Інформаційне повідомлення про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік

Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що 22.12.2021 року Харківською міською радою затверджено бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік.

Дохідна частина бюджету Харківської міської територіальної громади  на 2022 рік визначена у сумі 19 292,2 млн гривень, у тому числі доходи загального фонду – 15 967,5 млн гривень, доходи спеціального фонду – 350,1 млн гривень, міжбюджетні трансферти – 2974,6 млн гривень.

Проти очікуваного виконання за 2021 рік планується збільшення обсягу власних доходів на 13,4% або на 1929,8 млн гривень.

Основним бюджетоутворюючим джерелом залишається податок на доходи фізичних осіб (58,9% загального фонду бюджету). Його обсяги плануються у сумі 9404,9 млн гривень зі збільшенням проти очікуваних надходжень 2021 року на 1646,6 млн гривень або у 1,2 раза.

Особливістю надходження податку на доходи з фізичних осіб у 2022 році є збільшення на 4% частки зарахування цього податку до місцевих бюджетів (з 60% до 64%). Це дозволить додатково отримати до бюджету Харківської міської територіальної громади 630 млн гривень.

Також прогнозуються наступні найбільш вагомі надходження:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 428,6 млн гривень;

- плата за землю – 1963,2 млн гривень;

- єдиний податок – 3099,7 млн гривень;

- акцизний податок, який підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів – 797,9 млн гривень;

- власні надходжень бюджетних установ – 244,0 млн гривень.

Міжбюджетні трансферти заплановані на рівні обсягів, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та включають:

- освітню субвенцію – 2 290,5 млн гривень;

- додаткову дотацію на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування – 294,8 млн гривень;

- субвенцію на продовження третьої лінії метрополітену в м. Харкові – 313,4 млн гривень.

На реалізацію державних програм бюджету Харківської міської територіальної громади (через обласний бюджет) передбачаються субвенції в сумі 75,9 млн гривень, у тому числі  на оплату праці педагогічним працівникам приватних шкіл (36,0 млн гривень) та Харківського інклюзивно-ресурсного центру (5,9 млн гривень), а також працівникам державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 13» (7,4 млн гривень).

Крім того, за рахунок субвенції з обласного бюджету заплановано здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 26,6 млн гривень.

Видаткова частина бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік затверджена в сумі 18 792,2 млн гривень та передбачає реалізацію заходів 38 міських цільових програм.

Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, які фінансуються коштом бюджету Харківської міської територіальної громади, складають 34,3% обсягу видатків або 6445,2 млн гривень. При цьому враховано підвищення з 1 січня 2022 року мінімальної заробітної плати.

Видатки на освіту передбачені у сумі 6068,2 млн гривень, з яких на виплату заробітної плати працівникам закладів освіти планується спрямувати 4786,7 млн гривень, у тому числі коштом освітньої субвенції – 2296,4 млн гривень.

На організацію харчування заплановано 414,7 млн гривень. Вказані видатки враховують підвищення розміру вартості харчування з розрахунку на 1 дитину в день у дитячих дошкільних закладах. Розмір батьківської плати за харчування в дитячих дошкільних закладах залишений на рівні 60% від його повної вартості.

Також збережено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової школи та забезпечення молоком першокласників.

Зросла вартість харчування учнів пільгових категорій, у тому числі дітей учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

У 2022 році передбачені кошти на проведення капітального ремонту в 165 установах освіти.

На охорону здоров’я в бюджеті Харківської міської територіальної громади заплановано 633,0 млн гривень на утримання комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

Виплата заробітної плати працівникам медичної сфери здійснюється Національною службою здоров’я України за рахунок коштів державного бюджету.

Передбачені кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, надання стоматологічної допомоги особам пільгового контингенту, на харчування дітей до 2-х років життя з малозабезпечених сімей молочними сумішами, придбання планшетів для спілкування пацієнтів із вадами слуху з медичним персоналом, забезпечення підгузками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

У 2022 році на базі комунального підприємства «Автобаза спеціалізованого автотранспорту міста Харкова» планується створення муніципальної служби невідкладної консультативної медичної допомоги і транспортування.

На виконання заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення в бюджеті Харківської міської територіальної громади заплановано 621,4 млн гривень.

Передбачене фінансування видатків:

- на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян у метрополітені та наземному електротранспорті;

- надання пільг окремим категоріям громадян на оплату комунальних послуг, квартирної плати, вивезення побутового сміття;

- надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

- санаторно-курортне лікування ветеранів війни та осіб, прирівняних до них, громадян 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- відшкодування пільг на послуги зв’язку.

Також заплановані кошти на надання одноразової адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян, у тому числі малозабезпеченим мешканцям міста.

На фінансування культури та мистецтва в бюджеті Харківської міської територіальної громади передбачені 776,3 млн гривень, на фізкультуру та спорт – 654,3 млн гривень.

Видатки на житлово-комунальне господарство в сумі 4782,5 млн гривень планується  спрямувати:

- на проведення реконструкції і капітального ремонту житлового фонду;

- організацію безперебійної роботи мобільних бригад з усунення аварійних ситуацій в житлових будинках;

- здійснення поточного ремонту житлового фонду, у тому числі гуртожитків;

- утримання в належному санітарному стані та облаштування прибудинкової території.

Значні кошти (465,1 млн гривень) планується виділити на фінансування робіт, пов’язаних з безперебійним функціонуванням об’єктів тепло- і водопостачання та водовідведення.

Видатки на утримання, ремонт та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення заплановані у сумі 377,5 млн гривень.

На утримання та розвиток дорожнього господарства передбачено 1451,0 млн гривень, з них на будівництво і реконструкцію доріг – 400,0 млн гривень.

На покращення транспортного обслуговування та розвиток міського електротранспорту, оновлення рухомого складу, планується витратити 1377,8 млн гривень, з них на придбання автобусів і тролейбусів – 312,8 млн гривень, розвиток Харківського метрополітену – 333,4 млн гривень.

На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, заплановано 102,4 млн гривень.

Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво і придбання житла передбачено:

- молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам;

- учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції;

- працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств, науково-педагогічним працівникам;

- внутрішньо переміщеним особам.

Крім того, бюджетні кошти в сумі 10,0 млн гривень виділяються на будівництво (придбання) доступного житла.

Також заплановані кошти (5,0 млн гривень) на надання допомоги в погашені частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла.

В 2022 році на фінансування інвестиційних проєктів та заходів по розвитку міської інфраструктури заплановано 5,5 млрд гривень.

Основними стратегічними напрямами подальшого розвитку міста Харкова є:

-  продовження будівництва Олексіївської лінії Харківського метрополітену;

-  придбання тролейбусів та автобусів;

-  подальше оновлення спеціальної техніки, машин та механізмів для комунальних підприємств міста;

-  продовження реконструкції Харківського зоопарку;

- капітальний ремонт чаші стадіону комунального підприємства «Спортивний комплекс «Металіст»;

- будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена»;

-  будівництво 4-х нових транспортних розв’язок;

-  створення системи муніципальної невідкладної медичної допомоги. 

 

 

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                       Т.Д.ТАУКЕШЕВА

Друкувати