Kindergartens

 

Dzerzhinsky district

Title
Address
S.N.P. of a chief
Telephones
1.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №27 of combined type of Kharkiv city council"
61202
L. Svobody av., 20b
 
Reshta Valentina Mikhaylovna
336-75-20
2.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №51 of combined type of Dzerzhinsky district of Kharkiv"
61103, Kharkiv,
the 23rd of August str., 47b
 
Kashchuk Viktoria Vladimirovna
343-41-33
3.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №127 of general development of Dzerzhinsky district of Kharkiv" 
61058,Danilevskogo str., 10
 
Basovska Natalia Nikolayevna
705-11-89
4.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №140 of Dzerzhinsky district of Kharkiv"
61045, Otakara Yarosha str. , 7а
 
Zabitska Marina Yevgeniyevna
340-20-37
5.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №158 of combined type of Dzerzhinsky district of Kharkiv"
61174, Peremoga av., 57а
 
Semenchuk Tatiana Mikhaylovna
338-94-89
336-78-37
6.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №178 of Dzerzhinsky district of Kharkiv"
61166, Lenina str. , 2
 
Fokina Valentina Nikolayevna
702-19-64
 
Oktyabrsky district

Title
Address
S.N.P. of the chief
Telephone
1.      
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №6 of combined type of Kharkiv city council"
61157,
Krivomazova str.,
 4
Romanova Yuliya
Anatoliyivna
784-15-41
2.      
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №15 of combined type of Kharkiv city council"
61157, Academician Bogomolets str.,
Vlasova
Tatiana Vladislavovna
784-04-65
3.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №18 of combined type of Kharkiv city council"
61020, Svinarenko str., 10
Lazyuk
Natalia
Nikolayevna
376-20-20
 
Kievsky district
 №
Title
Address
S.N.P.
of a chief
Telephones
1. 
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №2 of combined type of Kharkiv city council"
61108, Kurchatova av., 12а
Shevchenko
Oksana
Anatoliyivna 
335-38-20
2. 
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №4 of combined type of Kharkiv city council" 
Parisian Comune str., 4
Solodovnick Svetlana Anatolyevna
367-73-88
3. 
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №22 of combined type of Kharkiv city council" 
61108, Akademichna str.
Tkach Irina Nikolayevna
335-17-75
 
Kominternovsky district

Title
Address
S.N.P. of a chief
Telephones
1.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №34 of combined type of Kharkiv city council"
61105,
Fonvizina str., 17a
Miroshnichenko Natalia Vladimirovna
51-30-78
2.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №114 of combined type of Kharkiv city council"
61105,
Monushko str., 5
Volkova Irina
Vasilyevna
52-21-46
3.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №146 of combined type of Kharkiv city council"
61128, Tankopiya str., 8c

 
Kukharenko
Ludmila
Ivanovna
97-21-83
4.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №160 of combined type of Kharkiv city council" 
61080,
toth anniversary of USSR av., 20a
Berezhna Svetlana
Aleksandrovna
97-30-93,
97-01-68
 
Leninsky district

Title
Address
S.N.P. of a chief
Telephones
1
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №7 of combined type of Kharkiv city council"
61067, Sochinska str., 83
Zudina Irina Georgiyevna
724-61-23
2
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №9 of combined type of Kharkiv city council"
61177, the 1st Zolochevsky lane, 3 
 
Kopylova Oksana Petrovna
372-14-49
3
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №29 of combined type of Kharkiv city council"
61040, Vitebska str., 2a
 
Ivashchenko Natalia Sergeyevna
724-63-60
 
Moskovsky district

Title
Address
S.N.P. of a chief
Telephones
1.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №12 of combined type of Kharkiv city council"
61146, Blukhera str., 25d
Sukhorebska Tatiana Aleksandrovna
 
68-58-70
 
2.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №28 of combined type of Kharkiv city council" 
61120, Timurovtsev str., 34
Adonkina Yadviga Borisovna
 
62-01-86
3.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №33 of combined type of Kharkiv city council"
61146,Geroyev Truda str., 36g
Yurok Nina Nikolayevna
 
65-30-57
4.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №39 of combined type of Kharkiv city council"
61146,Gv. Shyronintsev str., 5g 
Lysenko Tatiana Afanasyevna
 
62-70-76
 
 
Ordzhonikidzevsky district

Title
Address
S.N.P. of a chief
Telephones
1.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №93 of combined type of Kharkiv city council"
61106, Roganska str., 11a
 
Strelnikova Nadezhda Ivanovna
 
99-00-14
 
2.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №150 of combined type of Kharkiv city council"
61172, Luis Paster str., 328
 
Mironyuk Tatiana Petrovna
397-12-81
 
3.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №193 of combined type of Kharkiv city council"
61115, the 17th Partsyezd str., 26
Shlyapina Olga Victorovna
93-40-03
 
 
Frunzensky district

Title
Address
S.N.P. of a chief
Telephones
1.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №138 of combined type of Kharkiv city council"
61060, Tankopia str., 5/2

Pipenko
Natalia Alekseyevna
98-85-90
2.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №223 of combined type of Kharkiv city council"
61082,
Yuryeva blvrd., 17/1
Volikova Raisa Grigoryevna
 
392-03-67
3.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №429 of combined type of Kharkiv city council"
61099,
Rybalko str., 43a
Lukinova Svatlana Mikhaylovna
94-74-00
 
Chervonozavodsky district

Title
Address
S.N.P. of a chief
Telephones
1.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №13 of combined type of Kharkiv city council"

61081,
Merefyanske highway, 20a
 
Shlyakhta Valentina Ivanovna
724-77-47
775-55-34
2.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №24 of combined type of Kharkiv city council"
61124,
Groznenska str., 56
Doroshenko Svatlana Grigoryevna
52-20-39
3.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №31 of combined type of Kharkiv city council"
61009,
Dostoyevsky str., 89a
Khizhna Larisa Anatoliyevna
51-40-06
4.
Municipal institution "Before-school educational institution (nursery-kindergarten)  №44 of combined type of Kharkiv city council"
61109,
Ternopolska str., 19a
Filipenko Olga Vladimirovna
773– 43-09
 

 

 

Print