Рішення 17-ї сесії Харківської міської ради 7-го скликання від 20.12.2017 № 850/17 "Про бюджет міста Харкова на 2018 рік"

Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

 ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2018 рік:

 

1.1. Доходи бюджету міста Харкова у сумі 16 073 722,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова –15 657 723,8 тис. гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 415 998,4 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку –
97 202,9 тис. гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету міста Харкова в сумі 16 073 722,2 тис. гривень,
у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Харкова – 11 931 685,1 тис. гривень, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова – 4 142 037,1 тис. гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами згідно з додатками 3.1 – 3.10 до цього рішення.

1.3. Повернення кредитів до бюджету міста Харкова та розподіл надання кредитів з бюджету міста Харкова у сумі 67 431,5 тис. гривень,
у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Харкова – 55 000,0 тис. гривень, виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, які отримали кредити під місцеві гарантії – 12 431,5 тис. гривень, згідно з додатком 5 до цього рішення.

1.4. Профіцит загального фонду бюджету міста Харкова у сумі 3 726 038,7 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.

1.5.      Дефіцит спеціального фонду бюджету міста Харкова у сумі 3 726 038,7 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 6 до цього рішення.

2. Визначити, що у складі бюджету міста Харкова затверджуються міський бюджет міста Харкова та бюджети районів у місті.

Бюджети районів у місті включають доходи і видатки на виконання завдань і функцій, покладених на адміністрації районів Харківської міської ради та їх структурні підрозділи.

Міський бюджет міста Харкова включає доходи і видатки на виконання завдань і функцій, які покладені на виконавчі органи Харківської міської ради, за виключенням бюджетів районів у місті.

Склад доходів і видатків міського бюджету та бюджетів районів у місті визначається виключно цим рішенням.

Доходи і видатки на виконання завдань і функцій, які покладені на виконавчі органи Харківської міської ради по міському бюджету та бюджетам районів у місті, становлять єдиний баланс бюджету міста Харкова.
 
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету міста Харкова у сумі 3 000,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у 2018 році дотація, що передається з міського бюджету міста Харкова бюджетам районів у місті, включається до складу доходів бюджетів районів у місті та перераховується Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради подекадно відповідно до помісячного розпису міського бюджету міста Харкова та згідно з додатком 4 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету міста Харкова у сумі 80 000,0 тис. гривень.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету міста Харкова на 2018 рік за їх економічною структурою:

-       оплата праці працівників бюджетних установ;

-       нарахування на заробітну плату;

-       придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

-       забезпечення продуктами харчування;

-       оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

-       обслуговування та погашення місцевого боргу;

-       трансферти населенню;

-       поточні трансферти місцевим бюджетам;

-       видатки на забезпечення безкоштовним харчуванням молоком учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності міста Харкова комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування»;

-       фінансова допомога комунальним підприємствам міста на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

9. Затвердити в складі видатків бюджету міста Харкова кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 10 934 271,1 тис. гривень згідно з додатком 8 до цього рішення.

10. Установити на 2018 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 12 431,5 тис. гривень.

11. Розпорядникам коштів бюджету міста Харкова забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Головним розпорядникам коштів бюджету міста довести встановлені цим рішенням ліміти споживання енергоносіїв в фізичних обсягах кожній підпорядкованій бюджетній установі та встановити контроль за їх дотриманням (додаток 9).

12. Установити, що до доходів загального фонду бюджету міста Харкова у 2018 році належать доходи, передбачені статтею 64 Бюджетного кодексу України; гаражно-будівельні кооперативи та гаражні кооперативи у 2018 році звільняються від сплати земельного податку.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста Харкова на 2018 рік у частині надходжень є:

13.1. Надходження бюджету розвитку бюджету міста Харкова, що визначені частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України та включають:

13.1.1.        Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Харкова, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

13.1.2.        Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них.

13.1.3.        Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів.

13.1.4.        Кошти від повернення кредитів, наданих з міського бюджету міста Харкова, та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених підпунктом 13.2.7 цього рішення).

13.1.5.        Запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством.

13.1.6.        Кошти, які передаються з іншої частини міського бюджету за рішенням міської ради (щодо коштів резервного фонду бюджету міста в частині витрат бюджету розвитку – за рішенням виконавчого комітету міської ради).

