Головний спеціаліст Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради Управліня (відділ):
Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради

Вимоги:

Претенденти на заміщення зазначеної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

 • бути громадянином України;
 • мати вищу освіту другого (магістерського) рівня;
 • мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років;
 • володіти державною та регіональною мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків;
 • мати базові навички роботи з ПК.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см. (без кута);
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • інформацію про подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку;
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).
При подачі копій при собі мати оригінали.
Заяви для участі у конкурсі приймаються протягом 30 днів з моменту публікації оголошення.

Заяви приймаються за адресою:
м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11, 3-й поверх, кім. 47

Телефон для довідок:
725 27 42