Головний спеціаліст загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Московського району Харківської міської ради Управліня (відділ):
Адміністрація Московського району Харківської міської ради

Вимоги:

Претенденти на заміщення зазначеної вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
 • бути громадянином України;
 • мати вищу освіту другого (магістерського) рівня;
 • володіти державною мовою;
 • мати базові навички роботи з ПК;
 • мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.
Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають:
1. До конкурсної комісії Адміністрації такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі;.
 • заповнену особову картку (форма П2-ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію паспорта громадянина України;.
 • копію військового квитка.
При подачі копій документів при собі мати оригінали.
2. Шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства
з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.



Заяви приймаються за адресою:
м. Харків, вул. Юр’ївська, 13, 2-й поверх, кімн. № 14.

Телефон для довідок:
725-29-36