Регулярні канали повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Харківська міська рада та її виконавчі органи в межах повноважень співпрацюють з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави. 
За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів,

їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 

Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

Ви можете залишити відповідне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Харківської міської ради та її виконавчих органів щодо:

 1. неподання або несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 2. невжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 3. порушення обмежень на одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 4. порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 5. порушення заборони на одержання пільг, послуг і майна органами місцевого самоврядування;
 6. невиконання вимоги про проведення спеціальної перевірки
  або порушення порядку проведення такої перевірки;
 7. невиконання вимоги проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
 8. рішень, прийнятих з порушенням вимог Закону України
  «Про запобігання корупції»

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

 
Повідомлення про корупційне правопорушення можна направити поштою, подати через спеціальні телефонні лінії, на спеціальні адреси електронної пошти, до скриньки «Повідом про корупцію».

 

Спеціальні телефонні лінії, та адреси

 

 електронної пошти

 

Назва виконавчого органу Харківської міської ради

 

Уповноважена особаз питань запобігання та виявлення корупції

Поштова адреса

Спеціальна телефонна лінія
та електронна адреса

 

Служба з питань запобігання корупції Харківської міської ради

 

 Воронова Юлія Володимирівна – начальник відділу розгляду запитів та повідомлень про корупцію, відповідальна за реалізацею повноважень із захисту викривачів

 

 

61003, м.Харків,

 м-н Конституці, 7

 

Цілодобова телефонна лінія для голосового повідомлення  +38 (099) 251 17 28

Спеціальна електронна поштова скринька: anticorxmr@city.kharkov.ua

+38 (099) 251 17 28

 

Департаменти та управління міської ради

 

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

Ліхоніна Ірина Володимирівна - начальник відділу організаційної роботи та контролю

61002,м.Харків,

вул. Чернишевська, 26

+38 (057) 706-34-61

anticorpidpr@city.kharkov.ua

 

Департамент будівництва та шляхового господарства

Гарлика Сергій Сергійович – головний спеціаліст сектору технічної документації відділу капітального ремонту та інженерних споруд Управління шляхового господарства

м.Харків,

пров. Подільський, 19

+38 (057) 760-76-41

anticorbud@city.kharkov.ua

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції

Благонравов Володимир Леонідович – заступник начальника управління

61003, м. Харків,

пров. Подільський, 19

+38 (057) 725-23-55

anticoruprbud@city.kharkov.ua

 

Департамент бюджету і фінансів

Кухарева Ганна Петрівна – заступник директора з правової та організаційної роботи

61003, м.Харків,

 м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-76-03

anticorfin@city.kharkov.ua

 

Департамент економіки та комунального майна

Костя Тамара Василівна – начальник відділу роботи з персоналом

61003, м.Харків,

 м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-73-29

anticoreconom@city.kharkov.ua

Управління комунального майна та приватизації

Багно Денис Анатолійович – головний спеціаліст-юрисконсульт сектору роботи з персоналом

61003, м.Харків,

  м-н Конституції, 16

+38 (057) 725-25-42

anticoruprkom@city.kharkov.ua

 

Департамент житлово-комунального господарства

Хруслова Юлія Сергіївна – заступник начальника відділу по роботі зі зверненнями громадян управління обліку та розподілу житлової площі

61003, м. Харків,

м-н Конституції, 16

+38 (057) 725-26-75

anticorgkh@city.kharkov.ua

 

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності містаСоколова Інна Юріївна – начальник відділу діловодства, організації роботи та контролю61003, м. Харків,

м-н Конституції, 12
+38 (057) 760-75-73

anticorzabjit@city.kharkov.ua

 

Департамент інфраструктури

Крамаренко Ірина Сергіївна – головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності департаменту

61003, м.Харків,

м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-75-29

anticorinfr@city.kharkov.ua

 

Департамент культури

Фефелова Кристина Володимирівна – начальник відділу кадрів

61002, м.Харків,

вул.Сумська, 64

+38 (057) 725-22-69

anticorkult@city.kharkov.ua

 

Департамент міжнародного співробітництва

Хохлова Анна Олександрівна – головний спеціаліст відділу розвитку міжнародних зв’язків і євроінтеграції

61003, м.Харків, м-н Конституції, 7

+38 (057) 760-74-41

anticorintern@city.kharkov.ua

 

Департамент містобудування та архітектури

Угрімова Марина Анатоліївна – головний спеціаліст відділу аналітики та підготовки кадастрової документації Служби містобудівного кадастру міста Харкова

61000 м.Харків,

вул. Квітки–Основяненка, 7

+38 (057) 760-74-90

anticorarh@city.kharkov.ua

 

Департамент освіти

Закіпний Микола Миколайович – начальник загального відділу

61002, м.Харків,

вул. Сумська, 64

+38 (057) 725-35-92

anticorosvita@city.kharkov.ua

 

Департамент охорони здоров’я

Точилова Ольга Валеріївна – начальник відділу кадрів апарату

61002, м.Харків, 

вул. Сумська, 64

+38 (057) 725-28-97

anticorzdrav@city.kharkov.ua

 

Департамент по взаємодії  з правоохоронними органами та цивільного захисту

Алагьоз Валерія Вадимівна – заступник начальника відділу організаційної та кадрової роботи

61003, м.Харків,

м-н Конституції, 7

+38 (057) 731-52-60

anticoroborona@city.kharkov.ua

 

Департамент реєстрації

Зінов’єва Інна Олексіївна –
головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

61003, м.Харків,

м-н Конституції, 7

+38 (057) 725-21-06

anticorderjreestr@city.kharkov.ua

 

Департамент служб у справах дітей

Зінченко Ірина Ігорівна –
головний спеціаліст відділу організаційно – методичної роботи з питань соціального захисту дітей

61002м.Харків,

вул.Чернишевська, 55

+38 (057) 700-56-62

anticordeti@city.kharkov.ua

 

Департамент соціальної політики

Кривохижа Олена Олександрівна – начальник відділу кадрів

61002, м. Харків,

вул. Сумська, 64

+38 (057) 760-79-76

anticortrud@city.kharkov.ua

Управління з соціальних питань

Бєлоусова Оксана Анатоліївна – начальник загального відділу

61002, м. Харків,

вул. Сумська, 64

+38 (057) 715-73-99

anticoruprtrud@city.kharkov.ua

 

 

 

 

 

 

Департамент у справах  сім’ї, молоді та спорту

Курочка Тетяна Анатоліївна – начальник відділу кадрової, організаційної роботи та контролю

61002, м.Харків,

вулиця Сумська, 64

+38 (057) 725-31-09

anticormolod@city.kharkov.ua


Управління з питань фізичної культури та спорту

Стрюк Вікторія Борисівна –
головний спеціаліст відділу матеріально –технічного забезпечення та розвитку спортивної інфраструктури

61002, м.Харків, 

вул. Сумська, 64

+38 (057) 725-20-70

anticorryfks@city.kharkov.ua

Управління інноваційного розвитку та іміджевих  проектів

Бутинець Дар'я Олександрівна - завідувач сектору інформаційної підтримки відділу проведення іміджевих заходів

61003, м.Харків, 

м-н Конституції, 7

+38 (057) 725-30-84

antikor_invest@city.kharkov.ua

 

Департамент цифрової трансформації

Де Сото Ірада Шаміліївна – головний спеціаліст відділу роботи з персоналом та організаційного забезпечення

61003, м.Харків,

майдан Павлівський, 1/3

+38 (057) 725-39-99

anticorsvyaz@city.kharkov.ua

 

Адміністрації та управління

 

Адміністрація Індустріального району

Ладика Наталія Іванівна –
завідувач сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

61007, м.Харків, просп. Архітектора Альошина, 11

+38 (057) 725-27-42

anticorindustr@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району

Пономарьова Вікторія Євгеніївна – головний спеціаліст з кадрової роботи загального відділу

61007, м.Харків, вул.Біблика, 6

+38 (057) 93-50-94

anticortrudindustr@city.kharkov.ua

Управління освіти адміністрації Індустріального району

Грицун Наталя Олексіївна -  заступник начальника управління

61007, м.Харків,

вул. Біблика, 26

+38 (057) 725-53-01

anticorosvitaindustr@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Київського  району

Бутенко Ірина Олександрівна – головний спеціаліст сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи
та загальних питань

61002, м.Харків, вул.Чернишевська, 55

+38 (057) 725-32-89

anticorkyiv@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району

Міхальова Галина Володимирівна - начальник загального відділу

61002, м. Харків, вул. Сумська, 78

+38 (057) 725-35-40

anticortrudkyiv@city.kharkov.ua

Управління освіти адміністрації Київського  району

Ліпейко Володимир Іванович -  заступник начальника управління

61002, м.Харків, вул.Чернишевська, 26

+38 (057) 725-24-84

anticorosvitakyiv@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Московського району

Долженко Денис Михайлович – начальник відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

61001, м.Харків,        вул. Юр’ївська, 13

+38 (057) 725-29-53

anticormosk@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Московського району

Лузанова Ольга Миколаївна – заступник начальника управління-начальник відділу з питань соціальних відносин

61121, м.Харків, пр.Тракторобудівників, 144

+38 (057) 725-37-24

anticortrudmosk@city.kharkov.ua

Управління освіти адміністрації Московського району

Максименкова Вікторія Михайлівна -  головний спеціаліст

61146, м.Харків,        вул. Валентинівська,27-Г

+38 (057) 725-15-76

anticorosvitamosk@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Немишлянського району

Борисенко Юлія Олексіївна – завідувач сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи і загальних питань

61091, м.Харків, пр.Петра

Григоренка, 17

+38 (057) 725-32-56

anticornemysh@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району

Безкорса Тетяна Олександрівна – заступник начальника управління

61060, м.Харків, пр.Льва Ландау

+38 (057) 725-31-62

anticortrudnemysh@city.kharkov.ua

Управління освіти адміністрації Немишлянського району

Виноградська Аліса Юріївна – головний спеціаліст

61091, м.Харків, вул.Танкопія, 15/2

+38 (057) 725-15-89

anticorosvitanemysh@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Новобаварського району

Дейкіна Світлана В’ячеславівна – завідувач сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

61052, м.Харків,

вул. Полтавський Шлях, 11

+38 (057) 712-23-16

anticornovob@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району

Савченко Іван Андрійович –
головний спеціаліст - юрисконсульт загального відділу

61000, м.Харків, вул.Різдвяна, 1

+38 (057) 725-39-14

anticortrudnovob@city.kharkov.ua

Управління освіти адміністрації Новобаварського району

Михайленко Лілія Віталіївна – головний спеціаліст

61052, м.Харків, вул.Ярославська, 21

+38 (057) 734-94-30

anticorosvitanovob@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Основ’янського району

Мальгіна Олена Миколаївна – головний спеціаліст сектору економічного розвитку відділу підприємництва та економічного розвитку

61001, м.Харків, вул.Богдана Хмельницького, 11

+38 (057) 725-00-37

anticorosnov@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Основ’янського району

Бабаєвська Катерина Михайлівна – заступник начальника управління з питань соціальних відносин

61001, м.Харків, просп.Гагаріна, 7

+38 (057) 725-31-86

anticortrudosnov@city.kharkov.ua

Управління освіти адміністрації Основ’янського району

Стецко Олександр Михайлович – головний спеціаліст

61001, м.Харків, пр.Московський, 38

 

+38 (057) 725-27-92

anticorosvitaosnov@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Слобідського району

Маркова Вікторія Миколаївна - головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців

61001, м.Харків, вул.Плеханівська, 42

 

+38 (057) 725-38-19

anticorslobid@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення Слобідського району

Крилова Світлана Миколаївна – головний спеціаліст з кадрової роботи загального відділу

61124, м.Харків, вул.Вишнева, 3

+38 (057) 725-35-58

anticortrudslobid@city.kharkov.ua

Управління освіти адміністрації Слобідського району

Давидовська Ірина Олександрівна - головний спеціаліст

61001, м.Харків, вул.Плеханівська, 94

+38 (057) 725-84-00

anticorosvitaslobid@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Холодногірського району

Лункаш Євгенія Петрівна – заступник начальника управління -
начальник відділу організаційної та кадрової роботи

61052, м.Харків,

вул. Благовіщенська, 34

+38 (057) 725-34-62

anticorholodn@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району

Могилевський Сергій Георгійович - начальник загального відділу

61052, м.Харків, вул.Благовіщенська, 34

+38 (057) 725-37-40

anticortrudholodn@city.kharkov.ua

Управління освіти адміністрації Холодногірського району

Зубрицька Оксана Іллівна – головний спеціаліст

61052, м.Харків,
вул. Ярославська, 10

+38 (057) 712-30-83

anticorosvitaholodn@city.kharkov.ua

 

Адміністрація Шевченківського району

Борисенко Лілія Олексіївна – начальник відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

61166, м.Харків, пр.Науки, 17-А

+38 (057) 725-21-36

anticorshev@city.kharkov.ua

Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району

Клещова Лариса Анатоліївна – головний спеціаліст з кадрової роботи загального відділу 

61166, м.Харків, пр.Науки, 17-А

+38 (057) 725-36-50

anticortrudshev@city.kharkov.ua

Управління освіти адміністрації Шевченківського району

Животченко Алла Борисівна – заступник начальника управління

61045, м.Харків, вул.Шекспіра, 8-А

+38 (057) 725-84-87

anticorosvitashev@city.kharkov.ua


Спеціальні телефонні лінії працюють з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45, щоденна перерва з 12.00 до 12.45.

Скринька «Повідом про корупцію» розташована в адміністративній будівлі Харківської міської ради, за адресою: 61003,  м.Харків, майдан Конституції, 7, 1-й поверх.

Повідомити про корупційні прояви можливо за допомогою банеру «Повідомити про корупцію» на головній сторінці вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету:

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Друкувати