Департамент територіального контролю

Департамент територіального контролю Харківської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови – керуючому справами виконавчого комітету міської ради.

Відповідно до Положення про Департамент територіального контролю Харківської міської ради, затвердженого рішенням Харківської міської ради від 20.11.2015 № 7/15 (зі змінами), Департамент здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства України, забезпечує виконання повноважень з питань державного архітектурно-будівельного контролю, вжиття заходів зі звільнення території м. Харкова від самовільно розміщених об’єктів та здійснює контроль за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, розміщенням, функціонуванням та обладнанням майданчиків для паркування на території м. Харкова.

Керівництво Департаменту здійснюється директором Департаменту та заступниками директора Департаменту.
Особистий прийом громадян керівним складом Департаменту проводиться за попереднім записом відповідно до порядку визначеного розпорядженням Харківського міського голови № 3081 від 15.07.2011.

Керівництво Департаменту 
Директор ДепартаментуЗаступник директора Департаменту Заступник директора департаменту – начальник відділу правового забезпечення Департаменту
Калина Олексій Леонідович
м-н Конституції, 7,
пов. 4, каб. 73
тел. (057) 760-75-09
Агафонова Юлія Юріївна
пров. Соборний, 1,
пов. 2, каб. 205
тел. (057) 725-25-37
Швець Євген Ігорович
вул. Квітки - Основ’яненка, 7,
пов. 3, каб. 311
тел. (057) 725-33-65
Графік проведення особистих прийомів громадян директором Департаменту територіального контролю Харківської міської ради
Прізвище,
ім’я, по батькові
Посада Дата
проведення
Час
проведення
Місце
проведення
Адреса, тел. для запису
на прийом
Калина
Олексій
Леонідович
Директор Департаменту територіального контролю 2-й,
4-й понеділок місяця
10:00 - 12:00,
16:00 - 18:00
каб. 73
(4 поверх)
61003, м. Харків,
м-н Конституції, 7,
тел. (057) 760-75-09
Графік проведення особистих прийомів громадян заступниками директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради
Прізвище,
ім’я, по батькові
Посада Дата
проведення
Час
проведення
Місце
проведення
Адреса, тел. для запису
на прийом
Агафонова
Юлія
Юріївна
Заступник директора Департаменту територіального контролю 1-й,
3-й понеділок місяця
10:00 - 12:00,
16:00 - 18:00
каб. 205
(2 поверх)
61003, м.Харків,
пров. Соборний, 1,
тел. (057) 725-25-37
Швець
Євген
Ігорович
Заступник директора Департаменту – начальник відділу правового забезпечення Департаменту 1-й,
3-й четвер місяця
09.00 - 11.00,
14.00 - 16.00
каб. 311
(3 поверх)
61003, м. Харків,
вул. Квітки- Основ’яненка, 7,
каб. 402
тел. (057) 725-33-65
Організаційна структура Департаменту територіального контролю Харківської міської ради: 

Згідно з розпорядженням міського голови від 27.12.2017 № 158 «Про затвердження структури Апарату міської ради та виконавчого комітету» до складу Департаменту входять відділи, сектори та Інспекція державного архітектурно - будівельного контролю.

Відповідно до розпорядження міського голови від 06.08.2018 № 96 «Про внесення змін до структури Апарату міської ради та виконавчого комітету» у структурі Департаменту створено Інспекцію з паркування, яка діє на правах відділу.

Начальник відділу

Білецький Юрій Миколайович
м-н Конституції, 7, пов. 4, каб. 75-А
тел: (057) 725-21-14

Відділ здійснює організаційні, інформаційні та контролюючі заходи, необхідні для забезпечення діяльності Департаменту відповідно до його завдань та повноважень, централізований облік та контроль за своєчасним розглядом пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян та юридичних осіб, запитів на інформацію, які направляються або надходять на електронну пошту Департаменту, доручень міського голови, заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету міської ради та директора Департаменту.

#
Начальник відділу

Білоєнко Віталій Валерійович
вул. Квітки-Основ’яненка, 7. пов. 5, каб. 5.9
тел: (057) 725-33-11


Заступник начальника відділу

Бойченко Вадим Іванович
вул. Квітки-Основ’яненка, 7, пов. 5, каб. 5.9
тел: (057) 725-33-10


Відділ забезпечує належне використання та охорону земель комунальної власності територіальної громади м. Харкова, додержання земельного законодавства та запобігання його порушенням.
Основним завданням Відділу є запобігання порушенням законодавства України щодо використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади м. Харкова, своєчасне виявлення таких порушень та вжиття заходів щодо їх усунення. Відділ аналізує стан своєчасності та повноти сплати земельного податку та орендної плати за використання земельних ділянок комунальної власності та готує пропозиції відповідним органам щодо збільшення надходжень до міського бюджету від плати за землю. Виявляє та фіксує факти не додержання юридичними та фізичними особами (підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами) вимог земельного законодавства України, нормативних та інших актів Харківської міської ради (виконавчого комітету), що призвели до неодержання доходів Харківською міською радою. Контролює дотримання вимог Земельного кодексу України орендарями земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Харкова в частині використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення.
#
Начальник відділу

Гусак Руслан Іванович
пров. Соборний, 1, пов. 1, каб. 4
тел: (057) 725-31-16

Відділ здійснює контроль за використанням і охороною земель комунальної власності територіальної громади м. Харкова в сфері благоустрою в частині виявлення та запобігання фактам незаконного (самовільного) розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд, готує відповідні проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про звільнення території м. Харкова від самовільно розміщених об'єктів, виносить ці проекти рішень на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради і координує роботи з демонтажу самовільно розміщених об'єктів на території м. Харкова.
Звертаємо увагу, що згідно з параграфом 5.10 Правил благоустрою території міста Харкова, затверджених рішенням Харківської міської ради від 16.11.2011 № 504/11 (зі змінами), матеріали щодо самовільно розміщених малих архітектурних форм некомерційного призначення збираються адміністраціями районів Харківської міської ради.

#
Начальник відділу

Казьмерчук Олександр Анатолійович
вул. Квітки-Основ’яненка, 7, пов. 9, каб. 9.8
тел: (057) 725-30-85
Години прийому:
вівторок з 14:30 до 17:30, четвер з 9:30 до 12:30

Відділ обстеження земельних ділянок обстежує земельні ділянки комунальної форми власності м. Харкова при підготовці рішень про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, про погодження технічних документацій із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельних ділянок, про передачу у власність та користування, при оформленні угод щодо оренди землі, продажу земельних ділянок, актів прийому-передачі земельних ділянок, при розгляді матеріалів з питань збереження об’єктів самочинного будівництва, за вмотивованими запитами виконавчих органів Харківської міської ради та в інших випадках, які необхідні для виконання покладених на Департамент повноважень.

Акцентуємо увагу на тому, що відділ обстеження земельних ділянок обстежує земельні ділянки тільки комунальної форми власності м. Харкова. Обстеження земельних ділянок державної та приватної форми власності суперечить функціям Департаменту територіального контролю відповідно до завдань та повноважень.

Відділ здійснює обстеження земельних ділянок лише за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли через канцелярію Харківської міської ради або за вмотивованими запитами виконавчих органів міської ради (бланки заяв про проведення обстеження земельної ділянки від фізичних та юридичних осіб опубліковані в розділі «Зразки важливих документів»).

#
Заступник директора Департаменту - начальник відділу

Швець Євген Ігорович
вул. Квітки-Основ’яненка, 7, пов. 3, каб. 311
тел: (057) 725-33-65

Відділ здійснює правове забезпечення роботи Департаменту територіального контролю, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю, Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради, Управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради та підпорядкованих йому управлінь.

Діяльність відділу спрямована на забезпечення належного використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади м. Харкова, додержання вимог земельного і містобудівного законодавства та запобігання їх порушенням, дотримання правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, розміщення, функціонування та обладнання майданчиків для паркування на території м. Харкова, запобігання їх порушенням.

Для реалізації завдань відділу, відповідно до Положення про відділ правового забезпечення Департаменту, затвердженого директором Департаменту від 08.08.2018, до складу відділу входять наступні сектори:

#
Сектор правового забезпечення земельного контролю

Грєнков Ігор В’ячеславович
вул. Квітки-Основ’яненка, 7,
пов. 5, каб. 5.8
тел: (057) 760-79-69
Сектор загально-правової роботи

Бруслик Олексій Юрійович
вул. Квітки-Основ’яненка, 7,
пов. 5, каб. 5.8
тел: (057) 725-33-12
Сектор правового забезпечення Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю

Гріньов Руслан Олегович
пров. Соборний, 1,
пов. 2, каб. 203 
тел: (057) 725-21-17
Сектор правового забезпечення архітектурної та містобудівної діяльності

Березко Олена Ігорівна
вул. Квітки-Основ’яненка, 7,
пов. 4, каб. 402
тел: (057) 725-31-12
Сектор правового забезпечення діяльності Інспекції з паркування

Горобинська Наталя Миколаївна
пров. Соборний, 1,
пов. 2, каб. 203
тел: (057) 725-33-17
Начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

Гоцуляк Катерина Олександрівна
пров. Соборний, 1, пов. 2, каб. 205
тел: (057) 725-25-66

Заступник начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

Авдєєнко Людмила Леонідівна
пров. Соборний, 1, пов. 2, каб. 205
тел: (057) 725-25-81

Метою Інспекції є забезпечення додержання на території міста Харкова містобудівного законодавства України та запобігання його порушенням.

Основним завданням Інспекції є здійснення відповідно до закону державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій на об’єктах класу наслідків СС1 та СС2, розташованих на території м. Харкова, а саме:

- надання, реєстрація, повернення документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмова у видачі таких документів, анулювання їх, скасування їх реєстрації;

- прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (видача сертифікатів, реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатацію та повернення таких декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків);

- здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації.

Інспекція підзвітна та підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові, директору Департаменту територіального контролю Харківської міської ради. З питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» Інспекція є підконтрольною Держархбудінспекції України.#

Графік проведення особистих прийомів громадян начальником Інспекції архітектурно-будівельного контролю Департаменту  

Прізвище,
ім’я, по батькові
ПосадаДата
проведення
Час
проведення
Місце
проведення
Адреса, тел. для запису
на прийом
Гоцуляк
Катерина
Олександрівна
Начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю2-й, 4-й
четвер місяця
14:00 - 17:00,
10:00 - 13:00
каб. 205
(2 пов.)
61003, м.Харків,
пров. Соборний, 1,
тел.
(057) 725-25-66

Відповідно до Положення про Інспекцію архітектурно-будівельного контролю Департаменту затвердженого рішенням Харківської міської ради № 7/15 від 20.11.2015 (зі змінами) до складу Інспекції входять сектори.

Приймальні дні головних спеціалістів сектору інспекційної роботи: понеділок та четвер з 10:00 до 13:00.

Сектор інспекційної роботи

Чірін Костянтин Олександрович
пров. Соборний, 1,
пов. 2, каб.
тел: (057) 725-30-97
Сектор аналітичної роботи

Черновол Ірина Геннадіївна
пров. Соборний, 1,
пов. 1, каб. 2
тел: (057) 725-26-89
Сектор дозвільних процедур

Божко Олег Віталійович
пров. Соборний, 1,
пов. 1, каб. 6
тел: (057) 725-30-98
Начальник Інспекції з паркування

Гаркушин Андрій Олександрович
м-н Конституції, 7,
пов. 4, каб. 57

Метою Інспекції є забезпечення дотримання на території м. Харкова правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів та вимог щодо розміщення, функціонування та обладнання майданчиків для паркування транспортних засобів.

Завданнями Інспекції є здійснення контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів і притягнення
до адміністративної відповідальності осіб винних у порушенні цих правил, а також здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо розміщення, функціонування та обладнання майданчиків для паркування транспортних засобів на території м. Харкова, складання протоколів про адміністративне правопорушення з наступною їх передачею на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради.

#
Зразки важливих документів
 1. Заява про проведення обстеження земельної ділянки.
 2. Заява про проведення обстеження земельної ділянки у зв’язку з поновленням, припиненням договору оренди землі.
 3. Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт - зразок з 28.04.2018
 4. Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта - зразок з 28.04.2018
 5. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта - зразок з 28.04.2018
 6. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) - зразок з 28.04.2018
 7. Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) - зразок з 28.04.2018
 8. Заява про зміни до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт (у зв'язку з технічною помилкою) - зразок з 28.04.18
 9. Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт - зразок з 28.04.2018
 10. Декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду - зразок з 28.04.2018
 11. Заява про зміни до декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта / декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) / декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на який визнано право власності за рішенням суду (у зв'язку з технічною помилкою) - зразок з 28.04.2018
 12. Заява про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката - зразок з 28.04.2018
 13. АКТ готовності об’єкта до експлуатації - зразок з 28.04.2018
 14. Заява на дозвіл на виконання будівельних робіт - зразок з 28.04.2018
Корисна інформація для Вас
Друкувати