 49 – з технічних причин, 8 – з причин розкрадання.

Виконано роботи з технічного обслуговування ліфтів на 55,1 млн грн, а саме: капітальний ремонт 93 ліфтів та поточний ремонт 474 ліфтів, капітальний ремонт 299 систем диспетчеризації.

З території комунальної власності та приватного сектора вивезено 2,2 млн куб. м побутових відходів на суму 127,7 млн грн та 272,9 тис. куб. м великогабаритних відходів на суму 34,3 млн грн.

Очікувані витрати на утримання житлового фонду, який знаходиться на обслуговуванні комунальних підприємств міста, складуть близько 3 274,3 млн грн (на 117,3 млн грн більше, ніж у 2017 році). Власні доходи комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду складатимуть 1 845,2 млн грн (на 789,2 млн грн більше, ніж у 2017 р.).

На 01.01.2019 заборгованість із квартирної плати складатиме 249,9 млн грн (на 21,2 млн грн більше, ніж на 01.01.2018).

За попередніми даними кредиторська заборгованість комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду, складає 1 260,6 млн грн (на 123,0 млн грн більше, ніж у 2017 р.).

На 01.01.2019 укладено 30,2 тис. договорів на реструктуризацію заборгованості за надані житлово-комунальні послуги на суму 29,8 млн грн, із яких погашено 21,8 млн грн. У 2018 році укладено 458 договорів на реструктуризацію боргу на суму 1,75 млн грн.

У рамках реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 рр. проведено роботи з будівництва та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин на суму 1,75 млн грн. Виконано облаштування снігозатримувальних бар'єрів і системи збору та відведення дощових вод, побудовано два навіси для холодильного обладнання.

Заходи «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2020 рр.», у тому числі з вилову 7,2 тис. безпритульних тварин, профінансовано в сумі 21,3 млн грн.

На 01.01.2019 в місті зареєстровано 560 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (на 7 об'єднань більше, ніж на 01.01.2018).

Відповідно до заходів Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів і об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 роки проведено роботи на суму 26,1 млн грн, у тому числі з капітального та поточного ремонту житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ, поточного ремонту внутрішньоквартальних доріг і тротуарів прибудинкових територій, знесення та кронування сухих аварійних дерев, придбання дитячих ігрових майданчиків, лавок, урн, контейнерів для прибудинкових територій тощо.

У 2018 році в рамках Програми часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки компенсовано частину суми кредитів, залучених на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, 19 ОСББ на загальну суму 0,87 млн грн.

У рамках Програми часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки за 2018 рік частково відшкодовано фізичним особам м. Харкова відсотки за кредитами на енергозбереження за рахунок коштів бюджету міста Харкова на суму 490,8 тис. грн.

Виконано перекладку та санацію технічно зношених мереж, у тому числі водопровідних – 20,3 км, каналізаційних – 2,7 км і теплових – 42,0 км.

Проведено роботи з ліквідації підтоплення територій міста, експлуатаціі та поточного ремонту мереж зливової каналізації та об'єктів водозниження.

На станціях водозниження насосними агрегатами відкачано 811,7 тис. куб. м ґрунтових вод.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова, передбачених на утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення виконано роботи з монтажу 19,2 км мереж зовнішнього освітлення, замінено 14,6 тис. електроламп, відремонтовано 3,9 тис. світильників тощо.

У рамках реалізації «Комплексної програми енергозбереження в місті Харкові на 2010-2020 рр.» встановлено 1,5 тис. енергоефективних світильників із натрієвими лампами, виконувалася заміна мереж зовнішнього освітлення на ізольовані, що дозволило зменшити споживання електроенергії.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова, передбачених на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста, змонтовано 143,6 км мереж, встановлено 5,3 тис. світильників та 4,4 тис. опор тощо, на загальну суму 120,8 млн грн.

Проведені роботи сприяли підвищенню рівня освітлення міста. Забезпечено горіння 99,3 % світлоточок.

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» та КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» надавали послуги щодо організації збору та вивозу ТПВ від будинків ЖБК і приватного сектору, від комерційних організацій і промислових підприємств та зберігання, обробки (переробки), утилізації, знешкодження, поховання побутових й інших видів відходів, що утворюються на території міста.

Захоронення твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні (1 631,9 тис. куб. м) і на полігоні АТЗТ «Підприємство Харківського району «Переробний завод» (1 377,1 тис. куб. м).

Здійснювався вивіз та утилізація фільтраційних вод із закритого Дергачівського полігону.

Розпочато роботи з будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів.

У весняний період організовано роботи з приведення міста до належного санітарного стану, упорядкування місць масового відпочинку громадян, поліпшення архітектурно-художнього виду парків, садів, скверів, вулиць, об'єктів соціальної сфери, територій підприємств, а також для подальшого розвитку зеленої зони міста У ході проведення двомісячника очищено й приведено до належного стану території парків, скверів, зелених зон площею 3,1 тис. га, кладовищ площею 153,0 га, вивезено 114,3 тис. куб. м негабаритного сміття, ліквідовано 55 звалищ, відремонтовано 80,0 тис. кв. м дорожнього покриття тощо.

СКП «Харківзеленбуд» за рахунок коштів бюджету міста виконано роботи з поточного утримання об'єктів благоустрою і зеленого господарства міста, у тому числі із прибирання газонів та квітників, посадки дерев і чагарників, посіву газонів, вивозу сміття, омолодження підліска та вирубки молодняку, зняття сухих і аварійних дерев тощо  на загальну суму 110,7 млн грн.

Виконано роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства на території парків біля БК ХТЗ, ім. Квітки - Основ’яненка, скверу по вул. Трінклера, зелених зон по просп. Незалежності та Бурсацькому узвозу тощо на суму 55,0 млн грн.

Відновлено елементи благоустрою Саржиного Яру, зелених зон біля Харківського міського перинатального центру по Салтівському шосе, Лопанській набережній, вул. Плеханівській, 50, скверу по просп. Незалежності тощо. Освоєно та профінансовано 86,5 млн грн.

Здійснено реконструкцію об’єктів рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка, яру, пішохідного мосту, зливової каналізації, мереж електропостачання, освітлення, систем автоматичного поливу саду, капітальний ремонт фонтану «Каскад». Відновлено елементи благоустрою зелених зон, дитячих майданчиків, фонтану, малих архітектурних форм тощо.

Виконано поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства у сквері Покровському, сквері Перемога, на Університетській гірці, у Кітлярчиному яру, на території земельної ділянки по вул. Сумській, 25, зеленої зони вул. Клочківської, 197, парку біля ПК ХТЗ на суму 1,2 млн грн.

Для збереження екологічного балансу в рамках виконання заходів Міської програми заміни аварійних, сухостійних, уражених омелою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2015-2019 рр. за рахунок коштів бюджету міста у звітному році висаджено 1,0 тис. дерев.

На міських об'єктах висаджено майже 2,6 млн квітів, понад 40 % із яких вирощено в тепличному комплексі СКП «Харківзеленбуд».

Виконувалися регламентні роботи з ремонту та обслуговування міських фонтанів, профінансовано 3,6 млн грн.

Обсяг капіталовкладень, спрямованих на об’єкти будівництва, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, за попередніми даними склав 971,7 млн грн.

Капітальні вкладення спрямовано на фінансування будівництва та реконструкції об'єктів комунального, соціально-культурного призначення та інженерні комунікації:
на будівництво та реконструкцію доріг і інженерних об’єктів на них -106,7 млн грн;
на будівництво, реконструкцію, санацію водопровідних та каналізаційних мереж – 56,8 млн грн;
на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення та електрозабезпечення – 138,3 млн грн;
на будівництво та реконструкцію об’єктів транспортної інфраструктури – 223,2 млн грн;
на будівництво та реконструкцію інших об'єктів – 114,3 млн грн, у тому числі: реабілітацію нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 – 57,8 млн грн, будівництво терміналу в районі ст. метро «Пролетарська» – 20,5 млн грн, реконструкцію скверу на майдані Свободи –15,8 млн грн та нежитлової будівлі під центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс» по вул. Благовіщенській, 25 – 13,1 млн грн.

