Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за І квартал 2017 року

З метою створення сприятливих умов для стабільного й ефективного розвитку сфери підприємництва в місті продовжено реалізацію заходів Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2017 роки.
Здійснювалася підтримка роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (далі – ЦНАП).
За звітний період до ЦНАП та його територіальних підрозділів звернулося 18,5 тис. суб'єктів підприємницької діяльності. Через Центр видано 4,5 тис. документів дозвільного характеру, що на 5,4% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. Кількість зареєстрованих декларацій в ЦНАП збільшилася порівняно з I кварталом 2016 року на 10,5% і склала 993 од.
Працювала телефонна та онлайн інформаційно-консультаційні служби, такі як «Гаряча лінія підприємця» і «Електронна консультація». Надавалися консультації в режимі онлайн через Skype з питань підприємницької діяльності, дозвільної системи та надання адміністративних послуг.
Для створення умов розвитку підприємництва та виробничої сфери споживчого ринку проводилися виставково-ярмаркові заходи.
Станом на 01.04.2017 фінансовий ринок м. Харкова представлено 8 банківськими установами (із них 3 юридичних особи, 5 філій іногородніх банків) та 508 відділеннями. На території міста зареєстровано 40 бірж, 45 страхових організацій (компаній), 51 кредитну спілку та 6 лізингових компаній.
У комунальній власності міста на 01.04.2017 знаходилося 319 підприємств, установ і організацій та майно балансовою вартістю 622,0 млрд грн. У січні-березні 2017 року до комунальної власності міста прийнято 33 інвентарних об'єкти загальною вартістю 2,7 млн грн.
В оренді знаходилося 160,2 тис. кв. м нежитлових приміщень комунальної власності, що на 8,1 тис. кв. м менше, ніж у I кварталі 2016 року. До бюджету м. Харкова, за попередніми даними, перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі майже 14,5 млн грн.
Продовжено роботу з приватизації об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова та житлового фонду міста. Приватизовано 30 об'єктів загальною площею 3,5 тис. кв. м. За рахунок приватизації об'єктів комунальної власності до бюджету м. Харкова залучено кошти на суму 11,6 млн грн, що на 2,7 млн грн більше, ніж у I кварталі 2016 року.
До власності громадян передано 578 квартир комунального житлового фонду загальною площею 26,2 тис. кв. м. Також приватизовано 5 квартир відомчого житлового фонду. Із початку приватизації приватизовано майже 392,3 тис. квартир загальною площею 19,5 млн кв. м.
Реалізується Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки.
У звітному періоді зареєстровано 39 договорів оренди землі та 85 додаткових угод про поновлення договорів оренди землі, укладено 29 додаткових угод щодо перерахунку розміру орендної плати.
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста Харкова за І квартал 2017 року за попередніми даними надійшло 16,8 млн грн (у І кварталі 2016 року – 11,0 млн грн).
Надходження від орендної плати за землю до загального фонду бюджету міста становили 188,3 млн грн (у І кварталі 2016 року – 149,0 млн грн).
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 рік (інформація надходить із запізненням) звітувало 60 комунальних унітарних підприємств, із них 44 підприємства отримало 89,8 млн грн чистого прибутку.
Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 5,0% і становив 7557,3 млн грн (за 2015 рік – 7195,2 млн грн); сплачено до бюджетів усіх рівнів податків та обов'язкових платежів 896,2 млн грн.
Зі збитками, сума яких становила 1979,5 млн грн, відпрацювало 13 підприємств.
Середньооблікова чисельність працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості становила 25,8 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата – 4665,0 грн (на 13,9% більше, ніж за 2015 рік).
Станом на 01.01.2017 заборгованість із виплати заробітної плати по комунальним підприємствам відсутня.
На 01.01.2017 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіці м. Харкова становить 1406,3 млн дол. США, що дорівнює 977,2 дол. США на одну особу населення (розрахункові дані). 
За 2016 рік в економіку м. Харкова від іноземних інвесторів надійшло 145,9 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 5,2 млн дол. США торік.
Продовжувалася робота з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» щодо оновлення та присвоєння кредитних рейтингів м. Харкову. Станом на 01.04.2017 кредитні рейтинги м. Харкова знаходились на рівні:
– Moody's Investors Service Inc – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова за міжнародною шкалою в іноземній та національній валютах на рівні «Cаа3», прогноз «стабільний»;
– Fitch Ratings Ltd – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «B-», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «B», прогноз за довгостроковим РДЕ – «стабільний», національний довгостроковий рейтинг на рівні «AA- (ukr)», прогноз «стабільний»;
– Національне Рейтингове Агентство «ІВІ-Рейтинг» – довгостроковий кредитний рейтинг м. Харкова за Національною рейтинговою шкалою на рівні «uaА+», прогноз «стабільний»; рейтинг інвестиційної привабливості м. Харкова на рівні «invAA» (відмінна інвестиційна привабливість).
Найбільш суттєвий вплив на результати роботи промисловості міста мають підприємства машинобудівної і харчової галузей. Добре розвинуті електроенергетична, паливна, хімічна і будівельна галузі.
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за січень-березень 2017 року становить 18,1 млрд грн (або на 19,4% більше, ніж в аналогічному періоді торік).
