Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1448/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»"

На підставі наказів Міністерства фінансів України від 21.12.2018 № 1084, від 28.12.2018 № 1176, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 39-р, враховуючи рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 26.12.2018 № 976, від 17.01.2019 № 17, від 06.02.2019 № 52, від 20.02.2019 №№ 106, 115, 117, розпорядження міського голови від 03.01.2019 № 1, від 10.01.2019 № 5, від 18.01.2019 № 10, від 01.02.2019 № 21, від 20.02.2019 № 29 та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» такі зміни: 
1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:
«1. Визначити на 2019 рік:
1.1. Доходи бюджету міста Харкова в сумі 15 542 568 530 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова – 15 184 026 351 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 358 542 179 гривень, згідно з додатками 1, 1.1–1.10 до цього рішення.
1.2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 16 759 731 405 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 11 906 995 112 гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 4 852 736 293 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.3. Надання кредитів з бюджету міста Харкова в сумі 76 407 067 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 76 407 067 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.
1.4. Профіцит бюджету міста Харкова в сумі 3 489 387 863 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
1.5. Дефіцит бюджету міста Харкова в сумі 4 706 550 738 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.
1.7. Резервний фонд бюджету міста Харкова в розмірі 80 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету міста Харкова, визначених цим пунктом.».
1.2. Викласти пункт 6 рішення в такій редакції:
«6. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Харкова на реалізацію місцевих програм у сумі 11 890 048 103 гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.».
1.3. В пп.3 пункту 7 рішення слова «статтею 70 Бюджетного кодексу України» замінити словами «Бюджетним кодексом України».
1.4. Доповнити пункт 18 рішення абзацом другим такого змісту:
«18. Визначити на 2019 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 2 100 000 000 гривень.».
1.5. Доповнити пункт 19 рішення абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
«Визначити, що за гарантіями, які надаються Харківською міською радою для виконання зобов’язань КП «Тролейбусне депо № 2» по реалізації інвестиційного проекту «Оновлення тролейбусного парку м. Харкова», КП «Тролейбусне депо № 3» по реалізації проекту «Міський громадський транспорт України» підпроект «Придбання рухомого складу міського електротранспорту (тролейбусів)», КП «Харківський метрополітен» по реалізації проекту «Міський громадський транспорт України» підпроект «Оновлення рухомого складу Харківського метрополітену» майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань не передбачається.
Умови надання місцевих гарантій та інші пов’язані питання визначаються окремими рішенням міської ради про надання гарантій».
1.6. Викласти пп.23.1 пункту 23 рішення в такій редакції:
«23.1. Розробку, затвердження, оприлюднення паспортів бюджетних програм відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 та від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)».
1.7. Доповнити рішення додатком 10 «Перелік об’єктів, що фінансуються у 2019 році за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду» тадодатком 11 «Перелік об’єктів, що фінансуються у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (додається).
1.8. Викласти пункт 40 рішення в такій редакції:
«40. Додатки 1, 1.1 – 1.12, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 9, 10, 11 до цього рішення є його невід'ємною частиною.».
1.9. Викласти додатки 1, 1.1 – 1.10, 1.12, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 10, 11 у новій редакції.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради. 

 
Міський голова                                                                     Г.А. КЕРНЕС

Пакет документов (скачать)
Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes