Інформація щодо стану навколишнього природного середовища м. Харкова за 2014 р.

Харківський регіональний центр з гідрометеорології проводить спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста на 10 стаціонарних пунктах спостереження, розташованих в зонах проживання населення, зонах промислових підприємств та автомагістралях по 20 забруднюючим речовинам.

Спостереження проводяться щоденно та цілодобово, крім святкових днів. Всього відібрано та проаналізовано в 2014 р. 47217 проб повітря.

Основним джерелом забруднення атмосферного повітря є пересувні джерела забруднення, кількість яких у м. Харкові постійно зростає, а разом з цим росте валовий викид шкідливих речовин  в атмосферне повітря.

Індекс забруднення атмосфери  (ІЗА) міста в 2014 р.  дорівнює 3,85, в 2013 р. – 3,47.

Аналізуючи, в цілому, стан атмосферного повітря міста відмічаємо зменшення концентрацій аміаку, заліза та цинку. На рівні минулого року вміст діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу, формальдегіду, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, марганцю та міді.

Аналізуючи стан забруднення атмосфери міста пилом, відмічаємо, що запиленість міста декілька збільшилась в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Характеризуючи рівень забруднення атмосферного повітря шкідливими домішками по індексу забруднення (ІЗА) в різних районах міста, відмічається незначне погіршення якості атмосферного повітря в районі Павлового поля, в Центральному районі, в районі вул. Пащенівській та в районі вул. Луначарського, в інших районах міста відзначається покращення. Найменш забруднений район міста – 607 мкр. Салтівського жилмасиву з індексом забруднення – 1,6.

Забрудненість води в річках м. Харкова (р. Уди, р. Лопань, р. Харків) визначається природними особливостями, характером господарського використання та інтенсивністю господарської діяльності, рівень забруднення цих річок впливає на якість води  р. Сіверський Донець, яка є джерелом питного водопостачання для міст східної України.

Ріки м. Харкова маловодні, з незначною швидкістю течії, зазнають значного антропогенного впливу. На якість води в ріках Лопань, Харків на вході в місто має вплив склад стоку, що надходить від розташованих вище за течією агрокомплексів, промислових підприємств і населених пунктів. Показники якості води цих рік по окремих інгредієнтах перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) вже на межі міста. Погіршує ситуацію і той факт, що близько 85 % від загального обсягу забруднюючих речовин, що надходять у річки в межах міста, несуть у собі неочищені поверхневі стоки.

Спостереження за якістю води на р. Уди проводилися на 2 створах: 1) 10 км вище м. Харкова; 2) нижче м. Харкова.

Спостереження за якістю води на р. Лопань проводилися на 2 створах: 1) вище м. Харкова; 2) 0,1 км вище гирла ріки.

Спостереження за якістю води на р. Харків проводилися на 1 створі 0,2 вище гирла ріки.

В результаті спостережень вода в ріках м. Харкова відноситься до ІІІ категорії – помірно-забруднена. Спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій за наступними речовинами: азот амонійний, азот нітритний, мідь, нафтопродукти. Кисневий режим задовільний. 

Друкувати