Рішення 3 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 №33/21 "Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік»" 20554000000
(код бюджету)

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 893 «Деякі питання територіальних органів Державної податкової служби», на підставі наказів Міністерства фінансів України від 30.12.2020 № 827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11», № 834 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», Державної податкової служби України від 30.09.2020 № 529 «Про утворення територіальних органів Державної податкової служби», враховуючи розпорядження міського голови від 20.01.2021 № 10 «Про приведення класифікації бюджету Харківської міської територіальної громади у відповідність до законодавства», від 29.01.2021 № 25 «Про перерозподіл бюджетних призначень» та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік» такі зміни: 

1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:

«1. Визначити на 2021 рік:

1.1. Доходи бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 16 013 258 313 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади – 15 379 558 688 гривень, доходи спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади – 633 699 625 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 16 942 635 249 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади – 11 338 444 509 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади –  5 604 190 740 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Надання кредитів з бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 174 187 100 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.4. Профіцит бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 4 182 646 794 гривні згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.5. Дефіцит бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 5 286 210 830 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Харківської міської територіальної громади у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

1.7. Резервний фонд бюджету Харківської міської територіальної громади в розмірі 81 800 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.». 

1.2. Викласти пункт 6 рішення в такій редакції:

«6. Затвердити розподіл витрат бюджету Харківської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 13 827 655 368 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 

1.3. У підпунктах 8.1, 8.2 рішення слова «управлінні Офісу великих платників податків Державної податкової служби» замінити словами «міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків».  

1.4. Викласти пункт 18 рішення в такій редакції:

«18. Оплата праці працівників Апарату та виконавчих органів Харківської міської ради визначається виходячи з умов оплати праці, встановлених Кабінетом Міністрів України для органів місцевого самоврядування та здійснюється виключно в межах затвердженого цим рішенням фонду оплати праці згідно зі штатними розписами, складеними за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 (зі змінами) для органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, якими встановлюються надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства та розпорядчими актами керівників виконавчих органів, якими встановлюються надбавки за вислугу років.

Самостійними вважаються виконавчі органи, положення про які затверджені міською радою в установленому порядку, крім служб у справах дітей по районах Департаменту служб у справах дітей, Управління соціального моніторінгу Департаменту соціальної політики, Відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.

Преміювання працівників, у тому числі з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат і за рахунок економії фонду оплати праці, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки здійснюється щодо заступників міського голови, секретаря міської ради, директорів департаментів, голів адміністрацій, працівників апарату міської ради – за розпорядженням міського голови. Преміювання щодо заступників керівників департаментів, заступників голів адміністрацій, керівників самостійних управлінь, відділів їх заступників та інших працівників структурних підрозділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій – за наказом керівника відповідного виконавчого органу. Щомісячне преміювання працівників здійснюється за фактично відпрацьований час відповідно до особистого внеску до загальних результатів роботи в межах затвердженого фонду оплати праці.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату та виконавчих органів міської ради надається в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

Внесення змін до структури, штатного розпису, розподіл фонду економії коштів на оплату праці працівників Апарату Харківської міської ради та її виконавчих органів в разі його наявності, здійснюється не частіше одного разу на квартал за погодженням з міським головою.» 

1.5. Викласти додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 у новій редакції.

2. Внести до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 9/20 «Про умови оплати праці Харківського міського голови» такі зміни:

2.1. Викласти назву рішення у такій редакції:

«Про умови оплати праці Харківського міського голови та особи, яка здійснює повноваження Харківського міського голови».

2.2. Доповнити пункти 1-3 після слів «Харківському міському голові, Харківського міського голови» словами та знаками «та особі, яка здійснює повноваження Харківського міського голови,».

2.3. Доповнити пункт 1 пунктом 1.6 такого змісту:

«1.6. Надбавку за почесне звання «заслужений» у розмірі 5% посадового окладу».

Вважати, що зазначені зміни набувають чинності з моменту початку виконання особою повноважень Харківського міського голови. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 

 
Секретар міської ради                                                            І.О. ТЕРЕХОВ

Пакет документов (скачать)
Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes