Адміністратор відділу адміністративних послуг Шевченківського району Departments (Department):
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради

Requirements:

Претенденти на заміщення вакантних посад повинні відповідати наступним вимогам:
-                бути  громадянином України;
-                мати повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
-                володіти державною та регіональною мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків відповідно до вимог ст. 11 Закону України  «Про засади державної мовної політики»;
-                мати базові навички роботи з ПК;
-                мати стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, надають до конкурсної комісії такі документи:
-         заяву про участь у конкурсі;
-         заповнену особову картку (форма П2-ДС)  з відповідними додатками;
-         1 фотокартку розміром 4х6см (без кута);
-         копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, вчені звання та наукові ступені;
-         інформацію про подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку;
-         копію паспорту громадянина України;
-         копію трудової книжки;
-         копію військового квитка.

При подачі копій при собі мати оригінали.   

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з моменту опублікування оголошення. Statements are accepted to address:
м. Харків, вул.Чернишевська,26, 2 поверх, кім.8

Telephone for information:
706-34-62