Головний спеціаліст Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради Управліня (відділ):
Адміністрація Московського району Харківської міської ради

Вимоги:
Претенденти на зайняття зазначеної вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
 • бути громадянином України;
 • мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра;
 • вільно володіти державною мовою;
 • без вимог до стажу роботи. 
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають:
1. До конкурсної комісії такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • фотокартку розміром 4х6 см (без кута);
 • копії документів про освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа про рівень володіння державною мовою, відповідно
 • до вимог ч. 3 ст. 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію військового квитка або військово-облікового документа (у разі наявності). 
При подачі копій документів при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства
з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 
Документи приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення.


Заяви приймаються за адресою:
м. Харків - 146, вул. Валентинівська, 27-Г, каб. 2.

Телефон для довідок:
725 15 95, 725 15 70