Головний спеціаліст сектору з питань захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Служби у справах дітей по Основ’янському району Управліня (відділ):
Департамент служб у справах дітей Харківської міської ради

Вимоги:
Претенденти на заміщення зазначеної вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
  • бути громадянином України;
  • мати вищу освіту другого (магістерського) рівня;
  • мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
  • володіти державною мовою; 
  • мати базові навички роботи з ПК.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають:
1. До конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі;
  • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
  • дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію військового квитка.
При подачі копій при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за  минулий рік.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення.


Заяви приймаються за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 78, 2-й поверх, кім. 2.

Телефон для довідок:
700-04-59