13.2. Надходження спеціального фонду бюджету міста Харкова, що визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та включають:

13.1.1.        Сімдесят п’ять відсотків коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

13.1.2.        П’ятдесят відсотків грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

13.1.3.        П'ятнадцять відсотків екологічного податку.

13.1.4.        Власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету міста.

13.1.5.        Надходження до цільового фонду міської ради.

13.1.6.        Субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів.

13.1.7.        Повернення кредитів, наданих з міського бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за користування ними.

13.1.8.        Інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України.

14. Установити, що податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального, місцеві податки і збори за всіма кодами, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією, адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем вчинення порушення, плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг, плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

15. Установити, що державне мито, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення, рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення,  адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями, кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності, власні надходження бюджетних установ та інші надходження за кодами бюджетної класифікації 21080500, 24060300 зараховуються до міського бюджету та бюджетів районів у місті Харкові.

16. Установити, що екологічний податок, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в частині, що належить бюджету міста, зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

17. Установити, що кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, плата за розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста, надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності, або прав на них, плата за оренду та кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Харкова, у повному обсязі зараховуються до міського бюджету міста Харкова.

18. Установити, що надходження за іншими джерелами, не зазначеними у цьому рішенні, зараховуються до міського бюджету міста Харкова незалежно від місця обліку платників та наявності у районах міста розподільчих рахунків.

19. Установити, що податки, збори та інші платежі сплачуються платниками податків на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, до міського бюджету та бюджетів районів у місті в залежності від місця їх податкового обліку, за винятком платежів, вказаних у пункті 17, та з урахуванням особливостей зарахування, зазначених у пунктах 14-16, 18.

20. Установити на 2018 рік для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, порядок, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста проводяться за нульовою ставкою (якщо інше не встановлено рішеннями міської ради).

21. Контроль за виконанням планових показників із надходження доходів до бюджету міста Харкова здійснюється виконавчими органами Харківської міської ради згідно з додатком 1.12 до цього рішення.

22. Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті на кінець відповідного бюджетного року перераховуються органами Державної казначейської служби України у Харківській області в повному обсязі на рахунки міського бюджету міста Харкова.

23. Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті  на кінець 2017 року за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій перераховуються органами Державної казначейської служби України у Харківській області в повному обсязі на рахунки міського бюджету міста Харкова та зберігаються на рахунках загального та спеціального фонду бюджету для здійснення відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення.

24. Визначити, що обслуговування коштів бюджету міста Харкова у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору, згідно з діючим законодавством.

25. Розпорядники коштів бюджету міста Харкова мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Розпорядники коштів бюджету міста Харкова беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів бюджету міста Харкова без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

26. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників  та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

27. Оплата праці працівників апарату та виконавчих органів Харківської міської ради здійснюється виключно в межах встановленого цим рішенням фонду оплати праці, згідно зі штатними розписами, складеними за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (зі змінами) для органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, якими встановлюються надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства, та розпорядчими актами керівників виконавчих органів, якими встановлюються надбавки за вислугу років.

Самостійними вважаються виконавчі органи, положення про які затверджені міською радою в установленому порядку (крім Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, служб у справах дітей районів Департаменту служб у справах дітей, Управління соціального моніторингу Департаменту праці та соціальної політики, Інспекції з благоустрою та екології м. Харкова управління екології та благоустрою Департаменту комунального господарства, Відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку).

Преміювання працівників, у тому числі до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці, виплата їм матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки здійснюється щодо керівників департаментів, голів адміністрацій, працівників апарату міської ради – за розпорядженням міського голови, щодо заступників керівників департаментів, заступників голів адміністрацій, керівників самостійних управлінь, відділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій, їх заступників – за наказом керівника відповідного департаменту, адміністрації як органу вищого рівня, щодо інших працівників виконавчих органів міської ради – за наказом керівника відповідного виконавчого органу, який є розпорядником коштів на оплату праці. Щомісячне преміювання працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи, в межах затвердженого фонду оплати праці. Преміювання заступників міського голови до державних, професійних свят, ювілейних дат та за рахунок економії фонду оплати праці здійснюється за розпорядженням міського голови.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату та виконавчих органів міської ради надається в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

Розподіл фонду економії коштів на оплату праці працівників за кожним головним розпорядником здійснюється в разі його наявності не частіше одного разу на квартал, за узгодженням з міським головою.

