Начальник загального відділу управління з організаційної роботи та загальних питань Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради. Управліня (відділ):
Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради

Вимоги:

Претенденти на заміщення зазначеної вакантної посади повинні відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 • бути громадянином України;
 • мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, спеціаліста;
 • мати післядипломну освіту у галузі знань «Державне управління»;
 • мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 4 років;
 • володіти державною та регіональною мовами в обсязі, достатньому для виконання службових обов'язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про засади державної мовної політики»;
 • мати навички роботи з основними програмами роботи на комп'ютері.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС ) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6см (без кута);
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • інформацію про подання електронної декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію військового квітка;
 • копію трудової книжки. 

При подачі копій при собі мати оригінали.
Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошенняЗаяви приймаються за адресою:
61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11, 3-й поверх, кім. 27.

Телефон для довідок:
712-08-31