На реконструкцію зон та будівель зоопарку направлено – 12,7 млн грн; будівництво та реконструкцію будівель та обладнання ЦПК та В ім. М. Горького – 22,1 млн грн; будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна – 6,1 млн грн.

Витрати на будівництво та розвиток мережі метрополітену становили 100,3 млн грн.

Обсяги фінансування галузі охорони здоров'я м. Харкова затверджено у кошторисі витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки».

Відповідно до Концепції реформи фінансової системи охорони здоров'я України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» комунальні заклади охорони здоров’я зареєстровано в липні 2018 року як комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради.

Забезпечувалося функціонування комунальних некомерційних підприємств, впровадження медикаментозних технологій лікування окремих категорій населення за життєвими показниками, медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання, централізовані заходи лікування хворих на діабет, відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах, створення єдиного інформаційного поля в системі охорони здоров'я міста тощо.

Показники фінансового забезпечення комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Харківської міської ради порівняно з попереднім роком мають позитивну динаміку, проте реальні потреби галузі охорони здоров'я у цих видатках залишаються значно більшими.

У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету на капітальні видатки направлено 188,5 млн грн (у 2017 році – 166,3 млн грн), у тому числі на:
придбання медичного обладнання 45 комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я;
придбання обладнання для впровадження медичної інформаційної системи, здатної працювати в Електронній системі МОЗ України еHelth;
проведення капітальних ремонтів у 49 лікарняних підприємствах;
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення КНП «Дитяча поліклініка № 15» Харківської міської ради);
підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування»;
матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» (капітальний ремонт частини системи опалення адміністративно-виробничого корпусу підприємства).

Зійснювалися заходи, спрямовані на розвиток ринку медичних послуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової діяльності, надання гуманітарної допомоги. Додатково в галузь охорони здоров'я міста, без урахування гуманітарної допомоги, у 2018 році залучено 95,9 млн грн, що складає 6,2 % від загальної суми бюджету галузі охорони здоров'я м. Харкова.

Комунальними некомерційними підприємствами Харківської міської ради проводилися планові комплексні та цільові медичні огляди, в першу чергу дітей, вагітних, інвалідів та учасників війни, чорнобильців, підлітків тощо.

Забезпечено надання своєчасної, безкоштовної і в повному обсязі медичної допомоги всіх рівнів особам, які прибули з Луганської та Донецької областей, учасникам АТО, членам їх сімей та сім'ям загиблих військовослужбовців.

Здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста.

Рівень доступності медичної допомоги на підставі показників обсягів наданої допомоги залишається стабільним.

У місті стабільно функціонує система освіти, яка забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну й якісну освіту. Реалізується Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.

Функціонує 421 комунальний навчальний заклад (у попередньому навчальному році – 419), серед них 181 загальноосвітній навчальний заклад, 4 вечірні школи, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, дитячий будинок «Родина», 205 закладів дошкільної освіти та 28 закладів позашкільної освіти.

Діють 14 професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету міста, але не входять до комунальної власності.

Охоплення дошкільною освітою у місті становить 78,4 % від загальної кількості дітей відповідного віку.

Збережено мережу закладів позашкільної освіти (28 одиниць).

У закладах дошкільної освіти діє електронна реєстрація, що забезпечує прозорість та відкритість процедури.

У 181 закладі загальної середньої освіти функціонують 4,2 тис. класів, в яких навчаються 120,2 тис. учнів.

З 01.09.2018 у 20 закладах загальної середньої освіти функціонує 48 інклюзивних класів, в яких навчається 96 дітей з особливими освітніми потребами (у 2017/2018 навчальному році – 11 закладів загальної середньої освіти, у 35 класах яких навчалися 68 дітей з особливими освітніми потребами).

Розпочав роботу комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради».

Учнів пільгового контингенту забезпечено підручниками, канцелярським приладдям. Забезпечено виплату одноразової грошової допомоги 150 дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років.

Понад 100 тис. школярів та дошкільнят у 2018 році отримали новорічні подарунки (солодощі) за рахунок коштів з бюджету міста Харкова.

Харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста здійснювалося у рамках Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.

У закладах дошкільної освіти отримують харчування майже 45 тис. вихованців, 5,6 тис. із них мають пільги на харчування.

З огляду на складність економічної ситуації, органами місцевого самоврядування розмір батьківської плати за харчування в закладах дошкільної освіти залишено на рівні попереднього року (60 %).

Продовжено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової школи. Від плати за харчування у закладах освіти міста звільнено дітей учасників антитерористичної операції. Щодня забезпечуються безкоштовними сніданками більше 52 тис. школярів 1-4-х класів, близько 13 тис. першокласників отримують безкоштовно молоко гарантованої якості, понад 3 тис. учнів пільгових категорій забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням (обідом). Відповідно до заяв батьків для майже 4,5 тис. учнів організовано дієтичне харчування.

Виконання натуральних норм харчування у школах міста у 2018 році складає 90,5 %; виконання натуральних норм харчування в дитячих садках у середньому по місту – 86,0 %.

Проведено роботу щодо організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

Заклади дошкільної освіти з 01.06.2018 по 31.08.2018 працювали в оздоровчому режимі. Вартість харчування в дитячих садках в оздоровчий період збільшено на 10 %.

У 193 пришкільних таборах відпочинком охоплено 35,3 тис. дітей, що на 6,3 тис. дітей більше прогнозованих показників. Для всіх вихованців пришкільних таборів організовано двохразове гаряче харчування.

Усього через систему освіти у 2018 році відпочинком та оздоровленням  охоплено майже 25,5 тис. дітей пільгового контингенту.

У 2018 році з бюджету міста виділено понад 200 млн грн на проведення робіт щодо оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. Роботами охоплено 100 % навчальних закладів міста.

У 2018 році відновлено діяльність 3 закладів дошкільної освіти (№ 230 у Шевченківському районі, № 126 та № 282 у Московському районі м. Харкова). Додатково відкрито 19 груп у функціонуючих дошкільних закладах освіти. За кошти бюджету міста для відкритих груп придбано повні комплекти меблів, м'якого інвентарю та технологічного обладнання.

Замінено понад 2 тис. вікон на енергозберігаючі склопакети, виконано капітальні ремонти 129 покрівель, 38 систем опалення, 11 санвузлів, 16 спортивних, актових, обідніх зал.

Придбано 193 одиниці технологічного обладнання, відремонтовано фасади 12 навчальних закладів, виконано асфальтування у 9 і ремонт огорож у 10 закладах освіти.

У 91 дошкільному закладі комунальної форми власності обладнано нові ігрові майданчики.

Усі заклади загальної середньої освіти міста комунальної форми власності оснащено мультимедійною технікою. У закладах функціонує 280 навчальних комп'ютерних комплексів. У 2018 році придбано 456 одиниць комп'ютерної техніки, 70 проекторів, 6 мультимедійних дошок.

Забезпечувалася участь обдарованих дітей та молоді у учнівських турнірах, олімпіадах та конкурсах.

Щомісячно виплачувалися 120 стипендій міського голови «Обдарованість» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ у розмірі 500 грн та з 01.09.2018 – 240 стипендій міської ради «Кращий учень навчального закладу» у розмірі 300 грн.

Здійснювалося грошове стимулювання керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями міжнародних та ІV етапу всеукраїнських предметних олімпіад, щомісячне грошове стимулювання переможців міського конкурсу «Вчитель року».

Здійснювалася реалізація завдань і заходів у рамках Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки та Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.

Мережа підвідомчих закладів культури станом на 01.01.2019 включає 25 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; 10 бібліотечних закладів – юридичних осіб, які об'єднують 74 бібліотеки-філії, 11 клубних закладів, 4 музеї (у тому числі художню галерею), комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», меморіальний парк «Дробицький Яр».

Проведено капітальні ремонти у 40 закладах культури (15 школах естетичного виховання, 17 масових бібліотеках, 6 установах клубного типу, 2 музеях) на загальну суму 43,5 млн грн.

У 25 школах естетичного виховання м. Харкова навчається 9 065 учнів, у тому числі 1 253 дитини пільгового контингенту.

