Головний спеціаліст сектору по роботі з персоналом відділу кадрової роботи Служби персоналу Departments (Department):
Харківська міська рада

Requirements:

Претенденти на заміщення вакантної посади повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

-        

бути громадянином України;

-        

мати вищу освіту другого (магістерського) рівня;

-        

мати стаж роботи з персоналом в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше                  1 року або стаж кадрової роботи в інших сферах управління не менше 3 років;

-        

володіти  державною та регіональною мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків  відповідно  до  вимог  ст.  11  Закону України «Про засади державної мовної політики»;

-        

мати базові навички роботи з ПК.

 

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-        

заяву про участь у конкурсі;

-        

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-        

дві фотокартки розміром 4х6 см (без кута);

-        

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-        

інформацію про подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в установленому Законом  України  «Про запобігання корупції» порядку;

-        

копію паспорта громадянина України;

-        

копію військового квитка.

 

При подачі копій при собі мати оригінали.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення.Statements are accepted to address:
м. Харків-200, м-н Конституції,7, 3-й поверх, кім. 47

Telephone for information:
760-73-23, 760-76-53