Станом на 01.04.2017 заборгованість із виплати заробітної плати по м. Харкову, враховуючи економічно активні підприємства та підприємства-банкрути, склала більш ніж 203,0 млн грн. З початку року загальна заборгованість із виплати заробітної плати по місту збільшилася на 3,5%. Заборгованість економічно активних підприємств склала 49,8 млн грн, або 24,5% від усієї заборгованості із виплати заробітної плати по м. Харкову.
За розрахунковими даними роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у I кварталі 2017 року склав 7,4 млрд грн, індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту зменшився проти відповідного періоду 2016 року на 2,8%.
Населення міста обслуговують 3,2 тис. підприємств торгівлі (магазинів); 2,8 тис. – ресторанного господарства; 3,8 тис. – побутового обслуговування населення; 55 ринків та торговельних майданчиків.
За рахунок відкриття нових підприємств додатково створено 309 нових робочих місць (за I квартал 2016 року – 237 од.).
На 01.04.2017 на території м. Харкова розміщено понад 1,6 тис. тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
На реалізацію міського Перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази ринків та торговельних майданчиків фактично освоєно 6,7 млн грн.
Для недопущення несанкціонованої торгівлі на території ринків організовано торговельні об’єкти для соціально-незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах. Кількість таких об’єктів складає майже 1,2 тис. од.
Здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм та вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення.
Чисельність наявного населення м. Харкова за січень-лютий 2017 року (за останніми статистичними даними) збільшилася на 1378 осіб і станом на 01.03.2017 становила 1440,4 тис. осіб.
Природне скорочення наявного населення міста становило 1391 осіб (на 14,2% менше, ніж за аналогічний період торік). За рахунок міграційного руху населення міста зменшилося на 1385 осіб (за аналогічний період 2016 року – збільшилося на 549 осіб).
Здійснювалася реалізація заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки (далі – Програма сприяння).
Чисельність безробітних, що перебували на обліку в Харківському міському центрі зайнятості протягом I кварталу 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року зменшилась на 21,1% і склала 9 тис. осіб.
Потреба підприємств у працівниках збільшилася на 329 осіб і становила 2,7 тис. осіб. Навантаження на 1 робоче місце станом на 01.04.2017 складає 2 особи (станом на 01.04.2016 – 3 особи).
Рівень безробіття зменшився з 0,81% (на 01.04.2016) до 0,63% (на 01.04.2017).
Чисельність безробітних осіб, працевлаштованих за направленням Державної служби зайнятості, становить 4,7 тис. осіб (103,7% до аналогічного періоду 2016 року).
Професійне навчання протягом I кварталу 2017 року проходило понад 1,9 тис. осіб. В громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 1,7 тис. осіб (19,1% від загальної чисельності безробітних, зареєстрованих в службі зайнятості).
Середньомісячна номінальна зарплата одного штатного працівника (розраховується лише для штатних працівників великих і середніх підприємств, не враховуючи заробітки працюючих у малому бізнесі) у м. Харкові за 2016 рік становила 4605 грн, що на 19,9% більше, ніж за 2015 рік.
Середній розмір пенсії по м. Харкову на 01.04.2017 становив 1886 грн, що в 1,5 разу більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Індекс споживчих цін на товари та послуги за січень-березень 2017 року як по Україні, так і по Харківській області становив 103,9%.
Споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5,3%, алкогольні напої та тютюнові вироби – на 5,1%, одяг і взуття – на 4,8%. Рівень цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива збільшився на 3,8%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 4,5%, утримання та ремонт житла – на 2,5%. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 1,1%, послуги зв'язку – на 3,2%, транспорт – на 5,2%. У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 1,2%. Підвищилися ціни у сфері освіти – на 3,7%, відпочинку і культури – на 2,2%, ресторанів та готелів – на 0,7%. Різні товари та послуги подешевшали на 3,9%.
На реалізацію Програми сприяння фактично перераховано 23,5 млн грн.
Адресну грошову допомогу за індивідуальними зверненнями громадян, списками громадських організацій та списками виконавчих органів Харківської міської ради надано майже 2,0 тис. громадян окремих пільгових категорій на загальну суму близько 8,4 млн грн.
У пункті безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання відпущено майже 2,5 тис. безкоштовних гарячих обідів на загальну суму 41,3 тис. грн.
За рахунок коштів бюджету 166,5 тис. громадян надані додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті і метрополітені, поховання окремих категорій громадян, на оплату послуг з обслуговування домофонів, які знаходяться в будинках комунальної власності.
Рішеннями сесії Харківської міської ради за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова надані додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян:
– 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг на 1 особу в межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами громадянам, яким присвоєно звання «Заслужений донор України»;
– право пільгового (безкоштовного) проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті фахівцям із соціальної роботи та фахівцям із соціальної допомоги вдома територіальних центрів надання соціальних послуг районів міста Харкова.
Згідно з Програмою сприяння додаткові соціальні гарантії окремим категоріям громадян склали понад 36,2 млн грн. Проведено облік нарахованих сум додаткових соціальних гарантій на підставі розрахунків витрат, наданих підприємствами-надавачами послуг. Відшкодовано витрати підприємствам за надані додаткові соціальні гарантії на суму майже 4,8 млн грн.
Продовжено надання транспортної соціальної послуги з перевезення інвалідів І та ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках. Прийнято та виконано 823 заявки.
Працює проект «Шкільний автобус» для забезпечення можливості отримання інклюзивної освіти 10 учням-інвалідам, які пересуваються на інвалідних візках.
Продовжена робота щодо подальшого розвитку ринку соціальних послуг міста. Підведені підсумки щорічного конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та щорічного конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» на 2017 рік. Переможцями конкурсів визнано 54 соціальні пропозиції і проекти від 44 громадських організацій соціальної спрямованості, з ними укладено 54 угоди про співпрацю на 2017 рік.
Мережею 32 електронних соціальних інформаційних офісів прийнято і надано роз'яснення на 9,3 тис. звернень громадян.
Відділеннями 9 районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Харкова надано послуги 18,2 тис. непрацездатним малозабезпеченим громадянам міста.
У КЗ «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» проводилася робота з 115 вихованцями.
Проведено 728 групових занять, 2,6 тис. індивідуальних, 115 консультацій для батьків тощо. Діти, які відвідують Центр, отримували триразове харчування. Окрім навчально-реабілітаційних занять з вихованцями проводилися тематично-розважальні заходи. На фінансування Центру із бюджету міста Харкова спрямовано 897,7 тис. грн.
Комунальним закладом «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» надано послуги 304 особам. На його фінансування у звітному періоді із бюджету міста Харкова спрямовано 679,8 тис. грн.
Харківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» і районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено 966 заходів, якими охоплено 15,4 тис. осіб. Працівниками центрів протягом звітного періоду соціальною підтримкою охоплено майже 4,9 тис. громадян, яким надано близько 21,0 тис. соціальних послуг, 207 сімей та 51 особу взято під соціальний супровід.
Під постійним контролем центрів знаходяться питання щодо надання допомоги тимчасово переміщеним особам. Станом на 01.04.2017 до соціальних закладів звернулося 182 таких особи.
Згідно з чинним законодавством органами місцевого самоврядування виконуються делеговані повноваження – нарахування і виплата всіх видів державної соціальної допомоги в місті. Кількість одержувачів допомоги (житлової субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та сім'ям з дітьми) на 01.04.2017 складає 280,5 тис. сімей (на 01.04.2016 – 196,1 тис. сімей).
За оперативними даними, станом на 01.04.2017 отримують субсидію 221,3 тис. сімей харків’ян, що становить 42,9% від кількості сімей в місті (майже в 1,6 разу більше, ніж у аналогічному періоді торік).
Проведено майже 14,7 тис. обстежень сімей з метою підтвердження їх права на призначення допомоги та субсидій; здійснено близько 25,0 тис. перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан одержувачів допомоги та субсидій; виявлено 102 випадки надання неповної або недостовірної інформації.
Станом на 01.04.2017 на обліку перебуває понад 1,7 тис. дітей, у тому числі 438 дітей із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, та 1,3 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
За результатами проведення 122 профілактичних рейдів 20 дітей влаштовано до спеціальних закладів для дітей, 36 дітей повернуто батькам або особам, які їх замінюють; 12 дітей влаштовано до закладів охорони здоров'я.
Проведено 349 обстежень сімей, в яких батьки не виконують належним чином обов’язки щодо виховання своїх дітей.
Для захисту прав дітей підготовлено та направлено до судів 34 позовні заяви про позбавлення батьків батьківських прав, за якими судом прийнято 12 рішень стосовно 24 батьків відносно 26 дітей.
Здійснюється контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони дитинства, проведено 83 перевірки у навчальних закладах міста стану виховної та профілактичної роботи серед дітей шкільного віку.
Протягом звітного періоду на виховання громадянам України передано 29 дітей, 2 дитини усиновлено іноземними громадянами.
Під опікою фізичних осіб перебуває 940 дітей, із яких 31 дитину влаштовано під опіку протягом звітного періоду.
У прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 214 дітей, у тому числі на території м. Харкова функціонує 30 прийомних сімей, в яких виховується 51 дитина.
Підготовлено 42 рішення виконавчого комітету Харківської міської ради відносно 386 дітей.
У комунальному закладі соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова» станом на 01.04.2017 комплекс реабілітаційних заходів отримують 30 дітей.
На утримання Центру у звітному періоді з бюджету міста Харкова профінансовано 951,7 тис. грн.
Усіма видами міського транспорту перевезено 133,7 млн пасажирів, у тому числі метрополітеном – 53,2 млн, наземним електротранспортом –63,0 млн,  автобусним транспортом – 17,5 млн.
Підприємствам наземного електротранспорту (КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № 3», КП «Жовтневе трамвайне депо» і КП «Салтівське трамвайне депо») та КП «Міськелектротранссервіс» надано фінансову підтримку з бюджету м. Харкова в сумі 21,0 млн грн та 43,7 млн грн відповідно.
Крім того, згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки на компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян надано компенсацію тролейбусним депо на суму 180,9 тис. грн, трамвайним депо – 121,8 тис. грн.
КП «Харківський метрополітен» згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки та обласною програмою розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки на компенсацію збитків від перевезення пільгового категорії громадян направлено з бюджету міста Харкова 10,5 млн грн, із бюджету області – 254,5 тис. грн.
