Education
List of higher educational institutions of the III-IV grades of accreditation of state and municipal forms of property 

Title
of higher educational institution
S.N.P.
of the head
Telephone
address
E-mail
 
 1.
Kharkiv national state universuty named by V.N.Karazin
Bakirov
Vil Savbanovich
705-12-47
 
 
61077, Kharkiv, 
Svobody sq., 4
 2.
National technical university "Kharkiv politechnical institute"
Tovazhnyansky 
Leonid Leonidivich
700-15-64
61002, Kharkiv, Frunze str., 21
 3.
National aerospace university named by N.Y. Zhurjvskogo "Kharkiv aviation institute"
Krivtsov
Vladimir Stanislavovich
707-40-00
 
61070, Kharkiv, Chkalova str.,  17
 
 4.
Kharkiv national university of radio electronics
Bondarenko
Mikhail Fedorovich
702-18-07
 
61166,Kharkiv, Lenina av., 14
 
 5.
Kharkiv national autocar and road university
Turenko
Anatoliy Nikolayevich
700-38-66
61002, Kharkiv, Petrovsky str., 25
 6.
National law academy of Ukraine named by Yaroslav Mudry
Tatsiy
Vasiliy Yakovlevich
704-11-20
 
61024, Kharkiv, Pushkinskaya str., 7
 7.
Kharkiv national university of internal affairs
Bandurka Aleksandr Markovich
739-81-10
61080, Kharkiv, 50th anniversary of the USSR av., 27
 8.
National pharmaceutical university
Chernykh Valentin Petrovich
706-35-81
61002, Kharkiv, Pushkinskaya str., 53
 9.
Kharkiv national medical university
Lisovy
Vladimir Nikolayevich
705-07-11
 
61022, Kharkiv, Lenina av., 4
 
 10.
Kharkiv national academy of municipal services
Шутенко
Леонид
Николаевич
706-15-37
707-33-55
61002, г. Харьков, ул. Революции, 12
 
 11.
Kharkiv national pedagogycal university named by G.S.Skovoroda
Prokopenko
Ivan Fedorovich
700-69-09
61168, Kharkiv, Blukhera str., 2
 12.
Kharkiv national economic university
Ponomarenko
Vladimir Stepanovich
702-03-04
61001, Kharkiv, Lenina av., 9а
 
 13.
Kharkiv national agricultural university named by V.V. Dokuchayev
 
Puzik
Vladimir Kuzmich
93-71-46
62483, Kharkiv region, "Communist-1" settlm., campus of KNAU
 
 14.
Kharkiv national technical oniversity of agryculture named by Petr Vasilenko
Mazorenko
Dmitry Ivanovich
700-38-88
61002, Kharkiv, Artema str., 44
 
 15.
Kharkiv regional institute of state management of the National academy of state management at President of Ukraine
The first Deputy of the director - Amosov Oleg Yuryevich
 
732-30-42
61050, Kharkiv, Moskovsky av., 75
 
 16.
Kharkiv  state
technical
university
of building and architecture
Shkodovsky
Yuriy Mikhaylovich
700-01-12
61002, Kharkiv,     Sumska str., 40
 
 17.
Kharkiv state university of food and trade
Cherevko
Aleksandr Ivanivich
336-89-79
349-45-05
61051, Kharkiv, Klochkivska str., 333
 18.
Kharkiv state academy of design and arts

 
Danilenko
Victor Yakovlevich
706-15-60
61002, Kharkiv, 
Krasnoznamennaya str., 8
 19.
Kharkiv state academy of culture
 
Sheyko
Vasiliy Nikolayevich
731-51-05
61003, Kharkiv, Bursatsky slope, 4
 
 20.
Kharkiv state university of arts named by I.P. Kotlyarevsky
Verkina
Tatiana Borisovna
731-10-95
61003, Kharkiv, Constitution sq., 11/13
 
 21.
Kharkiv state academy of phisical culture 

 
Oliynyk
Nikolay
Aleksandrovich
705-23-01
61022, Kharkiv, Klochkivska str., 99
 22.
Ukrainian engineering and pedagogical academy
 
