Статут територіальної громади

Харківська міська рада, представляючи інтереси жителів міста Харкова, затверджуючи права та свободи людини і громадянина як вищі цінності, прямуючи до створення гідних умов життя людини, усвідомлюючи свою відповідальність за соціально-економічний і культурний розвиток міста, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів, затверджує Статут територіальної громади міста Харкова.

Статут юридично оформлює об'єднання жителів міста в територіальну громаду з урахуванням історичних, культурних і соціально-економічних особливостей, установлює систему, структуру, повноваження органів місцевого самоврядування, територіальну, правову і матеріально-фінансову основи діяльності територіальної громади як первинного суб'єкта місцевого самоврядування.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Територіальна громада міста Харкова

 

1. Територіальна громада міста Харкова (далі - територіальна громада) як первинний суб'єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об'єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

2. Членами територіальної громади міста Харкова є жителі, що постійно проживають і зареєстровані на території міста Харкова (далі - міста).

3. Членство жителя міста в територіальній громаді та наявність у нього встановленої законодавством України дієздатності є підставою для володіння та реалізації всієї повноти індивідуальних і колективних прав на участь у місцевому самоврядуванні.

 

Стаття 2. Принципи організації та діяльності територіальної громади

 

Друкувати