Надано фінансову підтримку з бюджету міста Харкова у сумі 37,1 млн грн.
Підприємством здійснювалися заходи, спрямовані на зменшення витрат від виробничої діяльності. Проведено капітальний і поточний ремонти вагонів, ескалаторів, приміщень станцій та іншого обладнання на суму 34,7 млн грн.
КП «Харківпарксервіс» отримало збір за паркування автотранспорту в сумі 2,0 млн грн.
Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів «Шляхрембуд» виконано роботи з капітального ремонту вуличної дорожньої мережі на суму 16,0 млн грн, поточного ремонту – на суму 7,9 млн грн, утримання – 20,6 млн грн.
Фінансову підтримку з бюджету міста Харкова профінансовано в сумі 14,9 млн грн.
КП «Харків-Сигнал» на магістралях міста проведено роботи з утримання й експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху на загальну суму 4,2 млн грн. Здійснено заміну 1,6 тис. електроламп, встановлено та відремонтовано пішохідні огородження тощо.
Профінансовано роботи з будівництва та реконструкції доріг на суму 52,3 млн грн.
Всього витрати на будівництво, реконструкцію, утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі та інженерних об’єктів на ній становили 120,2 млн грн, що у 1,4 разу більше, ніж у відповідному періоді торік.
Проводилася робота та запроваджувалися заходи щодо забезпечення належного рівня житлово-комунального обслуговування громадян м. Харкова.
На обслуговуванні житлових підприємств комунальної форми власності знаходиться 25,4 млн кв. м загальної площі житлового фонду.
Технічний знос житлового фонду м. Харкова складає понад 63%.
З капітального ремонту житлового фонду комунальної власності виконані роботи на суму понад 10,9 млн грн, із поточного ремонту – на 23,6 млн грн.
На 01.04.2017 на обслуговуванні в КСП «Харківгорліфт» знаходиться 3,0 тис. ліфтів, окрім того, майже 3,9 тис. ліфтів обслуговуються ТОВ «Спеціалізований «ПСМП–753». Зупинено 56 ліфтів, у тому числі: 23 – з технічних причин, 33 – з причин розкрадання.
Очікувані витрати на утримання житлового фонду комунальної форми власності за звітний період складатимуть близько 975,2 млн грн, що на 588,6 млн грн більше, ніж у І кварталі 2016 року. Власні доходи комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду очікуються у сумі 947,0 млн грн (у І кварталі 2016 року – 390,8 млн грн). Таке збільшення витрат пояснюється зростанням витрат на електроенергію, комунальні послуги, зростанням амортизаційних відрахувань, підвищенням мінімальної заробітної плати тощо.
На 01.04.2017 заборгованість із квартирної плати складатиме 183,0 млн грн, що на 17,4 млн грн більше, ніж за станом на 01.04.2016.
Кредиторська заборгованість комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду, станом на 01.04.2017 складатиме 942,7 млн грн (на 153,5 млн грн більше, ніж на 01.04.2016).
На 01.04.2017 укладено 28,9 тис. договорів із реструктуризації заборгованості за надані житлово-комунальні послуги на суму 25,9 млн грн, із яких погашено 19,0 млн грн. У звітному періоді договори не укладалися.
На 01.04.2017 кількість об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті склала 535 од.
На реалізацію «Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр.» із бюджету міста Харкова профінансовано 2,4 млн грн. Проведені роботи з поточного ремонту 13 будинків ЖБК, ЖК, ОСББ на 0,91 млн грн, оплачено аванси проведення робіт з капітального ремонту на суму 0,34 млн грн, придбано 8 дитячих гральних майданчиків та 13 спортивних майданчиків на суму 0,64 млн грн, встановлено 185 контейнерів для збору твердих побутових відходів на загальну суму 0,45 млн грн.
На виконання заходів «Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності у м. Харкові на 2013-2017 рр.» із бюджета міста Харкова профінансовано 1,6 млн грн.
Виконано перекладку технічно зношених мереж, у т.ч. водопровідних – 0,8 км, каналізаційних – 0,3 км і теплових – 2,3 км.
За рахунок коштів бюджету міста Харкова на утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення проведено монтаж 6,7 км мереж зовнішнього освітлення, замінено 3,2 тис. електроламп тощо.
У рамках реалізації «Комплексної програми енергозбереження в місті Харкові на 2010-2020 рр.» встановлено 73 енергоефективних світильників.
Виконувалися роботи щодо забезпечення ілюмінації у святкові дні.
Виконано роботи з реконструкції мереж. Змонтовано 1,4 км мереж зовнішнього освітлення, встановлено 100 світильників, 86 опор.
Забезпечено горіння 98,1% світлоточок.
Для приведення міста до належного санітарного стану, упорядкування облаштованості місць масового відпочинку громадян, поліпшення архітектурно-художнього виду парків, садів, скверів, вулиць, об'єктів соціальної сфери, територій підприємств, а також для подальшого розвитку зеленої зони міста, з середини березня розпочато двомісячник благоустрою міста.
У ході проведення двомісячника очищено й приведено до належного стану території парків, скверів, зелених зон площею 1,0 тис. га, кладовищ площею 49,0 га, вивезено 20,4 тис. куб. м негабаритного сміття, ліквідовано 25 звалищ, відремонтовано 12,0 тис. кв. м дорожнього покриття тощо.
КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» надавало послуги з організації збору та вивозу ТПВ від будинків ЖБК і приватного сектору, від комерційних організацій і промислових підприємств та зі зберігання, обробки (переробки), утилізації, знешкодження, поховання побутових і інших видів відходів, що утворюються на території міста.
Захоронення твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні (485,7 тис. куб. м) і на АТЗТ «Підприємство Харківського району «Переробний завод» (265,4 тис. куб. м).
СКП «Харківзеленбуд» за рахунок коштів бюджету міста Харкова виконано роботи з поточного утримання об'єктів благоустрою і зеленого господарства міста, у тому числі з прибирання газонів та квітників, посадки дерев і чагарників, посіву газонів, вивозу сміття, омолодження підліска та вирубки молодняку, зняття сухих і аварійних дерев тощо на загальну суму 12,7 млн грн.
У містобудуванні обсяг капіталовкладень, спрямованих на об’єкти будівництва, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, за оперативними даними становив 67,5 млн грн, що на 18,5% менше, ніж у відповідному періоді торік.
У I кварталі 2017 року капітальні вкладення спрямовані на фінансування будівництва та реконструкції об'єктів комунального, соціально-культурного призначення та інженерні комунікації, а саме:
– на будівництво та реконструкцію доріг – 52,3 млн грн;
– на будівництво та реконструкцію зливостоків та госпфекальної каналізації – 1,1 млн грн;
– на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення – 2,7 млн грн;
– на будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна – 1,0 млн грн;
– на будівництво та реконструкцію інших об’єктів – 9,4 млн грн, в тому числі реабілітацію нежитлової будівлі по майдану Павлівському,4 – 8,3 млн грн, реконструкцію Лопанської греблі – 1,1 млн грн.
Витрати на будівництво та розвиток мережі метрополітену становили 1,0 млн грн.
Енергозабезпечуючими підприємствами за рахунок власних коштів виконано роботи:
– КП «Харківводоканал» – з реалізації заходів щодо підвищення ефективності та надійності роботи системи водопостачання міста, ресурсо- й енергозбереження на суму 18,7 млн грн;
– КП «Харківські теплові мережі» – з реконструкції та модернізації теплових мереж, ремонту та заміни обладнання котелень тощо на суму 7,2 млн грн.
На виконання Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки профінансовано з бюджету міста Харкова 1 кредитний договір на суму 0,5 млн грн на будівництво 1 квартири загальною площею 55,5 кв м.
У рамках реалізації Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки на будівництво (придбання) доступного житла профінансовано з бюджету міста Харкова 3,7 млн грн, у тому числі за напрямками:
– надання пільгових кредитів на будівництво житла для учасників бойових дій антитерористичної операції на фінансування 5 кредитних договорів на будівництво 5 квартир загальною площею 266,79 кв. м – 2,5 млн грн;
– надання пільгових кредитів на будівництво житла для працівників бюджетних установ міста та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації м. Харкова на фінансування 1 кредитного договору на будівництво 3 квартир загальною площею 130,19 кв. м – 1,2 млн грн.
За І квартал 2017 року введено в експлуатацію 47,8 тис. кв. м загальної площі житла, що на 7% менше, ніж у відповідному періоді торік, у т.ч.: 31,6 тис. кв. м – нове будівництво та реконструкція (66,1%); 16,2 тис. кв. м – індивідуальне будівництво (33,9%).
Фінансування галузі охорони здоров'я м. Харкова забезпечувалося за рахунок коштів медичної субвенції та коштів бюджету міста Харкова.
На реалізацію завдань Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2020 роки» спрямовано 362,9 млн грн.
Видатки на галузь охорони здоров'я м. Харкова склали 340,1 млн грн (у І кварталі 2016 року – 189,9 млн грн). Додатково, без урахування гуманітарної допомоги, залучено 22,8 млн грн (у І кварталі 2016 року – 19,7 млн грн). 
У рамках виконання Комплексної програми здійснювалися заходи, спрямовані на розвиток ринку медичних послуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової діяльності, надання гуманітарної допомоги.
В амбулаторно-поліклінічних закладах міста функціонувало 1164 ліжка денного перебування, що складає 7,9 на 10 тис. закріпленого населення.
Здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста.
Лікувально-профілактичними установами проводилися планові комплексні і цільові медичні огляди. Виконувалися заходи щодо профілактики захворювань грудної залози у жінок на апаратах ультразвукової діагностики і мамографах; по зниженню дитячої смертності і загального рівня перинатальних втрат.
Продовжено реалізацію заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.
Обсяг видатків, передбачених у 2017 році на виконання делегованих державою повноважень на освіту, складає 2 362,0 млн грн, що на 626,5 млн грн більше, ніж у попередньому році.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» м. Харкову затверджена освітня субвенція в розмірі 880,5 млн грн, яка передбачена на утримання загальноосвітніх навчальних закладів, вечірніх (змінних) шкіл, шкільних відділень навчально-виховних комплексів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дитячих будинків, професійно-технічних навчальних закладів.
Усього функціонує 415 навчальних закладів комунальної форми власності (у попередньому навчальному році – 416). Серед них 181 загальноосвітня школа, 5 вечірніх шкіл, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, дитячий будинок «Родина», 198 дошкільних та 28 позашкільних навчальних закладів.
