Секретар Харківської міської ради

 

 Новак Олександр Миколайович

 

Секретар міської ради відповідно до законодавства має такі повноваження:
- здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень міського голови;
- скликає сесії міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;
- веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;
- організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради;
- забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їхнім виконанням; забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення міською радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності;
- за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради;
- дає доручення постійним комісіям про спільний розгляд комісіями питань, які належать до відання кількох постійних комісій;
- дає доручення постійним комісіям вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання міської ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їхніх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;
- сприяє депутатам міської ради у здійсненні їхніх повноважень;
- організує за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
- забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Харкова, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;
- вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її виконавчих органів.

Секретар Харківської міської ради веде прийом громадян в громадській приймальні Харківської міськради за адресою: ст. м. «Майдан Конституції», м-н Конституції, 7. Прийом проходить раз на місяць - 3-й вівторок місяця з 10:00 до 13:00. Тел. 760-72-23, e-mail: novak.priem@city.kharkov.ua

Друкувати