Kovalenko
Elena Eduardovna
731-28-62
61003, Kharkiv, Universitetska str., 16
 
 23.
Ukrainian
state academy of railway transport
Danko
Nikolay Ivanovich
 
732-20-67
61050, Kharkiv, Feyerbakh sq., 7
 
 24.
Kharkiv
state veterinary academy
Golovko
Valery Alekseyevich
(263) 5-74-73
 
62341, Kharkiv region, Dergachevsky district, v. Mala Danylivka
 
 25.
Academy of internal troops of MIA of Ukraine
 
Poltorack
Stepan Timofeyevich
732-31-23
732-31-20
 
61001, Kharkiv, Vosstaniya sq., 3
 
 26.
Kharkiv university of Air Force named by Ivan Kozhedub
Chief
Tkachenko
Victor Ivanovich
700-21-65
 
61023, Kharkiv, Sumska str., 77/79
 27.
National university of civil defence of Ukraine
Sadkovy
Vladimir Petrovich
 
707-34-03
61023, Kharkiv, Chernyshevskaya str., 94 
 
 28.
Kharkiv humanitarian and pedagogycal university
Ponomaryova
Galina Fedorovna
732-64-88
61050, Kharkiv, Shota Rustavely lane, 7
 
 29.
Kharkiv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine (Kiev) 
 
Trided
Aleksandr Nikolayevich
337-99-96
61174, Kharkiv, Pobedy av., 55
 
 30.
Kharkiv trade and economical institute of Kiev national trade and economical university
Gurova
Kapitalina Dmitriyevna
340-45-87
61045, Kharkiv, Otakara Yarosha lane, 8
 31.
Kharkiv institute of finances of Ukrainian state university of finances and international trade
t.d. - Golovy Victor Mikhaylovich
731-33-65
61003,Kharkiv, Pletnevsky lane, 5

 

List
of private higher educational institutions


Title of higher educational institution
S.N.P.
of the head

Telephone
Address
E-mail
 
 1
Private higher educational institution "Kharkiv humanitary university "People Ukrainian academy"
Astakhova
Valentina Illarionovna
714-20-07
61024, Kharkiv, Lermontovska str., 27
 
 2
Private higher educational institution "International Slav university"
Rakovska
Natalia Christianovna
340-03-65
754-69-44
754-67-84
61045, Kharkiv, Otakara Yarosha str., 9а
   -
 3
Private higher educational university "Kharkiv institute of management humane resources"
 
Director -
Mitsa
Victor Pavlovich
 
 52-10-72
61105, Kharkiv, Kirgizskaya str., 15
 
 4
Private higher educational institution "Kharkiv institute of economics of market relations and management"
Tishchenko
Vadim Nikolayenko
738-69-65
 
61033, Kharkiv, Batitsky str., 5
 
 5
Kharkiv institute of management
(Ltd.C form)
t.d.. - Bondarenko
Anatoliy Pavlovich
714-23-41
 
61078, Kharkiv, Shevchenko str., 24
 
 6
Private higher educational institution "Kharkiv social and economical institute"
 
Volkov
Sergey Gennadiyevich
731-46-75
 
61000, Kharkiv, Konstitution sq., 1, 
Labour Palace, the 4th floor
 
 7
Private higher educational institution
"Institute of Oriental studies and international relations "Kharkiv collegium"
Yurchenko
Lidia
Pavlovna
 719-60-77
 
61039, Kharkiv, Postysheva av., 4
 8
"Kharkiv institute of business and management" (Ltd.C form)
Bondarenko
Mikhail Ivanovich
705-45-29
 
61022, Kharkiv, Svobody sq., 6, the 6th floor
 
 9
Private higher educational institute "Kharkiv institute of ecology and social protection"
Kovalenko
Aleksey Mikhaylovich
52-40-19
755-34-27
61126, 
Kharkiv, Matrosova str., 3
 
 10
Kharkiv institute of Interregional academy of staff management (SBCCT form)
 
Ryabchenko
Igor
Nikolayevich
94-54-56,
94-88-25
61007, Kharkiv, Beketova str., 3
 11
Estern Ukrainian subsidiary of "International Solomon university
Director - Yelkin
Boris Solomonovich
771-02-53
771-02-54
61057, Kharkiv, Grazhdanskaya str., 22/26
 12
"Kharkiv economical and law university" (Ltd.C form)
President -
Orlov
Pavel Ivanovich
720-19-20
720-19-40
61080,Kharkiv, Gagarina av., 187
 
 13
Private
higher educational institution "Kharkiv institute of informational technologies"
Vatulya
Gleb Leonidovich
760-22-64
 
61001, Kharkiv, Gagarina av., 43/2
info@xiit.
kharkov.ua
         
 

 

 

 

 

Print