Діє 31 навчальний заклад некомунальної власності: 18 приватних загальноосвітніх навчальних закладів, 10 приватних і 3 відомчих дошкільних навчальних заклади.
Професійно-технічну освіту надає 21 заклад.
Охоплення дітей дошкільною освітою становить 75,6% від загальної кількості дітей віком від року до шести.
Діє електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади.
У місті збережено мережу закладів позашкільної освіти, якими охоплено 35,2% дітей та підлітків.
Навчальні заклади міста відвідують 670 дітей військовослужбовців- учасників бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції та 4451 дитина із сімей внутрішньо переміщених осіб.
Харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста здійснюється в рамках виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.
Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради встановлено такі грошові норми для дошкільних навчальних закладів:
- вікова група від 1-го до 3-х років – 18,0 грн (із розрахунку: 7,20 грн – бюджетні кошти та 10,80 грн – батьківська плата);
- вікова група від 3-х до 6-ти (7-ми) років – 23,0 грн (із розрахунку: 9,20 грн – бюджетні кошти та 13,80 грн – батьківська плата);
- у групах із цілодобовим режимом перебування: вікова група від 1-го до 3-х років – 19,0 грн (із розрахунку: 7,60 грн – бюджетні кошти та 11,40 грн – батьківська плата); від 3-х до 6-ти (7-ми) років – 24,0 грн (із розрахунку: 9,60 грн – бюджетні кошти та 14,40 грн – батьківська плата);
- у санаторних та спеціальних групах: вікова група від 1-го до 3-х  років – 19,0 грн; від 3-х до 6-ти (7-ми) років – 24,0 грн (відповідно до законодавства України).
Для загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів:
– для учнів 1-4-х класів – 9,0 грн;
– для учнів пільгового контингенту: 1-4-х класів, які відвідують групи продовженого дня – 12,0 грн; 5-11-х класів – 12,0 грн.
Звільнені від плати за харчування у навчальних закладах міста (загальноосвітніх та дошкільних) діти загиблих учасників антитерористичної операції.
У звітному періоді харчувалося близько 44,0 тис. вихованців, понад 3,8 тис. із них мали пільги на харчування.
Продовжено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової школи та 5-11 класів із малозабезпечених сімей за кошти бюджету міста Харкова.
Забезпечувалися безкоштовними сніданками майже 50 тис. школярів 1-4-х класів, близько 13 тис. першокласників отримували безкоштовно молоко гарантованої якості, близько 2 тис. учнів пільгових категорій забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням.
Виконання натуральних норм харчування в школах становить 90,4%; у дитячих садках – 84%.
Кількість дітей, охоплених всіма видами харчування (гаряче, буфетна продукція тощо), становить 97,0% від загальної кількості учнів.
У місті створена і продовжує розвиватися ефективна система підтримки обдарованої молоді та творчих педагогів.
Забезпечувалася участь обдарованих дітей та молоді в учнівських турнірах, олімпіадах та конкурсах.
Щомісячно виплачувались 120 стипендій міського голови «Обдарованість» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ; 264 стипендії міської ради «Кращий учень навчального закладу».
Здійснювалося грошове стимулювання кращих педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями міжнародних та ІV етапу всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу-захисту МАН, учнівських командних турнірів. Здійснювалося щомісячне грошове стимулювання переможців міського конкурсу «Вчитель року».
У 2017 році на зміцнення і оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів із бюджету міста Харкова виділено 56,9 млн грн.
Усі навчальні заклади комунальної форми власності використовують мультимедійну техніку та технології. За кошти міського бюджету заклади забезпечені безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними технологіями.
Продовжує функціонувати міська система дистанційного навчання «Доступна освіта».
На реалізацію завдань і заходів галузі «Культура та мистецтво» в рамках Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки спрямовано 71,8 млн грн.
Мережа підвідомчих закладів культури станом на 01.04.2017 становить 123 одиниці, у тому числі: 25 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; 10 бібліотечних закладів – юридичних осіб, які об'єднують 78 бібліотек-філій; Харківську спеціалізовану музично-театральну бібліотеку ім. К.С. Станіславського; 11 клубних закладів (у т. ч. 2 філіали, театр народної музики України «Обереги», Харківський муніципальний культурний центр); 4 музеї (у т. ч. художня галерея); 2 парки культури та відпочинку –юридичні особи; зоопарк; меморіальний парк «Дробицький Яр».
У мистецьких навчальних закладах навчається 8,8 тис. учнів, у тому числі 1,1 тис. дітей пільгового контингенту та 63 дитини із сімей переселенців із зони антитерористичної операції.
На капітальні ремонти закладів культури спрямовано 5,2 млн грн.
Продовжено роботу над сайтами центральних бібліотек міста, а також роботу з наповнення електронного каталогу публічних бібліотек міста. У публічних бібліотеках міста працюють інтернет-центри з відкритим доступом.
Клубними закладами проведено 495 заходів, на яких були присутні майже 109,6 тис. осіб. В закладах працює 135 клубних формувань (із них 99 – для дітей і підлітків), в яких займається 3,3 тис. осіб (із них 2 тис. дітей та підлітків).
Закладами музейного типу проведено 21 виставку, 76 екскурсій, 147 заходів та пілотних проектів.
У звітному періоді на фінансову підтримку КП «ЦПКіВ ім. М. Горького» з бюджету міста Харкова спрямовано понад 14,2 млн грн, комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова» – 561,9 тис. грн, комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр» – 260,5 тис. грн. 
На утримання зоологічного парку профінансовано 6,3 млн грн.
Відповідно до Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017–2021 роки проведено 4 державних свята, урочистості, святкових концерти; 3 вшанування представників різних галузей з нагоди професійних свят; 27 театралізованих свят; 4 міжнародних, всеукраїнських та міських фестивалі-конкурси народної та сучасної хореографії, хорового та сольного співу, диригентів, музикантів, художників, традиційної народної культури, та творчих проектів.
Проводилася робота щодо увічнення пам'яті видатних діячів шляхом встановлення меморіальних дощок. На підставі рекомендацій міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища підготовлено і прийнято 4 рішення виконавчого комітету Харківської міської ради стосовно встановлення 4 меморіальних дощок видатним діячам, життя та діяльність яких пов'язані з містом.
На реалізацію заходів міської програми «Молодь Харкова» на 2012-2017 роки з бюджету міста Харкова у звітному періоді профінансовано 379,7 тис. грн.
Фахівцями виконавчих органів, Харківського міського центру дозвілля молоді, спільно з громадськими організаціями, іншими структурами та закладами проведено 464 заходи, включаючи комерційні заходи центру дозвілля молоді у кіноконцертному залі «Україна», якими охоплено 89,5 тис. учасників та надано 3,3 тис. соціальних послуг.
Здійснювалася робота зі сприяння вирішенню проблем молоді у сфері зайнятості, підтримки підприємництва в молодіжному середовищі. Проведено 15 заходів з питань працевлаштування та розвитку підприємництва (семінари, тренінги, круглі столи), в яких взяло участь 643 особи.
Лекційно-освітніми заходами, направленими на формування здорового способу життя молоді та розвитку молодіжного туризму, охоплено 8 тис. осіб.
У 19 заходах, направлених на розвиток духовності, моралі та національно-патріотичного виховання молоді, взяли участь понад 1,0 тис. осіб.
5,9 тис. осіб охоплено заходами, направленими на розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями.
Молодіжною радою при Харківському міському голові реалізовано 15 проектів спортивного, навчального, розважального та пізнавального напрямку.
Проведено 150 заходів з метою сприяння організації змістовного дозвілля, підтримки творчої та обдарованої молоді, якими охоплено 71,7 тис. осіб.
На базі комунального закладу «Харківський міський центр дозвілля молоді» проведено 52 заходи та надано сприяння в проведенні 7 заходів, кількість учасників становила майже 65,7 тис. осіб.
Надано близько 1,6 тис. послуг багатодітним сім'ям щодо внесення їх в реєстр багатодітних сімей або пролонгації строку дії посвідчень дітей та батьків із багатодітної сім'ї.
Здійснювалася робота, направлена на соціальний захист сімей, попередження насильства в сім'ї. Надано майже 2,6 тис. соціальних послуг з питань сімейної політики. Проведено 78 заходів з питань попередження насильства в сім'ї, в яких взяли участь 384 особи.
Спільно з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна» проведено 6 заходів щодо протидії торгівлі людьми за участю 97 осіб.
Спільно з Центром гендерної культури м. Харкова проведено 37 заходів з питань впровадження гендерної рівності, в яких взяла участь майже 1 тис. осіб.
У місті працює гендерний музей. Працюють гендерні освітні центри у вищих навчальних закладах м. Харкова.
На реалізацію завдань і заходів галузі «Фізична культура та спорт» з бюджету міста Харкова у звітному періоді профінансовано 27,9 млн грн.
Проведено 90 спортивних змагань та заходів, які включені до календарного плану, з них 65 профінансовано з бюджету міста Харкова.
У рамках реалізації Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту м. Харкова на 2017-2020 роки проведені змагання, що стали традиційними: міська Спартакіада «Спорт і школа» серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова 2016/2017 навчального року, Спартакіада «Юність», Спартакіада серед працівників департаментів, адміністрацій районів міста та депутатів Харківської міської ради.
На фінансування Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017‑2020 роки з бюджету міста Харкова у звітному періоді профінансовано 136,1 тис. грн. Проведено 6 спортивних заходів з футболу за участю 6,2 тис. дітей.
У 18 дитячо-юнацьких спортивних школах комунальної власності територіальної громади м. Харкова займаються 17,5 тис. учнів. Навчально-тренувальну роботу здійснюють 622 тренери.
На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у звітному періоді профінансовано 22,0 млн грн.
У закладах розвиваються 25 олімпійських і 17 неолімпійських видів спорту та тренуються 11 майстрів спорту України міжнародного класу, 133 майстри спорту України, 425 кандидатів в майстри спорту України.
Продовжується робота по визначенню кращого спортсмена та кращого тренера місяця за результатами виступів на змаганнях міжнародного рівня.
На підтримку спорту вищих досягнень, провідних спортсменів і команд-майстрів із бюджету міста Харкова профінансовано 616,6 тис. грн.
