Оперативна інформація про хід виконання бюджету м. Харкова у 2020 році
                                                                       тис. грн
Найменування показників Виконано станом на 25.05.2020 у тому числі
за період з 18.05.2020 по 22.05.2020
Доходи бюджету всього 5 346 791,3 228 243,7
з них:    
Податок на доходи фізичних осіб 2 315 467,9 99 731,4
Акцизний податок, що зараховується до місцевого бюджету 203 476,4 7 621,7
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 100 207,5 1 998,7
- за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі: 12 535,2 476,9
• юридичні особи 3 916,3 -18,6
• фізичні особи 8 618,9 495,5
- за об'єкти нежитлової нерухомості, у тому числі: 87 672,3 1 521,8
• юридичні особи 81 492,4 776,2
• фізичні особи 6 179,9 745,6
Плата за землю, з неї: 420 486,6 18 230,4
орендна плата 227 579,4 10 246,1
Єдиний податок, у тому числі: 1 043 431,9 87 566,0
• юридичні особи 178 960,0 21 469,8
• фізичні особи 864 471,9 66 096,2
Трансферти з Державного бюджету, в тому числі: 981 654,5 54,3
- освітня субвенція 614 299,2 0,0
- медична субвенція 286 102,5 0,0
Видатки бюджету всього 4 945 239,7 169 042,4
з них:    
Поточні видатки (оплата праці, придбання медикаментів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення), у тому числі: 3 806 104,9 93 010,2
- соціальне забезпечення (виплати сім'ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) 126 399,4 4 388,2
Капітальні видатки 1 120 562,9 75 323,6
Кредитування (надання кредиту окремим категоріям громадян на будівництво та придбання житла) 18 572,0 708,6
Друкувати