Геннадій Кернес: Технополіс «П'ятихатки» - це стратегічний проект для Харкова та всієї України
04 липня 2012 18:38
Геннадій Кернес: Технополіс «П'ятихатки» - це стратегічний проект для Харкова та всієї України Виступ Харківського міського голови Геннадія Кернеса на засіданні Харківського регіонального комітету з економічних реформ 4 липня в ХОДА
 
Шановний Михайло Марковичу!
Шановні члени регіонального комітету реформ, учасники засідання!

Дякую за надане слово і хочу почати свій виступ з декількох цифр.
У докризовому 2007 році, що відкрив поточний програмний період ЄС, витрати на НДДКР у середньому за 287 регіонами країн Європи становили 842 млн євро в рік.
Мінімум - 1,7 млн ​​євро - зафіксовано в ряді регіонів Болгарії, яка перебуває в зоні технологічної залежності.
Максимум - 15 млрд 127 млн ​​євро в рік - у Паризькій метрополії, найбільшому європейському центрі виробництва знань і технологій. До кінця поточного програмного періоду, який закінчується в 2013 році, поставлено ​​завдання наростити витрати на НДДКР у цілому по ЄС до 2,8% ВВП, щоб подолати наслідки кризи і вийти на нові рубежі конкурентоспроможного розвитку.
Незважаючи на закритичний рівень фінансування науки протягом попередніх двох десятків років, Харків зберіг за собою статус найбільшого наукового центру Східної Європи. Багато що втрачено, але багато чого і збережено.
Видно ознаки відродження та розвитку. Намітилися тенденції до переходу в нову якість вузівської науки. У нас є свої передові маяки в різних галузях знання, які вводять Харків у число міст, здатних розвивати високоукладну економіку аж до шостого укладу.
Однак ті цифри і їхня динаміка, які я навів вище, говорять про те, що майбутній період містить у собі нові ризики для харківської науки. Це конкурентні ризики в умовах посилення з кожним роком глобального суперництва між європейськими містами за постіндустріальні функції.
Інерційна модель не працює в умовах постіндустріальної економіки. Вона неминуче веде до занепаду. І сьогодні ми бачимо чимало прикладів великих європейських міст, які протягом десятиліть вважалися лідерами соціально-економічного зростання, але буквально за кілька років поступилися своїми позиціями тим містам другого і третього ешелону, які сприйняли модель «конструювання майбутнього» і зробили акцент на розвитку сервісної економіки та економіки знань.
Наука і вища школа мають бути виділені в повноцінні, самостійні галузі економіки міста.
Це одне з центральних завдань Стратегії розвитку Харкова до 2030 року, яка сьогодні перебуває у фінальній стадії розробки. Ми повинні створити всі умови для трансформації високотехнологічного і нематеріального виробництва на провідний високоприбутковий сектор.
Технополіс «П'ятихатки» є в цьому стосунку одним з проектів-драйверів. Він створюється на базі мікрорайону, де розташований найбільший в Україні центр ядерної фізики і фізики твердого тіла - Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут».
У П'ятихатках також розташовані Інститут високих технологій та фізико-технічний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, працюють численні інноваційні компанії.
Тож мікрорайон має всі характеристики, які властиві технополісу.
У його економіці провідну роль відіграють наукові інститути, що розробляють нові технології, і компанії, що використовують інноваційні технології у своїй виробничій діяльності.
Обсяг виробленої тут науково-технічної продукції у вартісному вираженні становить понад 50% від загального обсягу продукції всіх суб'єктів господарювання, розташованих на його території, а основним видом діяльності працездатного населення є науково-технічна діяльність.
Мікрорайон уже має відповідну інженерну та соціальну інфраструктуру, що дає змогу мінімізувати фінансові та часові витрати на реалізацію проекту створення технополісу.
Водночас на цій території є вільні земельні ділянки промислового призначення для будівництва нових лабораторних, виробничих і офісних будівель, що дає змогу залучати інвестиції без тривалих узгоджень і процедур зміни цільового призначення земельних ділянок.
Це готовий проект «під ключ», який має стратегічне значення для Харкова та всієї України. Тому ми будемо робити все, щоб проект закону про технополіс «П'ятихатки» Верховна Рада розглянула й ухвалила.
Лобіювання цього законопроекту, розробленого під особистим керівництвом Василя Яковича Тація, стане одним з перших важливих завдань для команди народних депутатів-харків'ян, яка з'явиться в нас уже в листопаді.
Друкувати
Останні новини