Medical Institutions

Dzerzhinsky district

 

Title
      Address
Surname Name          Patronimic
Telephone
1.
Communal enterprise of health care "Kharkiv city clinical hospital of emergency aid named by prof. O.I. Meshchaninov"
Balakiryeva str., 3а
Kovalyova Elena Aleksandrovna
345-05-04
343-80-66
7.
Communal enterprise of health care "Kharkiv municipal maternity hospital  №1"
O.Yarosha str., 3b
Maltsev Gennadiy Vladimirovich
340-90-12
10.
Communal enterprise of health care  «Interhospital pharmacy  №271»
Balakiryeva lane, 3
Levitskaya Lubov Nikolayevna
343-47-36
715-33-62

 

 
 
Oktyabrsky district
 

Title
Address
 
Surname Name         Patronomic
 
Telephone
1.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal hospital №3»
Illicha av., 90
Shchedrov Aleksandr Mikhaylovich
376-01-00
376-20-59
2.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical hospital №31»
Postysheva av., 4
Butko Kazar Matevosovich
370-40-50
3.
Communal enterprise of health care «Cosmethologic hospital »
Oktyabrsky revolution str., 61
Glinchenko Aleksandr Ivanovich
733-11-08
733-20-40
 
Kiyevsky district
 

Title
Address
 
Surname Name          Patronomic
 
Telephone
1.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical hospital №14 named by prof. L.L. Girshman»
Olesya Gonchara str., 5
Kovtun Mikhail Ivanovich
700-76-71
2.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical hospital №27»
Pushkinska str., 41
Lomakina
Olga
Vasilyevna
706-29-69
706-39-19
3.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal hospital №28»
Pomerky str., 27
Yermolayeva Natalya Yuryevna
315-00-86
4.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical hospital №30»
Gudanova str., 5/7
Samusenko Sergey Aleksandrovich
704-14-90
5.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal students hospital»
Darvina str., 10
Bakumenko Marina Grigoryevna
706-15-10
8.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal maternity hospital №3»
Melnikova str., 46а
Zub Ludmila Ivanovna
706-25-59
700-33-45
10.
Communal enterprise of health care  «Kharkiv municipal pshyconeurological  dispensary №3»
Artema str., 32
Khimchan
Alla Ilynichna
700-50-07
 
Kominternovsky district
 

Title
Address
Surname
Name          Patronimic
Telephone
1.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical hospital №13»
Gagarina av., 137
Bobeyko Alla Yevgenyevna
52-30-61
  
Leninsky district
 

Title
Address
Surname Name          Patronimic
Telephone
1.
Communal enterprise of health care  «Kharkiv municipal clinical hospital №1»
Carl Marx str., 25
Tereshkin Igor Georgiyevich
370-30-44
2.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal children clinical hospital №19»
Kotlova str., 19
Kovalevska Svatlana Alekseyevna
777-01-18
734-93-48
 
 
Moskovsky district
Title
Address
Surname Name         Patronimic
Телефон рабочий
1.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical hospital №2»
Moskovsky av., 197
Poloz Dmitry Dmitriyevich
738-72-73
738-48-01
6.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical maternity hospital № 2 named by  М. H. Gelferikh»
Chigirina str., 7
Gertsen Natalia Petrovna
732-90-54
732-55-76
10.
Communal enterprise of health care  «Kharkiv municipal center of health»
Moskovsky av., 179
Litovchenko Klavdia Alekseyevna
771-63-78
11.
Communal enterprise of health care  «Municipal milk factory-kitchen of baby food»
Mekhanizatorska str., 13
Antipov Eugeny Vladimirovich
738-21-78
738-66-75
14.
Communal enterprise of health care «Kharkiv clinical multy-field hospital № 17 of plant named by Malyshev»
Moskovsky av., 195
Cherepov Dmitry Victorovich
738-50-42
15.
Communal enterprise of health care «Municipal informational and analitics center fo medical statist»
пр. Московский, 179
Tolkachev Valentin  Victorovich
771-62-37
 
Ordzhonikidzevsky district

Title
Address
Surname Name          Patronimic
Telephone
1.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal children clinical hospital  №16»
Luis Paster str., 2
Kharchenko Tatiana Vasilyevna
93-30-70
2.
Communal enterprise of health care  «Kharkiv municipal clinical multy-field hospital №25»
Kosuora av., 122
Vakulenko Vyacheslav Mikhaylovich
93-10-10
94-16-57
6.
Communal enterprise of health care  «Kharkiv municipal clinical maternity hospital №6»
Luis Paster str., 2а
Nazarenko Larisa Grigoryevna
93-41-87
 
Frunzensky district

Title
Address
Surname Name          Patronomic
Telephone
1.
Communal enterprise of health care  «Kharkiv municipal children hospital  №5»
Rybalko str., 4
Andriyevska Galina Fedorovna
392-21-72
2.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical hospital №7»
Saltovsky highway str., 266
Khvysyuk Viktoria Vladimirovna
711-03-80
710-17-03
3.
Communal enterprise of health care  «Kharkiv municipal clinical hospital №8»
Saltovsky highway str., 266g
Sirotinkov Eugeny Lvovich
711-79-51
4.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal multi-field hospital  №18»
Krasnodarskaya str., 104
Menkus Boris Vladimirovich
738-10-67
8.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical maternity hospital with neonathology hospital №4
Saltovsky highway str., 264
Korovay Svetlana  Mikhaylovna
711-80-01
  
Chervonozavodsky district

Title
Address
Surname Name          Patronomic
Telephone
1.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal clinical hospital  №11»
Rustavely str., 14
Zlyvka 
Larisa Vasilyevna
732-81-19
732-37-65
2.
Communal enterprise of health care «Kharkiv municipal children clinical hospital №24»
Rustavely str., 4а
Cherkasov Sergey Alekseyevich
732-98-98
3.
Communal enterprise of health care  «Kharkiv municipal clinical maternity hospital №7»
Rustavely str., 12
Korovay
Victor Ivanovich
732-92-70

 

 

Print