28. Установити, що за бюджетні установи, які фінансуються з бюджету міста Харкова та розташовані в одній будівлі, та за Харківську міську організацію ветеранів України (в разі її розташування в цій будівлі) розрахунки за енергоносії, комунальні, телекомунікаційні послуги, що споживаються ними в цій будівлі, за утримання та обслуговування приміщень цієї будівлі, її поточний та капітальний ремонт здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі (в управлінні) якого знаходиться ця будівля, якщо такому розпоряднику в бюджеті міста передбачено відповідні видатки.

29. Установити, що при визначенні вартості робіт по об’єктах будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету міста Харкова, застосовується рівень середньомісячної заробітної плати, що відповідає середньому розряду робіт 3,8, у розмірі 7000 гривень.

30. Визначити, що у 2018 році пільги та субсидії окремим категоріям громадян на тверде та рідке пічне побутове паливо і скраплений балонний газ за рахунок коштів субвенції з державного бюджету надаються готівкою.

31. Взяти до уваги, що згідно з п. 4 рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 12/15 «Про перейменування об’єктів топоніміки міста Харкова» документи, що містять найменування перейменованих об’єктів топоніміки міста Харкова, є чинними з урахуванням вимог законодавства, в зв’язку з чим фінансування з бюджету міста Харкова об’єктів, видатки на які передбачені цим рішенням та кошторисами на виконання програм, затверджених міською радою, здійснюється згідно із затвердженою проектно-кошторисною, тендерною та іншою документацією, яка містить найменування перейменованих об’єктів топоніміки.

32. У зв'язку із тим, що апарат і виконавчі органи Харківської міської ради як головні розпорядники коштів бюджету міста Харкова відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України наділені повноваженнями по реалізації програм та заходів за рахунок коштів бюджету міста Харкова та здійснюють управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень, уповноважити апарат і виконавчі органи Харківської міської ради проводити роботу з Антимонопольним комітетом України та його підрозділами з питань надання державної допомоги суб'єктам господарювання відповідної галузі, в тому числі щодо подання повідомлень та інших документів.

33. Надати згоду Харківській обласній державній адміністрації на централізоване перерахування субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло‑, водопостачання, водовідведення, послуг по квартирній платі та інших передбачених законодавством пільг у 2018 році.

34. Надати міському голові право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.

35. Надати заступнику міського голови – керуючому справами виконавчого комітету міської ради, а в разі його відсутності – першому заступнику міського голови, право затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних розпорядників коштів бюджету міста Харкова та зміни до них за погодженням із Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради.

36. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

37. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності – одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Харкова, в межах встановлених бюджетних призначень.

Надати начальникам управлінь фінансів районів Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради, а в разі їх відсутності – їх заступникам, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджетів відповідних районів у місті, в межах встановлених бюджетних призначень.

38. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:

38.1.     Отримання позик у фінансових установах на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста.

38.2.     Отримання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позик в органах Державної казначейської служби України на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету міста Харкова, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду.

38.3.     Здійснення у процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках розподілу та перерозподілу бюджетних призначень на підставі розпоряджень міського голови з наступним затвердженням міською радою.

38.4.     Управління боргом міста Харкова з метою економії бюджетних коштів, здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов'язань територіальної громади міста Харкова за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду.

38.5.     Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.

39. Доручити виконавчому комітету Харківської міської ради затверджувати в разі необхідності порядки використання коштів бюджету міста Харкова за напрямками видатків, здійснення заходів за якими потребує визначення механізму використання бюджетних коштів, з урахуванням пропозицій Департаменту бюджету і фінансів.

40. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Харкова забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм, подання їх на затвердження Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради протягом 30 днів після набрання чинності цим рішенням, та їх оприлюднення у триденний строк з дня затвердження відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 та від 26.08.2014 № 836.

41. Інформація про бюджет міста Харкова, про заплановане та фактичне використання коштів бюджету міста Харкова оприлюднюється відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

42. Продовжити на 2018 рік дію п. 40 рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік».

43. Додатки 1, 1.1 – 1.12, 2, 3.1 – 3.10, 4, 5, 6, 6.1 – 6.10, 7, 8, 9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

44. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2018 року.

45. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.

 

Міський голова                                                                      Г.А. Кернес

Пакет документов (скачать)
Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes