Департамент територіального контролю

Адреса: 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7
Телефон: 760-75-09, 
E-mail:dsk@citynet.kharkov.ua

Департамент територіального контролю Харківської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Харківської міської ради, входить до складу Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету.

Департамент підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови  - керуючому стравами виконавчого комітету міської ради.

Керівництво Департаменту здійснюється директором Департаменту та заступником директора Департаменту.


Директор ДепартаментуКалина Олексій Леонідович

м-н Конституції, 7,

пов. 4, каб. 73

тел. (057) 760-75-09

Заступник
директора Департаменту

 

Агафонова Юлія Юріївна

пров. Соборний, 1,

пов. 2, каб. 205

тел. (057) 725-25-37

Заступник директора департаменту – начальник відділу правового забезпечення  

Швець Євген Ігорович

вул. Квітки  Основ’яненка, 7,
пов. 3, каб. 311,
тел. (057) 760-74-71

Згідно з розпорядженням міського голови від 27.12.2017 № 158 «Про затвердження структури Апарату міської ради та виконавчого комітету» до складу Департаменту входять відділи, сектори та Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю.
Відповідно до розпорядження міського голови від 06.08.2018 № 96 «Про внесення змін до структури Апарату міської ради та виконавчого комітету» у структурі Департаменту створено Інспекцію з паркування. 

Організаційна структура Департаменту територіального контролю Харківської міської ради:

1. Організаційно-контрольний відділ

Відділ здійснює організаційні, інформаційні та контролюючі заходи, необхідні для забезпечення діяльності Департаменту відповідно до його завдань та повноважень, централізований облік та контроль за своєчасним розглядом пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг громадян та юридичних осіб, запитів на інформацію, які направляються або надходять на електронну пошту Департаменту, доручень міського голови, заступника міського голови з питань правового забезпечення та директора Департаменту.

Начальник організаційно-контрольного відділу

Білецький Юрій Миколайович

м-н Конституції, 7, пов. 4, каб. 75-А

тел. (057) 725-21-14


2. Відділ самоврядного контролю за використанням земель

Відділ здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України при використанні земель комунальної власності фізичними та юридичними особами, виявляє та фіксує факти порушень вимог земельного законодавства.

Начальник відділу самоврядного контролю за використанням земель

Білоєнко Віталій Валерійович

вул. Квітки-Основ’яненка, 7, пов. 5, каб. 5.9

тел. (057) 725-33-11


3. Відділ контролю за розміщенням малих архітектурних форм та тимчасових споруд

Відділ вживає заходів зі звільнення території м. Харкова від самовільно розміщених об'єктів,  готує відповідні проекти рішень виконавчого комітету Харківської міської ради про звільнення території міста Харкова від самовільно розміщених об'єктів, вносить ці проекти рішень на розгляд виконавчого комітету Харківської міської ради та забезпечує їх подальше виконання.

Начальник відділу контролю за розміщенням малих архітектурних форм та тимчасових споруд

Гусак Руслан Іванович

пров. Соборний, 1, пов. 1, каб. 4

тел. (057) 725-31-16


4. Відділ обстеження земельних ділянок

Відділ обстежує земельні ділянки комунальної форми власності в межах міста Харкова з метою здійснення контролю за дотриманням порядку їх використання та охорони, а також при підготовці рішень про передачу у власність та користування, при оформленні угод щодо оренди землі, актів прийому-передачі земельних ділянок, за вмотивованими запитами виконавчих органів Харківської міської ради та в інших випадках, які необхідні для виконання покладених на Департамент повноважень.

Начальник відділу обстеження земельних ділянок

Казьмерчук Олександр Анатолійович

вул. Квітки-Основ’яненка, 7, пов. 9, каб. 9.8

тел. (057) 725-30-85


5. Відділ правового забезпечення

Відділ здійснює правове забезпечення роботи Департаменту, Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту, спрямованої на забезпечення належного використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади міста Харкова, додержання вимог земельного та містобудівного законодавства та запобігання їх порушенням на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, іншими нормативно-правовими актами.

В тому числі, відділ здійснює правове забезпечення Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради, Управління містобудування та архітектури Департаменту містобудування, архітектури та генерального плану Харківської міської ради та підпорядкованими йому управліннями.

Начальник відділу правового забезпечення

Швець Євген Ігоревич

вул. Квітки Основ’яненка, 7, пов. 3, каб. 311

тел. (057) 760-74-71


Сектор правового забезпечення земельного контролю

Грєнков Ігор В’ячеславович

вул. Квітки Основ’яненка, 7, пов. 5, каб. 5.8

тел. (057) 760-79-69


Сектор загально-правової роботи

Бруслик Олексій Юрійович

вул. Квітки Основ’яненка, 7, пов. 5, каб. 5.8

тел. (057) 725-33-12


Сектор правового забезпечення ДАБК

Гріньов Руслан Олегович

пров. Соборний, 1, пов. 2, каб. 203

тел. (057) 725-21-17


Сектор правового забезпечення архітектурної та містобудівної діяльності

Березко Олена Ігорівна

вул. Квітки Основ’яненка, 7, пов. 3, каб. 311

тел. (057) 725-31-12


Сектор правового забезпечення діяльності Інспекції з паркування

6. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю

Основним завданням Інспекції є здійснення відповідно до чинного законодавства державного архітектурно-будівельного контролю, виконання дозвільних та реєстраційних функцій

Начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

Гоцуляк Катерина Олександрівна

пров. Соборний, 1, пов. 2, каб. 205

тел. (057) 725-25-66


Заступник начальника Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

Авдєєнко Людмила Леонідівна

пров. Соборний, 1, пов. 2, каб. 205

тел. (057) 725-25-81


Сектор інспекційної роботи Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

Чірін Костянтин Олександрович

пров. Соборний, 1, пов. 2, каб. 205

тел. (057) 725-30-97


Сектор аналітичної роботи

Черновол Ірина Геннадіївна

пров. Соборний, 1, пов. 1, каб. 2

тел. (057) 725-26-89


Сектор дозвільних процедур Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

Божко Олег Віталійович

пров. Соборний, 1, пов. 1, каб. 6

тел. (057) 725-30-98


7. Інспекція з паркування Департаменту територіального контролю 
Основним завданням Інспекції є забезпечення дотримання на території міста Харкова правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів та вимог щодо розміщення, функціонування майданчиків для платного паркування транспортних засобів і запобігання їх порушення.


Відповідно до Положення Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015 р.№ 7/15 (зі змінами) метою Департаменту є забезпечення належного використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади міста Харкова, додержання земельного та містобудівного законодавства та запобігання його порушенням.

Основним завданням Департаменту є здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства України, забезпечення виконання повноважень з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

Департамент відповідно до покладених на нього повноважень здійснює контроль за додержанням вимог законодавства України при використанні земель комунальної власності фізичними та юридичними особами, виявляє та фіксує факти неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки (самовільного зайняття), використання земельної ділянки без документа, що посвідчує право на земельну ділянку, неодержання доходів унаслідок порушення умов договору оренди землі (нецільове використання), невідповідності розміру орендної плати за договором оренди землі вимогам чинного законодавства, представляє інтереси Харківської міської ради в судах з питань стягнення завданих територіальній громаді міста Харкова матеріальних збитків, вживає заходів зі звільнення території
м. Харкова від самовільно розміщених об'єктів та інше.


Додаток 1. Повідомлення про початок ПР - зразок з 28.04.2018
Додаток 2. Декларарація готовн. по БП - зразок з 28.04.2018
Додаток 2. Повідомлення про початок по БП - зразок з 28.04.2018
Додаток 2.1. Повідомлення про почоток СС1 - зразок з 28.04.2018
Додаток 3. Декларація готовн. СС1 - зразок з 28.04.2018
Додаток 3. Заява зміни у повідомленні (у зв'язку з тех.помилк.) - зразок з 28.04.18
Додаток 3.1. Повідомлення про зміни у деклар. про поч.вик.буд.робіт - зразок з 28.04.2018
Додаток 5. Декларація готовн. за ріш.суду - зразок з 28.04.2018
Додаток 6. Заява про зміни в декларації готовн. (у зв'язку з тех.помилкою) - зразок з 28.04.2018
Додаток 8. Заява про приняття в експл. - зразок з 28.04.2018
Додаток 9. АКТ готовн. к експл. - зразок з 28.04.2018
Додаток 10. Заява на дозвіл - зразок з 28.04.2018


Розклад роботи та графік прийому громадян

Департамент працює за правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчих органів Харківської міської ради, затверджені міським головою 16.07.2018. 

Для працівників встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними (субота, неділя). Початок роботи – о 9:00, перерва на обід - з 13:00 до 13:45. Закінчення роботи - о 18:00 (у п'ятницю - о 16:45).

Графік
проведення особистих прийомів громадян директором Департаменту територіального контролю Харківської міської ради

Прізвище,

ім’я,

по батькові

Посада

Дата

проведення

Час

проведення

Місце проведення

Адреса, тел. для запису на прийом

1

2

3

4

5

6

Калина Олексій Леонідович

Директор Департаменту територіального контролю

2-й та 4-й понеділок місяця

10.00 -12.00
16.00 -18.00

 каб. 73 (4пов.)

61003, м.Харків,
м-н Конституції, 7
тел. (057) 760-75-09

 

Графік

проведення особистих прийомів громадян заступниками директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради 

ім’я,

по батькові

Посада

Дата

проведення

Час

проведення

Місце проведення

Адреса, тел. для запису на прийом

1

2

3

4

5

6

Агафонова Юлія

Юріївна

Заступник директора Департаменту територіального контролю

1-й та 3-й понеділок місяця

10.00 -12.00
16.00 -18.00

каб. 205 (2 пов.)

61003,
м.Харків,
пров. Соборний, 1
тел. (057) 725-25-37

Швець Євген

Ігорович

Заступник директора департаменту – начальник відділу правового забезпечення Департаменту територіального контролю

1-й та 3-й четверг місяця

09.00-11.00

14.00-16.00

каб.311 (3 пов.)

61003, 
м. Харків,
вул. Квітки-Основ’яненка, 7, тел. (057) 760-74-71

 

Графік
проведення особистих прийомів громадян начальником Інспекції архітектурно-будівельного контролю
Департаменту територіального контролю Харківської міської ради

Прізвище,

ім’я,

по батькові

Посада

Дата

проведення

Час

проведення

Місце проведення

Адреса, тел. для запису на прийом

1

2

3

4

5

6

Гоцуляк Катерина Олександрівна

Начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю

2-й

4-й

четвер

місяця

14.00 – 17.00

10.00 – 13.00

каб. 205

(2 пов.)

61003, м.Харків,  пров. Соборний, 1

тел. (057) 725-25-66

 

 

Для отримання необхідних форм чи бланків установи, запитувач можете безпосередньо звернутися до Департаменту територіального контролю Харківської міської ради за вищевказаними адресами.

Друкувати