Рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 №1595/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1285/18 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова»"

Згідно зі ст.ст. 16, 74 Бюджетного кодексу України, на підставі ст.ст. 26, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.06.2018 № 391, Положення про здійснення  публічної пропозиції  цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 № 424, враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 10.06.2019 № 241 «Про погодження Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Харківською міською радою у 2019 році», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1285/18 «Про здійснення запозичення до бюджету міста Харкова» такі зміни:

1.1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Мета запозичення – залучення коштів для фінансування дефіциту бюджету розвитку бюджету міста Харкова, у тому числі для будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення, об’єктів транспортної інфраструктури, доріг та інженерних об’єктів на них, виготовлення проектно-кошторисної документації, закупівля техніки та обладнання тощо.».

1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Запозичення до бюджету міста Харкова здійснюється згідно з такими істотними умовами:

3.1. Форма здійснення запозичення – емісія облігацій внутрішньої місцевої позики.

3.2. Вид облігацій – облігації відсоткові.

3.3. Тип облігацій – облігації іменні, звичайні (незабезпечені).

3.4. Розмір запозичення (основна сума) – 1 000 000 000,0 гривень (один мільярд гривень), у тому числі:

у 2019 році – серія Е – 250 000 000,0 гривень (двісті п’ятдесят мільйонів гривень), серія F – 250 000 000,0 гривень (двісті п’ятдесят мільйонів гривень);

у 2020 році – серія G – 250 000 00,00 гривень (двісті п’ятдесят мільйонів гривень), серія H – 250 000 000,0 гривень (двісті п’ятдесят мільйонів гривень).

3.5. Валюта запозичення – українська гривня.

3.6. Запозичення здійснюється строком до 3-х років (за кожною серією).

3.7. Строк погашення основної суми боргу:

серія Е – не пізніше 24 серпня 2022 року;

серія F – не пізніше 23 листопада 2022 року;

серія G – не пізніше 22 лютого 2023 року;

серія H – не пізніше 24 травня 2023 року.

3.8. Відсоткова ставка за користування залученими коштами – не вище 18 % річних.

3.9. Сплата відсотків за користування залученими коштами здійснюється щоквартальними платежами.

3.10. Граничні витрати, пов’язані зі здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова, у тому числі комісія та накладні витрати за запозиченням, мають становити не більше ніж 1,2 % від загальної суми запозичення (з урахуванням граничної суми комісії за андерайтинг – 1,1 % від загальної суми запозичення).».

1.3. Пункт 4 виключити.

1.4. В пункті 6 слова «оформлення публічної пропозиції облігацій» виключити.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 

 
Міський голова                                                                    Г.А. КЕРНЕС

 

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes