Тацій Василь Якович
Тацій Василь Якович

Член виконавчого комітету Харківської міської ради

Народився 13 січня 1940 року в Полтаві.

Освіта -  вища, у 1963 році закінчив Харківський юридичний інститут. Кандидатська дисертація «Кримінальна відповідальність за комерційне посередництво» (Харківський юридичний інститут, 1970), докторська дисертація «Проблеми відповідальності за господарські злочини: об'єкт та система» (Київський університет ім. Т. Шевченка, 1984).

З липня 1987 року і до цього часу – ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого і водночас (з 1991 року) завідувач кафедри кримінального права університету.

Лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2001).
Заслужений діяч науки і техніки України (1989).
Державний радник юстиції 2-го класу (1999).
Герой України (2004).

Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня (1995), IV ступеня (1998), «Знаком Пошани» (1981), медалями.

Автор, співавтор понад 200 наукових праць, зокрема понад 20 монографій, навчальних посібників і підручників.

Доктор юридичних наук, професор, академік АПрНУ (відділення кримінально-правових наук), академік НАНУ (відділення історії, філософії та права, правознавства), президент АПрНУ, член Президії НАНУ, член Координаційного комітету боротьби з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України, член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член Вищої ради юстиції України, член президентської ради Української асоціації міжнародного права, член Комісії з розроблення Концепції розвитку гуманітарної сфери України, член Координаційної ради з питань державної служби при Президентові України, член Національної ради з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, член Національної ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування.