Шрамко Борис Андрійович
Шрамко Борис Андрійович

Народився 17 січня 1921 року в місті Гомель. Борис Андрійович Шрамко є висококваліфікованим викладачем-педагогом з багатим науковим стажем. Під час роботи він повністю реалізує виховний, розвивальний та освітній потенціал як професіонал, талановитий організатор, активний науковий діяч. 

У 1965 році захистив докторську дисертацію «Господарство племен Лісостепової Скіфії VII-III ст. до н.е.» в Інституті археології АН СРСР. Б. А. Шрамко - автор понад 230 наукових праць, серед яких три монографії, три навчальних посібники з грифом Міністерства та кілька навчально-методичних розробок. З 1965 до 1977 року він обіймав посаду завідувача кафедри стародавньої історії та археології Харківського державного університету. Останні 23 роки сумлінно та плідно працює на посаді професора кафедри історіографії, джерелознавства та археології університету.

Професор Б. А. 
Шрамко у 1960-1970-ті роки гідно представляв Україну в наукових структурах ЮНЕСКО, був членом спеціалізованих наукових рад, керівником органів Товариства охорони пам'яток та культури, кількох редакційних колегій провідних фахових видань. В останні роки він є співголовою правління Українського відділення асоціації іраністики, членом Комітету з питань історії та техніки (м. Київ та м. Москва),  науковим консультантом Українсько-німецької археологічної експедиції.

Протягом 50 років Борис Андрійович керував Сіверсько-Донецькою та Скіфо-Слов'янською археологічними експедиціями. За цей час він відкрив нову археологічну культуру («бондарихинську»), дослідив Донецьке, Люботинське, Більське городища та обґрунтував належність останнього до м. Гелон, яке згадував ще давньогрецький історик Геродот у V ст. до н.е. Завдяки розкопкам Б. А. Шрамка було уточнено вік міста Харкова. У своїх наукових дослідженнях проф. Шрамко широко застосовував математичні та природознавчі методи, результати яких використовуються під час викладання загальних та спеціальних курсів з питань археології. У січні 1996 року його обрано почесним професором Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

У 2001 році йому присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України, а у 2002 році його нагородили орденом Богдана Хмельницького. Колектив Східно-регіонального відділу Центру пам'яткознавства та Українського товариства охорони пам'яток історії і культури висунув кандидатуру Б. А. Шрамка на муніципальну премію 
ім. Д. І. Багалія 2002 року в галузі краєзнавства.  

Нагороджений двома орденами  Червоної Зірки (1943, 1945), медаллю «За бойові заслуги» (1945), має почесні грамоти Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Помер 9 липня 2012 року.