25 харківським спортсменам для підготовки до ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігр та Х Всесвітніх ігр з неолімпійських видів спорту встановлено щомісячну стипендію. На виплату стипендій із бюджету міста Харкова профінансовано 100,0 тис. грн.
Надавалася організаційна, методична, практична та фінансова допомога і підтримка спортивним організаціям інвалідів при проведенні заходів та підготовці спортсменів до змагань різних рівнів. Для проведення заходів спортивні споруди надаються спортивним організаціям інвалідів на пільгових умовах.
Проведено захід для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями.
З метою розвитку спорту ветеранів проведено 6 спортивно-масових заходів за участю ветеранів.
КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» включає 96 клубів за місцем проживання, які відвідують 6,5 тис. дітей та підлітків, у т.ч. 649 дітей пільгового контингенту. У клубах працює 432 гуртки та секції, із них спортивних – 241. Закладом організовано та проведено 50 заходів.
На утримання КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» профінансовано з бюджету міста Харкова 3,4 млн грн.
Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств м. Харкова у січні –лютому 2017 року (за останніми статистичними даними) збільшився проти аналогічного періоду 2016 року на 6,9% і становив 227,2 млн дол. США.
Обсяги експорту, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, збільшилися на 8,8%, імпорту – на 5,5%, і склали відповідно 99,9 млн дол. США та 127,3 млн дол. США. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 27,4 млн дол. США.
Розвиток міжнародного співробітництва м. Харкова відбувався згідно з Програмою зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2013-2017 роки.
Харківська міська рада підтримує дружні зв'язки з 30 містами в 20 країнах світу, які базуються на підписаних угодах про побратимство та співробітництво.
Харків бере активну участь в роботі міжнародних організацій, що об'єднують органи місцевого самоврядування, таких як Міжнародна асоціація «Поріднені міста», Міжнародна асамблея столиць і великих міст, Міжнародна асоціація «Євросітіз», Міжнародна асоціація міст – володарів Призу Європи.
З початку 2017 року містом прийнято 10 зарубіжних делегацій кількістю 27 осіб, за кордон у складі 9 делегацій направлено 59 осіб.
Продовжено роботу з «Фондом робітничої благодійності» м. Берінгерсдорфа-Швайга австрійської екологічної організації «Глобаль-2000». Залучено гуманітарної допомоги у розмірі 2,5 тис. євро.
На реалізацію Міської програми спортивних іміджевих проектів та інвестиційної діяльності на 2013-2020 роки профінансовано у звітному періоді 238,9 тис. грн.
Стартував щорічний конкурс із перспективних розробок в організації іміджевих проектів «Спортивні ініціативи Харкова».
Розроблено сайт «Харківські спортивні шкільні ліги» та «Street Culture».
Проводиться моніторинг та аналіз об'єктів існуючої спортивної інфраструктури міста Харкова з подальшим інформуванням про результати на офіційному сайті Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.
Відповідно до календарного плану організовано та проведено фестиваль з художньої гімнастики «Краса врятує світ», в якому взяли участь 450 учасників, відвідало майже 10 тис. відвідувачів.
Широко використовувалися можливості засобів масової інформації як українських, так і зарубіжних, а також мережі Інтернет для зміцнення авторитету міста Харкова на всеукраїнському та міжнародному рівнях у сфері спорту та суміжних сферах діяльності.
Організовано виробництво та розповсюдження друкованої продукції (рекламної продукції), спрямованої на популяризацію спортивного іміджу міста, щодо проведення спортивних іміджевих заходів.
Продовжено діяльність щодо розвитку в м. Харкові сучасної туристичної інфраструктури.
Взято участь у щорічній Міжнародній виставці туристичних можливостей «Toursalon 2017» для презентації туристичних можливостей міста, просування дестинації на міжнародному туристичному ринку; 23-й Міжнародній туристичній виставці UITT «Україна – подорожі та туризм 2017»; Міжнародній туристичній виставці ІТВ Берлін.
Здійснювалася робота з організаційно-методичного забезпечення проекту «Feratel» системи online-бронювання на туристичному сайті міста та з підготовки матеріалів для актуалізації туристичного сайту м. Харкова. Продовжено роботу з підготовки до відкриття QR-таблиць на туристичних об'єктах міста.
Реалізується Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2017 рр. Поліпшенню екологічної ситуації в місті, у першу чергу, сприяла реалізація заходів з охорони навколишнього природного середовища, проведених підприємствами міста за рахунок власних коштів, сума яких у звітному періоді становила 6,2 млн грн.
Згідно з розпорядженням Харківського міського голови «Про основні завдання цивільного захисту міста Харкова» проводилися заходи з накопичення, зберігання, використання та відновлення матеріального резерву місцевого рівня для запобігання виникнення і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Проводилися навчання та тренування в установах, організаціях і підприємствах міста з питань цивільного захисту населення.
На 01.04.2017 на території міста зареєстровані та діють понад 3,9 тис. громадських об'єднань різної спрямованості, 65 національно-культурних об'єднань, 38 організацій іноземних громадян і студентів, 211 обласних організацій політичних партій, 235 релігійних громад 54 конфесій, різних напрямків та толків.

 

Заступник директора Департаменту
економіки та комунального майна –
начальник Управління соціально-
економічного розвитку, планування 
та обліку                                                                                     Д.В.Гармаш

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes