Фатєєв Михайло Іванович
Фатєєв Михайло Іванович

Заступник міського голови – директор Департаменту економіки та комунального майна
Член виконавчого комітету Харківської міської ради

Здійснює керівництво діяльністю Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, реалізацію його прав та обов'язків.

У повноваження Департаменту входять:
- координація роботи з підготовки програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження міської ради, підготовка звітів про хід і результати виконання цих програм;
- координація роботи зі встановлення в порядку і межах, встановлених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються на території міста Харкова. Здійснення на території міста Харкова цінової тарифної політики, спрямованої на захист прав споживачів та оптимізацію видатків бюджету міста Харкова;
- залучення внутрішнього або зовнішнього запозичення до бюджету міста Харкова у вигляді кредитів, кредитних ліній та інших фінансових інструментів, управління боргом міста Харкова та інші дії, пов'язані із здійсненням запозичення до бюджету міста Харкова та на підприємства комунальної форми власності;
- забезпечення роботи з визначення та оновлення кредитних рейтингів міста Харкова та цінних паперів Харківської міської ради;
- забезпечення управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, у межах, визначених міською радою;
- забезпечення підготовки і внесення на розгляд міської ради пропозицій про порядок і умови відчуження комунального майна, проектів міських програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації, організація виконання цих програм, подача міській раді письмових звітів про хід та результати відчуження майна;
- залучення на договірних умовах підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи на території міста;
- забезпечення надання населенню, відповідно до законодавства, комплексу послуг, пов'язаних із приватизацією житла в житловому фонді комунальної власності міста Харкова;
- контроль обліку та реєстрації відповідно до законодавства України об'єктів нерухомого майна, незалежно від форм власності;
- контроль за дотриманням умов контрактів (трудових угод) керівниками комунальних підприємств, установ і організацій, що перебувають в управлінні Департаменту, відповідно до рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету;
- аналіз, підготовка та винесення на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради пропозицій про порядок, напрямки використання, обсяги асигнувань та умови повернення коштів, виділених з резервного фонду бюджету міста Харкова;
- проведення цінового моніторингу на товари, роботи і послуги при здійсненні закупівель розпорядниками коштів бюджету міста, комунальними підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова;
- організація діяльності по створенню систем і механізмів зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів бюджетних установ, комунальних підприємств і житлового фонду міста за рахунок упровадження енергозберігаючих заходів; взаємодія з суб’єктами всіх форм власності міста Харкова з питань реалізації державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження;
- здійснення інших повноважень, покладених на Департамент, відповідно до чинного законодавства України.

Контактні телефони: 760-72-04, 760-72-05.

E-mail: dekm@citynet.kharkov.ua

Особистий прийом:

Дата
проведення

Час
проведення

Місце проведення

Адреса

1-й четвер  

 10.0012.00 

каб. 64 (4 поверх)

м-н Конституції, 7

3-й четвер  

 10.0012.00 


Запис громадян на особистий прийом до керівництва Харківської міської ради проводиться у громадській приймальні міськради за адресою: пл. Конституції, 7, вхід з пров. Соборний.
Телефони для довідок: 760-73-14, 760-74-28.