Продовжується наповнення електронного каталогу публічних бібліотек міста.

Станом на 01.01.2019 у закладах культури працює 108 клубних формувань, із них 74 – для дітей та підлітків. У 2018 році ними проведено 1,4 тис. культурно-мистецьких заходів з нагоди державних та міських свят, в яких взяли участь близько 342,8 тис. глядачів.

Закладами музейного типу проведено 69 виставок, 947 екскурсій та 519 масових заходів.

Меморіальний парк «Дробицький Яр» відвідали 7,2 тис. осіб, проведено 239 екскурсій та заходів за участю іноземних делегацій.

У звітному періоді здійснено ремонтно-реставраційні роботи головного монументу Меморіального комплексу жертв Голокосту та частини системи вентиляції приміщень на загальну суму 877,8 тис. грн.

Департамент культури Харківської міської ради здійснює функції управління комунальним підприємством «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького».

Рішенням Харківської міської ради функції управління КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» закріплено за Департаментом комунального господарства Харківської міської ради.

На заходи з оновлення та розвитку культурної спадщини міста Харкова на 2018 рік використано 3,3 млн грн. У рамках цих видатків проведено 38 державних свят, урочистостей, святкових концертів; 16 вшанувань представників різних галузей з нагоди професійних свят; 57 театралізованих свят; 19 міжнародних, всеукраїнських та міських фестивалів-конкурсів народної та сучасної хореографії, хорового та сольного співу, диригентів, музикантів, художників, традиційної народної культури, та творчих проектів; виставку.

У рамках Комплексної програми надано фінансову підтримку 2 колективам та 4 сольним виконавцям у сумі 17,2 тис грн.

Продовжувалася робота щодо залучення позабюджетних коштів для реалізації міських проектів та розвитку матеріально-технічної бази закладів культури. Протягом 2018 року від дарувальників і меценатів для поповнення бібліотечного фонду публічними бібліотеками міста отримано 9,1 тис. примірників книг на загальну суму 253,3 тис. грн. Від платних послуг, що надаються масовими бібліотеками, отримано 198,7 тис. грн. Спонсорська допомога школам естетичного виховання склала 125,6 тис. грн. Установами клубного типу залучено позабюджетних коштів в сумі 1,0 млн грн.

З метою здійснення діяльності щодо підтримки сім'ї, дітей та молоді забезпечено реалізацію заходів міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки та Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки. Працював комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді».

Фахівцями виконавчих органів, Харківського міського центру дозвілля молоді спільно з громадськими організаціями, іншими структурами та закладами проведено 1,3 тис. заходів, якими охоплено понад 368,7 тис. учасників та надано понад 73,9 тис. соціальних, інформаційних, адміністративних та інших послуг.

При Харківському міському голові працює консультативно-дорадчий орган «Молодіжна рада». Сформовано її новий склад. Основною формою роботи ради є проведення сесій та засідань постійних комісій.

У Молодіжній раді функціонують 12 комісій, які займаються підготовкою проектів в різних сферах життєдіяльності міста. За 2018 рік реалізовано більше 50 проектів.

З метою залучення громади міста до запровадження громадського бюджетування, висвітлення масових міських заходів та актуальних новин забезпечується функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина».

Надавалося сприяння у вирішенні проблем молоді у сфері зайнятості, підтримка підприємництва в молодіжному середовищі.

Проведено 22 заходи з питань працевлаштування та розвитку підприємництва (семінари, тренінги, круглі столи), в яких взяли участь майже 5,4 тис. осіб.

Фахівцями мережі проведено 173 лекційно-освітні заходи щодо формування правової культури та здорового способу життя молоді, якими охоплено понад 31,5 тис. осіб. До організації та проведення заходів залучалися громадські організації, благодійні фонди, Молодіжна рада.

Проведено 85 заходів, направлених на розвиток духовності, моралі та національно-патріотичного виховання молоді, в яких взяли участь понад 22,8 тис. осіб.

У звітному році розроблено концепцію створення у Харкові першого міського молодіжного центру з урахуванням соціальних потреб молоді.

За всіма напрямками сімейної та гендерної політики проведено 716 заходів, в яких взяли участь понад 91,4 тис. осіб, надано понад 73,9 тис. соціальних послуг.

Усього в місті Харкові проживає 5,1 тис. багатодітних сімей, в яких виховується понад 16,3 тис. дітей.

У звітному періоді надано 11,8 тис. послуг багатодітним сім'ям щодо видачі або пролонгації строку дії посвідчень дітей та батьків із багатодітної сім'ї.

Почесним званням України «Мати-героїня» нагороджено 11 жінок.

На 01.01.2019 оздоровлено в заміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 4,6 тис. дітей пільгових категорій.

Усіма формами оздоровлення та відпочинку охоплено понад 119,1 тис. дітей шкільного віку, або 94,6 % від їх загальної чисельності (у 2017 році – 93,6 %). Із числа дітей пільгових категорій оздоровленням і відпочинком охоплено 93,1 %.

Проведено роботу з майже 2,8 тис. сім'ями, які звернулися щодо насильства в сім'ї.

Спільно з Центром гендерної культури м. Харкова проведено 83 заходи з питань впровадження гендерної рівності, в яких взяли участь 7,2 тис. осіб.

У місті працює музей жіночої та гендерної історії.

Покращенню стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в місті сприяє реалізація заходів Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки та Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017-2020 роки.

У 2018 році проведено 766 спортивних змагань та заходів (у 2017 році – 429), із них 543 профінансовано з бюджету міста Харкова (у 2017 році – 315).

У рамках Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017-2020 роки проведено 26 спортивних заходів.

Функціонують 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності міста, загальна чисельність учнів у яких становить 17,3 тис. осіб.

Постійна увага приділялася створенню необхідних умов для підготовки спортсменів вищої кваліфікації. Здійснювалася фінансова підтримка спорту вищих досягнень та команд майстрів.

Встановлено стипендії 14 харківськім спортсменам-кандидатам на участь у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх і ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року. На виплату стипендій із бюджету міста Харкова профінансовано 40,0 тис. грн.

Харківськими спортсменами здобуто 4 золоті, 3 срібних та 5 бронзових медалей.

На винагороди спортсменам-чемпіонам, призерам та їх тренерам із бюджету міста Харкова профінансовано 690,0 тис. грн.

Велика увага надається фізкультурно-оздоровчій, реабілітаційній і спортивній роботі серед інвалідів та розвитку спорту ветеранів, фізкультурно-оздоровчій роботі за місцем проживання.

Продовжив роботу КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання». Заклад включає 99 клубів за місцем проживання, які відвідують понад 6,7 тис. дітей та підлітків, у тому числі 321 дитина пільгового контингенту. У клубах працюють 446 гуртків і секцій, із них спортивного напрямку – 260.

У звітному періоді з дітьми та підлітками, вихованцями гуртків клубів за місцем проживання проведено 123 заходи за участю понад 13,8 тис. вихованців, із них 75 спортивних. Здійснено 92 виїзди на міжнародні, всеукраїнські, регіональні заходи та змагання.

Проведено капітальний ремонт та реконструкцію у 5 клубах за місцем проживання.

Відкрито спортклуб за місцем проживання «Велоцентр» за адресою: Білгородське шосе, 7а. Клуб оснащено комп'ютерними велотренажерами. У клубі проводитимуться заняття з легкої атлетики, лижного спорту, спортивного орієнтування, їздового спорту, скандинавської ходьби, триатлону.

Для зміцнення спортивної бази міста за замовленням КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» у звітному періоді реконструйовано 22 спортивних майданчики на території загальноосвітніх закладів, 5 спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів, 52 діючих спортивних гімнастичних майданчики Street Workоut. Розроблено проектну документацію на реконструкцію спортивної зали ЗОШ № 132, виконано роботи з розробки частини проекту капітального будівництва «Льодової арени» по просп. Лозовеньківському, 71. Проведено поточний ремонт 48 спортивних майданчиків на території загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова.

На реалізацію Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки у 2018 році з бюджету міста Харкова профінансовано майже 6,0 млн грн.

Відповідно до затвердженого кошторису витрат на виконання Програми у 2018 році проведено 45 іміджевих заходів, із них 23 міжнародних спортивних іміджевих заходи, 14 заходів щодо підтримки розвитку молодіжних урбанкультур та вуличних видів спорту.

Широко використовувалися можливості українських і зарубіжних засобів масової інформації та Інтернету для зміцнення авторитету міста Харкова на всеукраїнському та міжнародному рівнях у сфері спорту та суміжних сферах діяльності.

Забезпечено трансляцію на регіональних та всеукраїнських телеканалах 12 спортивних іміджевих заходів, які увійшли до календарного плану Департаменту на 2018 рік.

Проводилася робота по наповненню офіційних інформаційних ресурсів інформацією про проведення в місті Харкові спортивних іміджевих заходів, у тому числі Харківських спортивних шкільних ліг серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Охоплення сторінок у соціальних мережах склало більше 270 тис.

Триває робота щодо просування єдиної інформаційної платформи в мережі Інтернет у галузі урбанкультур та вуличних видів спорту.

Організовано виробництво та надавалося сприяння розповсюдженню сувенірної продукції із зображенням офіційної спортивної символіки міста, офіційної символіки урбанкультур, та друкованої продукції.

Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств Харківської області у 2018 році (статистичні дані надаються у розрізі регіонів) збільшився проти 2017 року на 7,4 % і становив 3017,5 млн дол. США.

Обсяги експорту порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 7,4 %, імпорту – на 7,3 % і становили відповідно 1279,1 млн дол. США та 1738,4 млн дол. США. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 459,3 млн дол. США.

Розвиток міжнародного співробітництва м. Харкова відбувався згідно з Програмою зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.

Харківська міська рада відповідно до підписаних угод про побратимство та співробітництво підтримує дружні зв'язки з 33 містом у 22 країні світу. У 2018 році підписано Угоди про встановлення партнерських відносин з містами Єроскіпу та Поліс Хрісохус, Республіка Кіпр.

Міська рада активно співпрацює з дипломатичними представництвами та консульськими закладами іноземних держав в Україні та України в закордонних країнах. Станом на 01.01.2019 в місті Харкові здійснюють свою діяльність 2 Генеральних консульства іноземних держав у місті Харкові – 2, 13 інститутів Почесних консулів іноземних держав у місті Харкові, 4 представництва міжнародних організацій (Консультативна місія ЄС, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, Регіональне представництво ЄБРР у місті Харкові, Постійне представництво Асоціації міст-володарів Призу Європи). За сприяння Харківської міської ради розпочто діяльність Почесного консула Республіки Грузія у місті Харкові.

Харків бере активну участь у роботі міжнародних організацій, що об'єднують органи місцевого самоврядування, – Міжнародної асоціації «Поріднені міста», Міжнародної асамблеї столиць і великих міст, Міжнародної асоціації ЄВРОСІТІЗ, Міжнародної асоціації міст – володарів Призу Європи.

Проведено: Х Міжнародний форум «Харків: партнерство в туризмі»; «Асамблею міст-побратимів Харкова»; «Дні Харкова в Нюрнберзі»; Європейські тижні місцевої демократії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи; Першу міжнародну конференцію «Особливості взаємодії іноземних і дипломатичних представництв з органами місцевого самоврядування: місцевий аспект».

На підставі підписаного Меморандуму про співпрацю між Харківською міською радою, Південно-Моравським центром міжнародної мобільності та Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова в м. Харкові відкрито Чеський мовно-культурний центр.

Здійснювалася координація роботи з ЄБРР, ЄІБ, Світовим банком, Німецьким банком розвитку KfW з питань участі іноземних партнерів у реалізації крупних інфраструктурних проектів в місті Харкові.

За результатами розвитку міжнародного співробітництва місто Харків визнано переможцем в рейтингу fDi Magazine спеціалізованого видання Financial Times «Європейські міста та регіони майбутнього 2018-2019 (в категорії «Великі міста» Харків здобув перемогу в номінації «Економічна ефективність»). За підсумками проекту Європейського тижня місцевої демократії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Харків отримав відзнаку «Місто 12 зірок».

Містом прийнято 327 осіб у складі 104 зарубіжних делегацій, за кордон спрямовано 33 делегації у кількості 97 осіб.

Продовжено співробітництво з Фондом Егідіуса Брауна та дитячою благодійною місіонерською організацією «Штернзінгер» (ФРН), проектом «Діти Чорнобиля» австрійської екологічної організації «Глобаль 2000», «Фондом робітничої благодійності» м. Берінгерсдорфа-Швайга (регіон Нюрнберга). Залучено гуманітарної допомоги для лікарняних, соціальних, навчальних та дошкільних закладів міста Харкова на суму близько 174,5 тис. євро.

Продовжено діяльність із розвитку в м. Харкові сучасної туристичної інфраструктури.

За підсумками 2018 року місто Харків увійшло до Топ-10 туристичних міст України за версією туристичного порталу «Zruchno.Travel».

Проведено Х Міжнародний туристичний Форум «Харків: Партнерство в туризмі», в якому взяли участь співробітники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, представники 13 міст України, а також 25 делегацій з 14 країн.

Харків презентовано під час проведення заходів туристичної спрямованості: міжнародного туристичного ярмарку «Регіонтур 2018» у м. Брно (Чеська Республіка), регіонального туристичного ярмарку «Тур Салон 2018» у м. Познань (Польща), Міжнародної туристичної виставки ІТВ Берлін, Міжнародної туристичної виставки UITT «Україна – подорожі та туризм 2018» у м. Києві (Україна), Міжнародної конференції з питань туризму у м. Одесі (Україна), туристичної виставки в м. Цзинань (КНР), Міжнародного форуму «Global Silk Road» у м. Астані (Казахстан), Міжнародного форуму міст у м. Венеціі (Італія), Міжнародних туристичних тижнів у м. Ужгороді (Україна).

Проводилася робота щодо актуализації та оновлення інформаційно-презентаційного туристичного сайту, підготовлено статі про м. Харків для публікації у журналах міжнародних авіакомпаній Wizzair, LOT, Турецькі авіалінії, Avion Tourism.

Міським туристським інформаційним центром. який є підрозділом КП «Центр розвитку міжнародного співробітництва», проведено 25 екскурсій для соціально незахищених верст населення, залучено 1 170 осіб пільгового контингенту.

У рамках проведення Днів європейської спадщини в місті Харкові проведено 3 інтерактивні екскурсії у приміщенні «Цирку-театру Грікке», які відвідали понад 200 харків'ян.

Спільно з харківським відділенням Громадської спілки «Всеукраїнської Асоціації гідів» організовано навчально-методичні семінари, тренінги з питань впровадження європейських методик покращення якості обслуговування туристів.

Згідно з комплексною Програмою розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2018-2022 роки та розпорядженням Харківського міського голови «Про основні завдання цивільного захисту міста Харкова на 2017 рік» проводилися заходи для запобігання виникнення і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Проведено понад 1,8 тис. навчань та тренувань в установах, організаціях і підприємствах міста з питань цивільного захисту населення, в яких було задіяні більше 400,0 тис. осіб.

У рамках Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки громадськими організаціями та національно-культурними об'єднаннями проведено 171 захід, у 29 із яких Харківська міська рада взяла фінансову участь.

Додатково на проведення заходів громадськими організаціями залучено понад 500 тис. грн позабюджетних коштів.

Упродовж 2018 року міська рада надавала об'єднанням громадян інформаційну та організаційно-методичну допомогу в легалізації, здійсненні статутної діяльності, підготовці та проведенні заходів.

Особлива увага приділялася взаємодії з ветеранськими організаціями. У рамках Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова надано фінансову підтримку діяльності міської і районних організацій ветеранів України та Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану.

Налагоджено плідну співпрацю з Харківською обласною громадською організацією «Спілка ветеранів АТО», її міським та районними відділеннями, а також Асоціацією ветеранів АТО і патріотів України м. Харкова. 

 

 

Заступник директора Департаменту
економіки та комунального майна –
начальник Управління соціально-
економічного розвитку, планування 
та обліку                                                                                         Д.В. ГАРМАШ

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes