Про організацію роботи щодо забезпечення виконання виконавчими органами Харківської міської ради вимог Закону України «Про очищення влади»
У К Р А Ї Н А 
ХАРКІВСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА
 
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
 
 
Від __16.10.2014_____ № 98

З метою забезпечення належного виконання виконавчими органами Харківської міської ради вимог Закону України «Про очищення влади», ураховуючи п. 2 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Покласти координацію роботи по забезпеченню виконавчими органами Харківської міської ради виконання вимог Закону України «Про очищення влади» на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету міської ради Чечетову-Терашвілі Т.М.

2. Керівникам виконавчих органів Харківської міської ради (крім керівників виконавчих органів, які входять до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету) до 21.10.2014:

2.1 забезпечити проведення відповідними кадровими підрозділами перевірки відомостей, зазначених в особових справах підпорядкованих працівників, для виявлення осіб, до яких застосовується заборона протягом десяти років обіймати посади, стосовно яких здійснюється очищення влади (люстрація), на основі критеріїв, визначених частиною першою статті 3 Закону України «Про очищення влади»;

2.2 результати перевірки направити до Служби персоналу Харківської міської ради для узагальнення та інформування Харківського міського голови;

2.3 у разі виявлення осіб, зазначених у п.2.1 цього розпорядження, направити подання з відповідними документами Харківському міському голові для вирішення питання щодо наявності або відсутності підстав для звільнення.

3. Визначити Службу персоналу Харківської міської ради та кадрові підрозділи виконавчих органів Харківської міської ради відповідальними за:

3.1 здійснення перевірки відомостей особових справ посадових осіб відповідних виконавчих органів Харківської міської ради для виявлення осіб, до яких застосовуються положення Закону України «Про очищення влади»;

3.2 вжиття необхідних заходів щодо здійснення перевірки після прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про очищення влади» (подання посадовими особами заяви щодо застосування або незастосування відповідних заборон, згоди на проходження перевірки, згоди на оприлюднення відомостей щодо них, направлення запитів про перевірку відомостей, направлення повідомлення до Міністерства юстиції України тощо).

4. Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради спільно з КП «Міський інформаційний центр» забезпечити оприлюднення цього розпорядження в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
 
Міський голова                                                                     Г.А. Кернес

Друкувати