Пономаренко Володимир Степанович
Пономаренко Володимир Степанович
 07.05.1948
 
Ректор Харківського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 
В. С. Пономаренко закінчив Харківський інженерно-економічний інститут. Після служби в армії працював на посаді інженера Науково-дослідного інституту «Важпромавтоматика» Мінспецбуду УРСР. Навчався в аспірантурі ХІЕІ.
Подальша трудова діяльність науковця проходила в цьому ж інституті, де В. С. Пономаренко обіймав посади: асистента (1976-1979), старшого викладача (1979-1981), доцента (1981-1986), завідувача (1986-1993), професора (з 1994 року) кафедри механізованої обробки економічної інформації (з 1994 року - кафедри інформаційних систем).
У 1982 році пройшов стажування з французької мови в університеті міста Монель (Франція) і протягом чотирьох років викладав економічні дисципліни в університеті міста Браззавіль (Народна Республіка Конго).
У 1993-1998 роках Володимир Степанович працював на посадах проректора з наукової роботи, в 1998-2000 роки - першого проректора Харківського державного економічного університету. У 2000 році В. С. Пономаренко обраний на посаду ректора, а у 2007 році переобраний на цю саму посаду (уже Харківського національного економічного університету).
Протягом більш ніж 10 років роботи на посаді ректора Володимир Степанович плідно працює в галузі всебічної інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-виробничої діяльності - з метою підготовки економічної еліти як складової інтелектуальної еліти України шляхом розвитку і самореалізації кожної особистості в процесі формування фахівців високого рівня кваліфікації, підготовки науково-педагогічних кадрів. Під його керівництвом ХНЕУ здійснює активну міжнародну діяльність, підтримує широкі міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та асоціаціями ближнього і далекого зарубіжжя, постійно працює над іміджевою складовою та корпоративною філософією для досягнення успіху на сучасному ринку освітніх послуг та підтримки міжнародного авторитету ВНЗ.
В. С. Пономаренко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Управління конвеєрним збором виробів» (1979) та дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Стратегічне управління підприємством» (1999).
В. С. Пономаренко - автор понад 200 робіт у галузі стратегічного менеджменту та сучасних інформаційних технологій. Під його безпосереднім керівництвом захищено 16 кандидатських і чотири докторських дисертації. Він є головним редактором наукових журналів «Бізнес Інформ» і «Економіка розвитку» та збірника наукових праць «Управління розвитком».
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», орденом «За вагомий внесок у навчання та виховання дітей України», орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Золотим знаком ХНЕУ, нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» ІІІ ступеня.